Odjel/Katedra:

Odjel za kemiju

Područje istraživanja:

– Metodičko znanje o kemijskom vezivanju, elektrokemiji, kemijskoj ravnoteži i drugim zahtjevnijim temama za učenje i poučavanje
– Jezik kemije i nastave kemije

Opis istraživanja:

Grupa za istraživanje kemijskog obrazovanja vodi se idejom unaprjeđenja učenja i poučavanja kemije na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini obrazovanja, primarno u području metodičkog znanja o fundamentalnim kemijskim konceptima i teorijama te u području jezika nastave kemije. Kako bi se istražili načini na koje učenici i studenti uče i razumijevaju kemiju, provest će se različite kvalitativne i kvantitativne istraživačke metode. Također, u cilju povećanja metodičkog znanja o konkretnim kemijskim temama, primijenit će se i analizirati i vrednovati specifični nastavni pristupi i metode poučavanja. Posebna istraživačka i nastavna pažnja pridat će se budućim nastavnicima kemije tijekom njihove priprema za profesionalni rad.

Planovi budućih istraživanja:

Uz već navedeno područje interesa, planiramo istražiti kako iskusni nastavnici poučavaju zahtjevne kemijske teme s ciljem izgradnje baze podataka o MZ-u.

Popis odabranih znanstvenih radova:

1. Vladušić, R., Bucat, B. R. & Ožić, M. (2016). Understanding ionic bonding – a scan across the Croatian education system. Chemistry Education Research and Practice, 17, 685-699.
2. Vladušić, R., Bucat, B. R. & Ožić, M. (2016). Understanding of words and symbols by chemistry university students in Croatia. Chemistry Education Research and Practice, 17, 474-488.
3. Vladušić, R. & Ožić, M. (2016). Pre-service Teachers’ Understandings Of Symbolic Representations Used in Chemistry Instruction. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 244 – 251.

Start typing and press Enter to search

Skip to content