Odjel/Katedra:

Katedra za društveno-humanističke znanosti

Članovi grupe

Igor Jelaska
Hrvoje Karninčić, Kineziološke fakultet u Splitu,
Dražan Dizdar, Kineziološki fakultet u Zagrebu

Područje istraživanja:

– Ekspertni sustavi u sportu,
– Tjelesna i zdravstvena kultura na visokim učilištima
– Tehnička i taktička struktura timske sportove,
– Integracija tjelesnog odgoja s drugim školskim predmetima,
– Umjetne neuronske mreže u sportu,
– Prevencija ozljeda u sportu,
– Rehabilitacija sportaša

Opis istraživanja:

Istraživanja se provode s ciljem utvrđivanja i objašnjavanja kriterija za procjenu stvarne kvalitete vrhunskih sportaša, potreba studentske populacija za tjelovježbom, tehničko-taktičkih sadržaja u sportskim igrama s loptom, učinaka integrirane nastave tjelesne i zdravstvene kulture s ostalim školskim predmetima. Konstruirani, ponderirani i empirijski ekspertni sustavi otvaraju nove mogućnosti za znanstvena istraživanja kojima bi se utvrđivao utjecaj pojedinih segmenata sustava integralne sportske pripreme (kondicijske, tehničko-taktičke, psihosocijalne…) i stvarne kvalitete, te omogućilo trenerima da u stručnom radu efikasno analiziraju i uspoređuju stvarnu kvalitetu sportaša s njegovim potencijalom čime se ostvaruje racionalno i efikasno upravljanje procesima sportske pripreme, usmjeravanje i specijalizacija igrača na adekvatne pozicije i uloge u igri. Utvrđena saznanja za potrebama studentske populacije za tjelovježbom, prikladnoj dobi za usvajanjem tehničko-taktičkih znanja u sportu te o učincima integrirane nastave bit će od koristi za svrsishodniju i racionalniju provedbu nastave i treninga.

Kontakti s akademskim i drugim institucijama:

– Kineziološki fakultet u Splitu
– Kineziološki fakultet uZagrebu
– MZOS

Opis dosadašnje suradnje:

Suradnja se zasnivala na sinergijskom djelovanju istih i različitih ekspertnih mišljenja, zajedničkim radom u istraživanjima i potpori .

Planovi budućih istraživanja:

Razrada i provedba dosadašnjih istraživanja u drugim sportovima.

 1. Hraste, M., Dizdar, D., & Trninić, V. (2008). Experts Opinion about System of the Performance Evaluation Criteria Weighted per Positons in the Water Polo Game. Collegium Antropologicum, 32(3), 851-862.
 2. Hraste, M., Lozovina, V., & Lozovina, M. (2008). The Effect of Long-Term Training on Static and Dinamic Lungs Volumes and Capacities of Young Water-Polo Players. Naše more, 55(3-4), 153-59.
 3. Hraste, M., Lozovina, V., & Radmilo, T. (2008). Ventilatory Lung Function in Young Sailors ans Waterpolo Players. Naše more, 56(1-2), 72-76.
 4. Đurović, N., Hraste, M., Stanišić, Lj., Lozovina, M., Lozovina, V., & Pavičić, L. (2010). A Unique Case of Supraspinatus Tendonitis after Tennis Forehand Repetative Motions. Journal of Human Kinetics, 23, 115-119.
 5. Hraste M., Dizdar, D., & Trninić, V. (2010) Empirical Verification of the Weighted System of Criteria for the Elite Water Polo Players Quality Evaluation. Collegium Antropologicum, 34(2), 473-479.
 6. Hraste, M., Bebić, M., & Rudić, R. (2013). Where is today’s Water Polo Heading? An Analysis of the Stages of Development of the Game of Water Polo. Naše more, 60(1-2), Supplement, pp. 17-22.
 7. Hraste, M., Jelaska, I., & Lozovina, M. (2014). An analysis of the differences between young water polo players based on indicators of efficiency. International Journal of Performance Analysis in Sport, 14, 123-137.
 8. Hraste, M., Karninčić, H., & Drpić, F (2016) The influence of the wrestling skills on the performance of the centre forward and the centre defender in water polo. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 56(4), 399-405.
 9. Hraste, M., Jeličić, V & Pivalica D. (2006). Ventilacijske funkcije pluća kod mladih košarkaša i vaterpolista. U B. Maleš (ur.), Proceedings of the 1st international conference „Contemporary kinesiology“, Kupres, BiH. (pp. 102-105). Split: Kineziološki fakultet.
 10. Hraste, M., Đurović, N. & Matas, J. (2009). Razlike u nekim antropološkim obilježjima kod djece predškolske dobi. U V. Findak (ur.), Zbornik radova 18. ljetne škola kineziologa RH, (pp. 149-153). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 11. Hraste, M., Đurović, N., & Rebić, D. (2013). Differences between boys and girls in the biotic motoric skills. Zbornik radova V. međunarodne konferencije “Unapređenje kvalitete života djece i mladih”, Split, (pp. 121-127). Tuzla: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.
 12. Hraste, M., Đurović, V. & Pleić, J. (2013). Correlation between physical activity and biotic motor skills. Zbornik radova V. međunarodne konferencije “Unapređenje kvalitete života djece i mladih”, Split, (pp. 887-893). Tuzla: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.
 13. Hraste, M., Marković, M., & Jelaska, I. (2014). Razlike u kineziološko-zdravstvenoj anamnezi i stavovima studenata prema kineziološkim aktivnostima. U V. Findak (ur.), Zbornik radova 23. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč (pp. 203-208) . Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 14. Granić, I., Hraste, M. & Marković, M. (2014). Razlike u interesima studenata prema kineziološkim aktivnostima. U V. Findak (ur.), Zbornik radova 23. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč (pp. 197-202). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

Start typing and press Enter to search

Skip to content