Odjel/Katedra:
Odjel za biologiju

Područje istraživanja:

– Reproduktivni ciklusi vrsta
– Starost i rast vrsta
– Trofički odnosi između vrsta
– Konzervacijska biologija
– Invazivne vrste

Opis istraživanja:

Detaljno se istražuju reproduktivne strategije beskralješnjaka, uključujući studiranje odnosa između spolova, morfometrijskih parametara jedinki, godišnjih razvojnih ciklusa gonada, dostizanja prve spolne zrelosti vrsta, fekunditeta i mortaliteta. U svrhu ovih istraživanja koriste se histološke tehnike obrade tkiva jedinki.
Za određivanje starosti i rasta vrsta koristi se tehnika izrade acetatnih preslika, uklapanjem tvrdih dijelova tijela životinja u epoxy smole. Rezultati određivanje starosti vrsta povezuju se s rezultatima istraživanja reproduktivne strategije da bi se mogli dobiti podatci o ekologiji vrsta.
Rezultati dinamike populacija vrsta imaju svoju primjenu u konzervacijskoj biologiji te u opisivanju i istraživanju endemski vrsta beskralješnjaka i odnosa među vrstama.

Opis dosadašnje suradnje:

Voditeljica grupe je od ak. godine 2011 suradnica s istraživačkom grupom Laboratorija za ribarstvenu biologiju i gospodarenje pridnenim i pelagičnim naseljima Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. U sklopu suradnje sudjelovala je 2013 godine na Prvoj međunarodnoj sklerokronološkoj radionici na temu Comparison of shell processing techniques led by researchers from SOS Bangor and JGU Mainz. Suradnica je i na projektu Cogito – bilateralna suradnja s Francuskom “Prstac Lithophaga lithophaga kao indikator okolišnih promjena u Mediteranu – sklerokronološko i konzervacijsko istraživanje“(voditelj projekta za Hrvatsku: prof. dr. sc. Melita Peharda Uljević) te na projektu ARAMACC – Marie Curie ITN (EU FP7) – Marie Curie Initial Training Network Project „Annually-resolved archives of marine climate change – development of molluscan sclerochronology as a marine environmental monitor (ARAMACC) (voditelj projekta: dr. Paul Butler).
U sklopu istraživanja o biologiji endemskog podzemnog školjkaša Congeria kusceri, voditeljica je u svrhu određivanja fizikalno kemijskih parametara podzemnih vodenih tokova surađivala s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.
U svrhu izrade Protokola praćenja stanja vrsta Congeria kusceri Bole, 1962 i Congeria jalzici Morton & Bilandžija, 2013 u Republici Hrvatskoj za Državni zavod za zaštitu prirode, voditeljica je u suradnji s članovima Hrvatskog biospeleološkog društva autorica navedenog monitoring.

Kontakti s akademskim i drugim institucijama:

-Institut za oceanografiju i ribarstvo Split
-Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
-Državni zavod za zaštitu prirode
-Oikon d.o.o., institut za primijenjenu ekologiju Zagreb

Planovi budućih istraživanja:

Planira se korištenje i primjena biotestova na školjkašima te istraživanja utjecaja teških metala na različite vrste tkiva kod školjkaša. Planira se istraživanje različitih uzročnika bolesti kod morskih organizama te utjecaj bolesti na vrste koje se koriste u akvakulturi.

Popis odabranih znanstvenih radova:

1. Morton, B.; Puljas, S. (2016) The ectopic compound ommatidium-like pallial eyes of three species of Mediterranean (Adriatic Sea) Glycymeris (Bivalvia: Arcoida). Decreasing visual acuity with increasing depth?. // Acta zoologica. 97, 4; 464-474.
2. Prusina, I.; Peharda, M.; Ezgeta – Balić, D.; Puljas, S.; Glamuzina, B.; Golubić, S. (2015). Life-history trait of the Mediterranean keystone species Patella rustica: growth and microbial bioerosion. // Mediterranean Marine Science. 16 , 2; 393-401.
3. Peharda, M.; Calcinai, B.; Puljas, S.; Golubić, S.; Arapov, J.; Thebault, J. (2015).
Endoliths in Lithophaga lithophaga shells – variation in intensity of infestation and species occurrence. // Marine environmental research. 108 ; 91-99.
4. Peharda, M.; Puljas, S.; Chauvaud, L.; Schöne, B. R.; Ezgeta-Balić, D.; Thébault, J. (2015). Growth and longevity of Lithophaga lithophaga : what can we learn from shell structure and stable isotope composition?. // Marine biology. 162 (2015) , 8; 1531-1540.
5. Puljas, S.; Peharda, M.; Župan, I.; Bukša, F. (2015). Maximum recorded life span of Arca noae Linnaeus, 1758 in the marine protected area Telaščica, Adriatic Sea. // Cahiers de biologie marine. 56, 2; 163-168.
6. Puljas, S.; Peharda, M.; Morton, B.; Štambuk Giljanović, N.; Jurić, I. (2014). Growth and longevity of the “living fossil” Congeria Kusceri (bivalvia: dreissenidae) from the subterranean Dinaric karst of Croatia. // Malacologia. 57, 2; 353-364.
7. Morton, B.; Puljas, S. (2013). Life-history strategy, with ctenidial and pallial larval brooding, of the troglodytic ‘living fossil’ Congeria kusceri (Bivalvia: Dreissenidae) from the subterranean Dinaric Alpine karst of Croatia. // Biological journal of the Linnean society. 108, 2; 294-314.
8. Peharda, M.; Popović, Z.; Ezgeta-Balić, D.; Vrgoč, N.; Puljas, S.; Frankić, A. (2013). Age and growth of Venus verrucosa (Bivalvia: Veneridae) in the eastern Adriatic Sea. // Cahiers de biologie marine. 54, 2; 281-286.
9. Rađa, B; Puljas, S. (2010). Do Karst Rivers “deserve” their own biotic index? : A ten years study on macrozoobenthos in Croatia. // International Journal of Speleology. 39, 2; 137-147.
10. Puizina, J.; Puljas, S.; Fredotović, Ž.; Šamanić, I.; Pleslić, G. (2013). Phylogenetic relationships among populations of the vineyard snail Cernuella virgata (da Costa, 1778). // ISRN Zoology. 638325.

Područja pametne specijalizacije :

Tematsko prioritetno područje ENERGIJA I ODRŽIVI OKOLIŠ
Potpodručje Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali
Indikativne IRI teme:
laboratorijsko tretiranje otpadnih voda i tokova; tehnike i zaštita biološke raznolikosti

Start typing and press Enter to search

Skip to content