U okviru svog studija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu budući profesori steći će temeljna znanja o svim odgojno-obrazovnim procesima, bolje će razumjeti poteškoće i probleme u učenju koje učenici imaju i bit će u stanju suočiti se s njima i pronaći rješenja svih problema na koje mogu naići.

Znanstvenici zavoda osposobljavaju studente za:

  • shvaćanje uloge socioloških, psiholoških i pedagoških istraživanja u objašnjenju pojava kojima se studiji bave
  • za korištenje strane literature
  • za izvođenje predmetne nastave
  • rad u školi, kako bi što uspješnije obavljali ne samo obrazovnu već i odgojnu funkciju.

Da bi učenici bili što uspješniji, potrebno je kod njih razvijati:

  • samopouzdanje
  • kreativnost
  • odgovornost
  • altruizam
  • komunikativnost
  • prihvaćanje različitosti

Start typing and press Enter to search