Na Katedri djeluju profesori iz područja društvenih znanosti, polja pedagogija, psihologija, sociologija, filozofija i kineziologija te iz područja humanističkih znanosti, polje anglistika.

Studenti kroz nastavu iz predmeta koji pokrivaju društveno područje znanosti stječu temeljna znanja i vještine o svim odgojno-obrazovnim procesima. Nadalje, bolje će razumjeti poteškoće i probleme u učenju, bit će u stanju suočiti se s problemima učenika i pronaći adekvatna rješenja. Profesori Katedre osposobljavaju studente za: shvaćanje i implementaciju uloge socioloških, psiholoških i pedagoških istraživanja u objašnjenju pojava kojima se studiji bave; razumijevanje i provođenja zdravog načina života; čitanje i razumijevanje literature pisane na engleskom jeziku; izvođenje predmetne nastave; uspješno obavljanje obrazovne i odgojne funkcije.

Katedra je prepoznatljiva još po vodećoj ulozi u stručnom dopunskom pedagoško-didaktičko-psihološko-metodičkom obrazovanju nastavnika (DPDPM). Planovi u budućnosti su da se na Dio djelatnika Katedre sudjeluju u izvedbi doktorskog studija iz edukacije u području prirodnih i tehničkih znanosti. Znanstveno-istraživački rad jedna je od temeljnih djelatnosti nastavnika na Katedri. Sudjelovali su, kao voditelji ili suradnici, u nekoliko znanstvenih projekata. Objavili su veliki broj znanstvenih i stručnih radova. Profesor kineziologije aktivno sudjeluje u organizaciji, pripremi i vođenju sportskih ekipa i momčadi na Fakultetskim i Sveučilišnim studentskim prvenstvima.

Start typing and press Enter to search

Skip to content