Marija NazlićAsistent
  OPĆE

  Odjel za biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 296 , Lokacija:  soba B2-50, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: , E-mail: marija.nazlic@pmfst.hr

  Znanstveno područje:Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Bilogija

  Područja znanstvenog interesa

  • Biljna fiziologija
  • Biljna anatomija
  • Sekundarni biljni metaboliti

  Članstva

  • Hrvatsko društvo za biljnu biologiju
  • Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce

  Obrazovanje

  • 2017. – trenutno. Doktorski studij “Biologija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • 2008. – 2010. Diplomski studij “Biologija i kemija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Magistar edukacije biologije i kemije
  • 2005. – 2008. Preddiplomski studij “Biologija i kemija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Prvostupnik biologije i kemije

   Radno iskustvo

  • 2017. – trenutno asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2014. – 2017. suradnik edukator, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce
  • 2013. – 2014. vanjski suradnik, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2012. – 2013. edukator – stručno osposobljavanje, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce
  • 2011. – 2012. vanjski suradnik, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2010. – 2011. profesor biologije i kemije, gimnazijski kolegij Kraljica Jelena, Split
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika :  365961
  ReasercherID :  C-8495-2018
  Hrvatska znanstvena bibliografija
  [php_everywhere]

  Projekti

  • 2021 – 2025, “Hrvatske vrste roda Veronica: fitotaksonomija i biološka aktivnost” (CROVeS-PhyBA) (HRZZ-IP-2020-02-8425) suradnik

  Suradnje

  U suradnji s Prirodoslovno – matematičkim fakultetom u Zagrebu te Farmaceutsko – biokemijskim fakultetom u Zagrebu provodi se primjena i razvoj metoda izolacije, destilacije i ekstrakcije, hlapljivih spojeva iz biljnog materijala bogatog sekundarnim metabolitima i drugim zaštitnim prirodnim produktima. Koristeći kromatografske i spektroskopske tehnike određuje se njihov fitokemijski sastav te se istražuje biološka aktivnost dobivenih uzoraka u svrhu istraživanja međuvrsne bioraznolikosti s obzirom na okolišne čimbenike, te prilagođavanje metoda obrade za dobivanje biološki stabilnijih i prehrambeno i nutritivno vrjednijih spojeva. Planirana je suradnja s gospodarskim sektorom preko projekata Sveučilišta u Splitu te komercijalizacija rezultata znanstvenog istraživanja.

  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  Praktikum iz Farmaceutske botanike, Prirodoslovno – matematički fakultet u Splitu, 2011-2012.
  Praktikum iz Biologije-odabrana poglavlja, Umjetnička akademija i Prirodoslovno – matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2013.-2014.
  Praktikum iz Biologije biljaka i životinja, integrirani preddiplomski i diplomski studij Farmacije u Splitu, 2013.-2014.
  Praktikum iz Biologije stanice, Prirodoslovno – matematički fakultet u Splitu, 2013. – 2014.
  Praktikum iz Biologije stanice, Sveučilišni centar za studije mora u Splitu, 2013. – 2014.
  Praktikum iz Fiziologije bilja, Prirodoslovno – matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2017 – danas
  Praktikum iz Botanike, Prirodoslovno – matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2017 – danas

   

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content