Preddiplomski studij

Student tijekom studiranja stječe znanja i vještine potrebne za svakodnevno rješavanje problematike iz ovih područja.
Problematika i logika koja stoji iza njezinog rješavanja ostaje nepromjenjena, ali se mijenja pristup i tehnologija. Zato ćete se kroz ovaj studij upoznat sa najnovijim tehnikama i koristiti najpopularnije alate.Početak studija se temelji na predaji osnovnog znanja neophodnog za daljni nastavak studiranja. Student će se iz dijela informatike na prvoj godini susretati sa matematikom, osnovama računarstva i programiranja u jednostavnijim programskim jezicima. Iz dijela tehnike savladat će vještine tehničkog crtanja i upoznati se sa osnovama termodinamike. Kroz daljnje studiranje student ulazi dublje u problematiku te savladava vještine i znanja operacijskih sustava, baza podataka, programiranja, elektrotehnike i elektronike, tehničke mehanike i elemenata strojeva …
I semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   1.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM851 Matematika I 45 45 7
PMIA10 Uvod u računarstvo 30 15 30 6
PMID10 Programiranje I 30 30 6
PMIC71 Praktikum iz internetskih usluga 30 2
PMT051 Grafičko komuniciranje i dizajn I 30 30 6
PMS138 Tjelesna i zdravstvena kultura I 30 0,5
Strani jezik u struci I 30 2
Ukupno obvezni 135 30 180 30 29,5
Izborni Strani jezik u struci I
PMS250 Strani jezik u struci I (Engleski) 30 2
II semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   2.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM852 Matematika II 45 45 7
PMP096 Uvod u fiziku 45 15 4
PMID20 Programiranje II 30 30 6
PMT002 Uvod u politehniku 15 15 2
PMT152 Grafičko komuniciranje i dizajn II 15 15 3
PMT153 Uvod u nauku o toplini 30 15 4
PMS139 Tjelesna i zdravstvena kultura II 30 0,5
Strani jezik u struci II 30
Izborni društveno humanistički kolegij I
Ukupno obvezni 180 60 105 30 28,5
Izborni Strani jezik u struci II
PMS251 Strani jezik u struci II (Engleski) 30 2
Izborni kolegij I – Bira se jedan izborni predmet – minimalno  2 ECTS
PMS104 Jezična kultura 15 15 2
PMS109 Psihologija samopouzdanja i pozitivnog mišljenja 15 15 2
Bira se po jedan predmet iz svake skupine – minimalno 4 ECTS
III semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   3.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMIG30 Kombinatorna i diskretna matematika i algoritmi 45 45 7
PMIE10 Strukture podataka i algoritmi 30 30 6
PMIH10 Baze podataka 30 30 5
PMT154 Materijali 45 15 5
PMT155 Tehnička mehanika i čvrstoća 45 15 6
Ukupno obvezni 195 135 29
IV semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   4.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM853 Matematika III 45 45 7
PMID30 Objektno orijentirano programiranje 30 30 6
PMIC10 Arhitektura računala 30 30 6
PMIC11 Praktikum iz arhitekture računala 30 2
PMT056 Osnove elektrotehnike 30 15 15 6
PMT160 Elementi i mehanizmi strojeva I 30 15 4
Ukupno obvezni 165 15 165 31
V semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   3.
Semestar:   5.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMT157 Obrada materijala 30 30 5
PMIC30 Računalne mreže 30 30 5
PMID50 Uvod u programsko inženjerstvo 30 30 5
PMT058 Osnove elektronike I 45 5
PMT259 Električna mjerenja 30 30 5
PMT163 Elementi i mehanizmi strojeva II 30 30 5
Ukupno obvezni 180 15 150 30
VI semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   3.
Semestar:   6.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMT064 Automatika I 30 15 5
PMID70 Operacijski sustavi 30 30 5
PMT061 Osnove elektronike II 30 15 5
PMT062 Primijenjena elektrotehnika 30 15 5
PMIC60 Programiranje mrežnih aplikacija 30 30 5
Završni rad
Ukupno obvezni 150 30 75 25
Izborni PMIZ20 Završni preddiplomski rad informatike 15 5
PMT198 Završni preddiplomski rad tehnike 15 5
Bira se jedan završni preddiplomski rad (Informatika ili tehnika) – 5 ECTS

Start typing and press Enter to search

Skip to content