STRANI JEZICI

Za studente prirodnih i tehničkih znanosti učenje stranog jezika u struci ima važno značenje jer im omogućava razumijevanje ali i pisanje znanstvenih i stručnih tekstova na stranom jeziku. Osim engleskog jezika koji je u znanosti već desetljećima nezaobilazan, studentima pružamo mogućnost učenja i njemačkog jezika u struci, čime im omogućavamo ne samo široku naobrazbu već i mogućnost nastavka školovanja u zemljama njemačkog govornog područja.

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Program kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura I, II, III i IV u okviru Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu izrađen je i usklađen sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Hrvatskom obrazovnom standardu za osnovno i srednje obrazovanje te smjernicama Bolonjskog procesa.U izradi programa uvažavana su dosadašnja iskustva predavača, analiza rezultata interesa studenata za pojedine kineziološke aktivnosti, smjernice razvoja modula tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju i osnovne značajke međuprogramske povezanosti.

PSIHOLOGIJSKA SKUPINA KOLEGIJA

Psihologija koja se najjednostavnije definira kao znanost o psihičkim procesima i ponašanju ima važnu ulogu u otkrivanju i razumijevanju načina na koji funkcionira ljudski mozak. Upoznavanjem temeljnih pojmova iz psihologije pomoći će budućim nastavnicima prirodnih znanosti u svom profesionalnom radu s djecom i mladima u sustavu obrazovanja. Psihologijska skupina kolegija podijeljena je na obvezne i izborne kolegije čiji je zadatak senzibilizirati studente za teme iz djelokruga ljudskog ponašanja.

PEDAGOŠKO-DIDAKTIČKO OBRAZOVANJE

Program pedagoško-didaktičkog obrazovanja ima temeljno značenje jer se njime ostvaruju temeljne pedagoško-didaktičke kompetencije kojima, uz druge kolegije ovog modula, magistar obrazovanja mora raspolagati kako bi kompetentno mogao obnašati poziv koji je odabrao. Znanja i kompetencije stečene savladavanjem sadržaja pedagoško-didaktičkih kolegija omogućit će budućim magistrima obrazovanja da pedagoške fenomene i probleme sagledaju interdisciplinarno te ih u tom svjetlu tretiraju i rješavaju.

Start typing and press Enter to search