Prijavitelj/Korisnik projekta:

SVEUČILIŠTE U SPLITU

Partneri projekta:

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Split, POMORSKI FAKULTET Split, KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET Split

Kratki opis projekta:

Provedba objedinjenog organizacijsko-prostornog preustroja i nabava znanstveno-istraživačke opreme i infrastrukture unutar Zgrade tri fakulteta.

Ciljevi projekta:

Opći cilj projekta je funkcionalna integracija sastavnica Sveučilišta u Splitu, posebno svih triju partnera ovog projekta na području znanstveno-istraživačkog rada i pametne specijalizacije s naglaskom na predviđena područja zdravlja, održivog okoliša i energije, inženjerstva, biotehnologije i bioekonomije.
Specifični ciljevi projekta su:
– Organizacijska reforma znanstveno-istraživačkog sektora Sveučilišta u Splitu , PMF-ST, KTF-ST, PF-ST s naglaskom na razvoj primijenjene znanstvene suradnje s gospodarstvom i objedinjenog korištenja znanstveno-istraživačke infrastrukture.
– Unapređenje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, sustav objedinjenog upravljanja Zgradom tri fakulteta u cilju snižavanja troškova održavanja, troškova energenata i objedinjenog korištenja svih prostorija, laboratorija i znanstveno-istraživačke opreme.
– Podizanje razine znanstveno-istraživačkih radova, projekta, inovacija i patentnih prijava kroz pronalazak tržišne niše za iste.

Očekivani rezultati projekta:

– Provedena organizacijska reforme istraživačko-razvojnog sektora kod Korisnika i Partnera, uspostavljen objedinjen sustav upravljanja korištenjem, outputima, istraživanjem i razvojem nabavljene znanstveno-istraživačke infrastrukture, uspostavljen sustav suradnje na kolaborativnim istraživanjima i projektima sa gospodarstvom i znanstveno-istraživačkim centrima u RH i inozemstvu.
– Povećana energetska učinkovitost Zgrade i unaprijeđeni laboratoriji u svrhu implementacije nove opreme, rekonstruirana mrežna i energetska infrastruktura.
– Nabavljena specijalizirana znanstveno-istraživačka oprema
– Stalne aktivnosti na prezentaciji projekta prema zainteresiranoj javnosti
– Porast broja znanstveno-istraživačkih radova i projekata, broja istraživača, broja ugovora o suradnji s gospodarstvom, broja uspostavljenih ureda za istraživanje i razvoj

Ukupna vrijednost projekta: 85.142.157,88 kuna
Iznos koji sufinancira EU: 82.870.870,38 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 1. rujna 2018.  –  1 . travnja 2021. godine
Kontakt osobe za više informacija:
Ured za projekte i transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu
021-440-342
Voditelji projekta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu:
Doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović, prodekanica za znanost
E-mail: viljemka@pmfst.hr; Tel.: 021/619-254; Mob.: 091/510 79 34
Doc. dr. sc. Vladimir Pleština, prodekan za poslovanje
E-mail: vladimir.plestina@pmfst.hr; Tel.: 021/619 315; Mob.: 091/510 36 49

www.strukturnifondovi.hr
Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj..

Start typing and press Enter to search

Skip to content