Odjel/Katedra:
Odjel za fiziku

Područje istraživanja:

– Teorijska istraživanja dielektričnih i spektralnih svojstava novih materijala
– Diracovi materijali
– Weylovi materijali
– Primjena načela najveće proizvodnje entropije (eng. maximum entropy production MaxEP)

Opis istraživanja:

Istraživanje je vezano uz dielektrična i spektralna svojstva novih materijala, posebno niskodimenzijskih vodljivih materijala. Radi se na dvodimezionalnim i trodimenzionalnim Diracovim i Weylovim materijalima, te se teorijski istražuje kolektivna i jednočestična svojstva sustava s mnoštvom elektrona. Detaljno se analiziraju kolektivna pobuđenja kao što su plazmoni, plazmaroni i površinski  plazmoni, te se  istražuje uloga kulonskih interakcija u njihovu formiranju.

Dodatno, provodi se istraživanje vezano uz primjenju načela najveće proizvodnje entropije (eng. maximum entropy production MaxEP), te se posebno radi na istraživanju optimizacije katalitičke aktivnosti enzima Triozafosfat izomeraze (TIM) i β-laktamaza koristeći ovaj princip.

Kontakti s akademskim i drugim institucijama:

– Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
– Sveučilište u Mariboru, Fakultet prirodoslovnih znanosti i matematike
– Institut Jožef Stefan, Ljubljana
– Institut za fiziku, Zagreb
– Mediteranski institut za istraživanje života

Opis dosadašnje suradnje:

Za vrijeme izrade doktorske disertacije pod vodstvom Prof. dr. sc . Alekse Bjeliša na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koristila sam G0W0 aproksimaciju za interpretaciju spektara kvazijednodimenzionalnih organskih vodiča Bechgaardovih soli dobivenih kutno razlučivom fotoemisijom (eng. angle-resolved photoemission spectroscopy ARPES). Nakon obrane doktorata proširili smo istraživanje na organski vodič TTF-TCNQ i interpretaciju optičkih svojstava člana BEDT familije.
U suradnji s Institutom za fiziku voditeljica znanstveno-istraživačke grupe radila je na interpretaciji APRES spektara (NbSe4)3I.
Rezultati vezani uz primjenu načela najveće proizvodnje entropije (eng. maximum entropy production MaxEP) dobiveni su u suradnji s Fakultetom prirodoslovnih znanosti i matematike Sveučilišta u Mariboru, Institutom Jožef Stefan i Mediteranskim institutom za istraživanje života.

Popis odabranih znanstvenih radova:

1. Bonačić Lošić, Ž., Donđivić, T., Juretić D. (2017). Is the catalytic activity of triosephosphate isomerase fully optimized? An investigation based on maximization of entropy production. DOI: 10.1007/s10867-016-9434-3.
2. Bonačić Lošić, Ž. (2017). Spectral function of the three-dimensional system of massless Dirac electrons. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 85, 199-205.
3. Bonačić Lošić, Ž. (2015). Spectral properties of Dirac electron system. Physica B: Condensed Matter 460, 253-256.
4. Bonačić Lošić, Ž. (2014). Coupling of plasmon and dipolar modes in a monolayer of MoS2. Modern Physics Letters B 28, 1450099.
5. Bonačić Lošić, Ž. (2014). Spectral function of the two-dimensional system of massless Dirac electrons. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 58, 138-145.
6. Bonačić Lošić, Ž. (2013). Excitation spectrum of TTF-TCNQ: a finite temperature calculation. Central European Journal of Physics 11, 111-118.
7. Bonačić Lošić, Ž. (2012). Energy-loss function of TTF-TCNQ. Central European Journal of Physics 10, 172-180.
8. Dobovišek, A., Županović, P., Brumen, M., Bonačić Lošić, Ž., Kuić, D., Juretić, D. (2011). Enzyme kinetics and the maximum entropy production principle. Biophysical Chemistry 154, 49-55.
9. Bonačić Lošić, Ž. (2010). Collective excitations in the quasi-one-dimensional conductor K0.3MoO3. Journal of Physics: Condensed Matter 22, 485603-485610.
10. Županović, P., Kuić, D., Bonačić Lošić, Ž., Petrov, D., Juretić, D., Brumen, M. (2010). The Maximum Entropy Production Principle and Linear Irreversible Process. Entropy 12, 996-1005.
11. Bonačić Lošić, Ž., Županović, P. (2010). Collective mode dispersion of organic chain compounds. Central European Journal of Physics 8, 283-288.
12. Bonačić Lošić Ž., Bjeliš A., Županović P. (2010). Collective excitations in layered organic conductors. Physica B: Condensed Matter 405, S86-S88.
13. Bonačić Lošić, Ž. (2009). Spectral properties of quasi-one-dimensional insulator: Influence of dipolar excitations. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 175, 72-75.
14. Bonačić Lošić, Ž., Bjeliš, A., Županović, P. (2009). Photoemission properties of organic chain compounds. Physica B: Condensed Matter 404, 556-558.
15. Bonačić Lošić, Ž., Bjeliš, A., Županović, P. (2008). Spectral properties of the quasi-one-dimensional conductor with a finite transverse band dispersion.
Journal of Physics: Condensed Matter 20, 325239-1-325239-10.

Planovi budućih istraživanja:

Planira se fokusirati na dielektrična i spektralna svojstva trodimenzionalnih Weylovih materijala i istraživati kolektivno ponašanje sustava s mnoštvom elektrona.

Start typing and press Enter to search

Skip to content