Valerija DunkićRedoviti profesor
  OPĆE

  Odjel za biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 296 , Lokacija:  soba B2-50, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: , E-mail: valerija.dunkic@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne i Biotehničke znanosti, Znanstveno polje: Biologija i Prehrambena tehnologija

  Područja znanstvenog interesa

  • Sekundarni metaboliti biljaka
  • Biljna fiziologija
  • Biljna anatomija

  Obrazovanje

  • 2002. – 2006. Doktorski studij “Biologija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Doktor prirodnih znanosti, polje Biologija
  • 1996. – 2002. Poslijediplomski studij “Molekularna i stanična biologija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Magistar prirodnih znanosti, polje Biologija
  • 1986. – 1994. Diplomski studij “Biologija i Kemija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Profesor Biologije i Kemije

  Radno iskustvo

  • 2018. – danas redoviti profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2012. – 2018. izvanredni profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2008. – 2012. docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2006. – 2008. viši asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2002. – 2006. asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 1995. – 2002. mlađi asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 1994. – 1995. vanjski suradnik, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika : 210036
  ReasercherID :  D-8145-2017
  GoogleScholar
  Hrvatska znanstvena bibliografija
  [php_everywhere]

  Projekti

  • 2021-2025, “Hrvatske vrste roda Veronica: fitotaksonomija i biološka aktivnost” (CROVeS-PhyBA) (HRZZ-IP-2020-02-8425) voditelj HRZZ projekta-Valerija Dunkić
  • 2014 – danas „Taksonomija, ekologija i uporaba rogača (Ceratonia siliqua) i lovora (Laurus nobilis) u Hrvatsko (TEUCLIC)“ (HRZZ-IP-11-2013-3304), HRZZ –Siniša Srečec
  • 2006 – 2014, „Sinergističke smjese u antifungalnoj i antimikotoksigenoj zaštiti hrane“ (113-1130473-0334), MZOŠ HR – Tomislav Klapec
  • 2006 – 2014 „Kserofiti i njhovi sekundarni metaboliti“ (177-1191192-0830), MZOŠ HR – Nada Bezić
  • 1996 – 2001 „Anatomska i fiziološka istraživanja kopnenih biljaka mediteranskog područja Hrvatske“ (177040), MZOŠ HR – Nada Bezić
  • 2001 – 2006 „Kserofiti i njihova biološka uloga“ (0177140), MZOŠ HR – Nada Bezić

   

  Suradnje

  Primjena i razvoj metoda izolacije, destilacije i ekstrakcije, hlapljivih spojeva iz biljnog materijala bogatog sekundarnim metabolitima i drugim zaštitnim prirodnim produktima. Njihova podjela prema fitokemijskom sastavu, koristeći kromatografske i spektroskopske tehnike. Istraživanje biološke aktivnosti dobivenih uzoraka, koji čine smjese spojeva ili pojedinačnih spojeva, te drugih izolata specifičnih za biljni materijal. Istraživanje međuvrsne bioraznolikosti s obzirom na okolišne čimbenike, te prilagođavanje metoda obrade za dobivanje biološki stabilnijih i prehrambeno i nutrutivno vrijednijih spojeva. Planirana je suradnja preko projekata Sveučilišta u Splitu s gospodarskim sektorom te komercijalizacija rezultata znanstvenog istraživanja. Kroz projekte se planira suradnja s OPG-ovima i ekološkim proizvođačima hrane s ciljem analize sastava eteričnih ulja aromatičnih mediteranskih biljaka za obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

  Recenzije

  • Journal of the Serbian Chemical Society, 2017.
  • International Journal of Food Properties , 2017.
  • Biochemical Systematics and Ecology, 2016.
  • Journal of Agricultural Science and Technology, 2014.
  • Letters in Applied Microbiology, 2012.
  • Natural Product Research, 2012., 2015.
  • Natural Product Communications, 2010., 2012.
  • Journal of Essential Oil Bearing Plants, 2011., 2012.
  • International Journal of Environmental Studies (IJES), 2012.
  • Central European Journal of Biology, 2012., 2014.
  • Molecules, 2008.
  • Biologia Bratislava, 2008.
  • Acta Botanica Croatica, 2010.
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Fiziologija bilja, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 1995-danas
  • Botanika, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 1995-danas
  • Opća biologija, Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu, 2006-danas
  • Izolacija i primjena eteričnih ulja, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2005-danas
  • Začinsko i aromatsko bilje, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2005- danas
  • Farmaceutska botanika, Kemijsko-tehnološki fakultet i Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu, 2010-danas
  • Farmakognozija, Kemijsko-tehnološki fakultet i Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu, 2012-2013
  • Biologija biljaka i životinja, Kemijsko-tehnološki fakultet i Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu, 2010-2014
  • Stanična biologija s osnovama genetike, Kemijsko-tehnološki fakultet i Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu, 2003-2005

  Diplomska nastava

  • Izolacija i primjena eteričnih ulja, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2009-danas
  • Začinsko i aromatsko bilje, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2013- danas

  Poslijediplomska nastava

  • Biljne makromolekule i izolacija, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2014-danas

  Mentoriranje završnih radova

  Mentoriranje diplomskih radova

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content