ENGLESKI JEZIK

Za studente prirodnih i tehničkih znanosti učenje engleskog jezika u struci ima važno značenje jer im omogućava razumijevanje te pisanje znanstvenih i stručnih tekstova na engleskom jeziku.

KINEZIOLOŠKA GRUPA KOLEGIJA

Budući da se početkom studiranja studenti nalaze u vrlo osjetljivom životnom periodu u kojem se prema rezultatima istraživanja smanjuje intenzitet i obim kinezioloških aktivnosti intencija je kinezioloških kolegija održavanje i poboljšanje zdravlja studenata te stvoriti trajnu naviku za naviku redovitog i samoinicijativnog tjelesnog vježbanja. Kroz obvezene kolegije Tjelesna i zdravstvena kultura I, II, III i IV te izborni kolegij Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje studentima se pomaže u boljem razumijevanju i provođenju zdravog načina života.

PSIHOLOGIJSKA GRUPA KOLEGIJA

Psihologija koja se najjednostavnije definira kao znanost o psihičkim procesima i ponašanju ima važnu ulogu u otkrivanju i razumijevanju načina na koji funkcionira ljudski mozak, te pokušava prodrijeti u same temelje vrlo raznolikog ljudskog ponašanja. Upoznavanjem temeljnih pojmova iz psihologije pomoći će se budućim nastavnicima prirodnih i tehničkih znanosti u svom profesionalnom radu s djecom i mladima u sustavu odgoja i obrazovanja. Psihologijska skupina kolegija podijeljena je na obvezne i izborne kolegije čiji je zadatak senzibilizirati studente za teme iz djelokruga ljudskog ponašanja. Poznavanje elementarnih pojmova i spoznaja iz opće i edukacijske psihologije, bolje razumijevanje vlastitog i tuđeg ponašanja, s naglaskom na odgojno-obrazovni sustav osnovni je cilj. Ponudom niza izbornih kolegija poput kognitivne i pozitivne psihologije omogućuju se spoznaje vezane za koncepte sreće, zadovoljstva, smisla života te poticanja osobnih snaga u ostvarivanju toga. Zadatak psihologijske skupine kolegije je također i upoznavanje i senzibiliziranje studenata s temama iz područja pojma o sebi, socijalnih vještina, problema komunikacije, stereotipa, predrasuda, diskriminacije i tolerancije.

PEDAGOŠKO-DIDAKTIČKA GRUPA KOLEGIJA

Program pedagoško-didaktičkog obrazovanja ima temeljno značenje jer se njime ostvaruju temeljne pedagoško-didaktičke kompetencije kojima, uz druge kolegije ovog modula. Magistar obrazovanja mora raspolagati pedagoško-didaktičkim znanjima kako bi kompetentno mogao obnašati nastavnički poziv. Znanja i kompetencije stečene savladavanjem sadržaja pedagoško-didaktičkih kolegija omogućit će budućim magistrima obrazovanja da pedagoške fenomene i probleme sagledaju interdisciplinarno te ih u tom svjetlu tretiraju i rješavaju.

SOCIOLOŠKA GRUPA PREDMETA

Sociološka grupa predmeta omogućava studentima razumijevanje i interpretaciju društvenih procesa, vrijednosti i djelovanja, kao i njihovu sposobnost korištenja sociološkog načina mišljenja u razumijevanju i predviđanju globalnih društvenih procesa.

Start typing and press Enter to search

Skip to content