Vrijednost projekta 430.080,87 kn
Izvor financiranja HAMAG-BICRO
Trajanje projekta 01. 06.2016 -01.06.2017.
Ime i prezime voditelja projekta Prof.dr.sc. Ante Bilušić

Cilj ovog projekta je eksperimentalna potvrda tehnološke izvedivosti koncepta visokofrekventne ultrazvučne oftalmološke dijagnostičke sonde za mapiranje mikrostruktura u prednjem dijelu oka u vrlo visokoj rezoluciji. Ideju i motivaciju za projekt omogućile su diskusije s oftalmolozima klinike „Svjetlost“ i prethodne istraživačke aktivnosti na Odjelu za fiziku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, posebno kroz projekt MEMSplit financiran iz strukturnih fondova EU-a te nedavno obranjeni diplomski rad na temu teorijskog modeliranja oftalmološkog visokofrekventnog ultrazvučnog pretvarača s fazno usklađenim piezoelektričnim mikro-elementima. Kao jedan od rezultata projekta MEMSplit uspostavljeni su infrastrukturni i eksperimentalni potencijali za rad s mikrostrukturama i mikro-elektromehaničkim uređajima (MEMS) na Sveučilištu u Splitu.

Teorijski model detaljno zaokružen u spomenutom diplomskom radu definira uvjete koje moraju ispunjavati fizikalni parametri ultrazvučnog pretvarača za korištenje u dijagnosticiranju mikrostruktura u prednjem dijelu oka. Ovim projektom će se pokazati je li uopće moguće tehnološki realizirati takav ultrazvučni pretvarač iznimno visoke prostorne preciznosti i osjetljivosti, pri čemu je glavni konceptualni i tehnološki izazov pojava tzv. preslušavanja (engl. „crosstalk“). Pod preslušavanjem se podrazumijeva međusobni neželjeni utjecaj susjednih piezoelektričnih elemenata generiranjem i detekcijom parazitnih signala, zbog gustog pakiranja pojedinačnih piezoelektričnih elemenata u minijaturni niz submilimetarskih dimenzija, što je glavni razlog dosadašnjeg nepostojanja takvih sondi na tržištu. Napredak tehnologije i inženjeringa piezoelektričnih materijala zadnjih godina otvara priliku da se ovaj tehnološki koncept ostvari korištenjem piezoelektričnih debelih filmova s naparenim nizom elektroda. Pokažu li predviđena istraživanja da je navedeni teorijski koncept tehnološki ostvariv, otvara se put za daljnji razvoj kompletnog medicinskog dijagnostičkog uređaja s krajnjom primjenom u oftalmološkoj dijagnostici prednjeg dijela oka, a čije bi prednosti bile prenosivost i veća dijagnostička preciznost te in-situ asistiranje pri kirurškim zahvatima na oku.

Start typing and press Enter to search

Skip to content