Diplomski studijski program Informatika i tehnika rezultira interdisciplinarnim i polivalentnim kompetencijama usklađenim sa zahtjevima različitih strukovnih udruženja i profesija. Kroz diplomski studij student se sve više upoznaje sa problematikom u radnom okruženju kroz stručne prakse i kolegije koji ga na to pripremaju. Student se nastavlja susretati sa problematikom koja stoji iza informatike, odnosno tehnike. Izborni kolegiji pružaju studentu mogućnost izbora u kojem smjeru će sebe profilirati. Kroz dvije godine diplomskog studija student bi trebao steći dovoljno znanja i iskustva da po završetku studija može biti u potpunosti pripremljen za rad u osnovnim i srednjim školama. Nakon završetka studija, magistri/magistre edukacije Informatike i tehnike osposobljeni su za uspješno planiranje i realiziranje nastavnih aktivnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama različitih profila i razina. Također, s obzirom na polivalentnost studija, studenti su osposobljeni za obavljanje različitih poslova u poduzetničkim aktivnostima, ponajprije u proizvodno-uslužnim tvrtkama. Studentima koji su završili diplomski studij Informatike i tehnike omogućen je upis na poslije diplomski doktorski studij Istraživanje u edukaciji  u području prirodnih i tehničkih znanosti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, ili nastavak školovanja na drugim visokoškolskim ustanovama koje to omogućavaju internim aktom.

Predmeti po semestrima

I semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   1.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMS105 Didaktika 30 15 3
PMT065 Proizvodni sustavi 15 15 2
PMT066 Praktikum iz elektrotehnike 30 3
PMIK10 Sustavi e-učenja 30 30 5
PMS007 Psihologija odgoja i obrazovanja I 30 15 3
PMII10 Uvod u umjetnu inteligenciju 30 30 5
PMT167 Praktikum iz osnova elektronike 30 3
PMT168 Energetika 30 15 4
Ukupno obvezni 165 60 120 28
Izborni
II semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   2.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMS170 Pedagogija 30 15 3
PMS006 Stručno-pedagoška praksa 15 1
PMS116 Psihologija odgoja i obrazovanja II 30 15 3
PMT169 Metodika nastave tehničke kulture I 30 30 30 6
PMIK50 Metodika nastave informatike I 30 30 30 6
PMS171 Primjena statistike u istraživanju obrazovanja 30 15 3
PMT070 Računala u tehničkim sustavima 30 30 5
Izborni predmet informatike I
Ukupno obvezni 180 120 90 27
Izborni Izborni predmeti informatike IT-D2 (bira se jedan predmet, minimalno 5 ECTS bodova):
PMIC50 Raspodijeljeni sustavi 30 30 5
PMIK70 Informatički menadžment 30 30 5
PMIH30 Interakcija čovjeka i računala I: osnove i principi 30 30 5
PMII60 Računalni vid 30 30 5
PMII70 Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata 30 30 5
Bira se jedan izborni predmet – minimalno  5 ECTS
III semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   3.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMS108 Sociologija odgoja i obrazovanja 15 15 2
PMS114 Metodologija istraživanja u obrazovanju 30 15 3
PMT271 Metodika nastave tehničke kulture II 30 30 30 6
PMT172 Seminar iz metodike nastave tehničke kulture s nastavnom praksom I 15 30 3
PMIK60 Metodika nastave informatike II 30 30 30 6
PMIK51 Metodički informatički seminar s nastavnom praksom I 15 30 3
Izborni predmet informatike II
Izborni predmet tehnike I
Izborni DHZ predmet I
Ukupno obvezni 105 120 120 23
Izborni Izborni predmeti informatike IT-D3  (bira se jedan predmet od minimalno 5 ECTS bodova):
PMII50 Računalna grafika 30 30 5
PMID35 Programiranje mobilnih aplikacija 30 30 5
PMII30 Inteligentni agenti 30 30 5
PMID40 Paralelno programiranje 30 30 5
Izborni predmeti tehnike I (bira se jedan predmet od minimalno 2 ECTS boda):
PMT074 Automatika II 15 15 2
PMT175 Energetika i okoliš 15 15 2
Izborni DHZ predmeti (bira se jedan predmet od minimalno 2 ECTS boda):
PMS201 Napredni modeli nastave 15 15 2
PMS160 Upravljanje razredom 15 15 2
Bira se po jedan predmet iz svake skupine – minimalno 9 ECTS
IV semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   4.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMT276 Robotika 15 15 3
PMT177 Seminar iz metodike nastave tehničke kulture s nastavnom praksom II 15 30 3
PMIK61 Metodički informatički seminar s nastavnom praksom II 15 30 3
Izborni predmet informatike III
Izborni predmet tehnike II
Izborni DHZ predmet II
Diplomski seminar
Diplomski rad
Ukupno obvezni 15 45 60 9
Izborni Izborni predmeti informatike III IT-D4 (bira se jedan predmet od minimalno 5 ECTS bodova):
PMIC50 Raspodijeljeni sustavi 30 30 5
PMIK70 Informatički menadžment 30 30 5
PMII70 Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata 30 30 5
PMII60 Računalni vid 30 30 5
PMIK80 Informatička praksa 176 5
Izborni predmeti tehnike II (bira se jedan predmet od minimalno 2 ECTS boda):
PMT179 Obnovljivi izvori energije 15 15 2
PMT073 Foto i video tehnika 30 2
PMT279 Robotika u nastavi 15 15 2,5
Izborni DHZ predmeti II (bira se jedan predmet od minimalno 2 ECTS boda):
PMS173 Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 15 15 2
PMS140 Poučavanje učenika s posebnim potrebama 15 15 2
PMS150 Pozitivna psihologija 15 15 2
Diplomski seminar
PMT180 Diplomski seminar 15 1
PMIZ40 Diplomski seminar 15 1
Diplomski rad
PMT299 Diplomski rad tehnike 30 9
PMIZ51 Diplomski rad informatike 30 9
Bira se po jedan predmet iz svake skupine – minimalno 19 ECTS

Start typing and press Enter to search