Projekti

Naziv Izvor financiranja Šifra Trajanje Su/Voditelj Suradnici
Hrvatske vrste roda Veronica: fitotaksonomija i biološka aktivnost (CROVeS-PhyBA) HrZZ IP-2020-02-8425 01/2021-01/2025 Valerija Dunkić Marija Nazlić, Mirko Ruščić, Jasna Puizina, Elma Vuko, Snježana Topić, Dario Kremer, Renata Jurišić-Grubišič, Siniša Srečec
Antibiotička rezistencija u uređajima za obradu otpadnih voda u Hrvatskoj – naglasak na β-laktamaze proširenog spektra i karbapenemaze (WasteCare) HrZZ IP-2019-04-5539 01/2020-12/2023 Ana Maravić
Sezonska i prostorna raspodjela gena rezistencije na antibiotike u morskim mikrobnim zajednicama duž trofičkog gradijenta u srednjem Jadranu (ARGAS) HrZZ UIP-2019-04-9778 01/2020-12/2024 Ana Maravić Ivica Šamanić
Aktivnošću i in silico usmjeren dizajn malih bioaktivnih molekula HrZZ IP-2016-05-3775 2017 – danas Mirjana Skočibušić
Linda Bazina
Renata Odžak
Genomske i epigenomske promjene u auto- i  aloploiploidima na modelu dalmatinskog buhača, ljutike i anemona HrZZ IP-2016-06-8432 2017 – danas Ivica Šamanić
Jasna Puizina
Željana Fredotović
Novi pristupi u razumijevanju odnosa kompatibilnosti i interakcije pelud-tučak kod masline (Olea europaea L.) UKF 1c  (New approaches in understanding of the compatibility relationships and pollen–pistil interactions in olive (Olea europaea L.) 2016-2018 Ivana Bočina
Cijepljenje rajčice ublažava biotički stres izazvan štitastim moljcima (TomGfar) HrZZ IP-2014-09-3365 2015 – danas Ivana Bočina
Ivica Ljubenkov
Sklerokronologija kao alat za otkrivanje dugoročnih okolišnih promjena u Jadranu (SCOOL) HrZZ IP-2014-09-5747 2015 – 2016 Sanja Puljas
Anisakis spp: Genomska epidemiologija (AnGel) HrZZ IP-2013-11-5576 2014 – danas Ivana Bočina
Taksonomija, ekologija i uporaba rogača (Ceratonia siliqua) i lovora (Laurus nobilis) u Hrvatskoj (TEUCLIC) HrZZ IP-2013-11-3304 2014 – 2017 Valerija Dunkić

Nada Bezić

Biofizikalni dizajn antimikrobnih peptida i inovativni molekularni deskriptori (BioAmpMode) HrZZ IP-2013-11-8481 2014 – 2017 Damir Vukičević Ana Maravić

Lucija Krce

Tomislav Rončević

Mehanizmi očuvanja stabilnosti genoma u viših biljaka MZO 177-11911196-0829 2011 – 2013 Jasna Puizina Željana Fredotović
Ivica Šamanić
Mirko Ruščić
Gospodarenje i bioraznolikost bogatstava u Hrvatskom priobalju MZO 001-0013077-0844 2007 – 2014 Mate Šantić
Indikatori fekalnog onečišćenja i moguće patogene bakterije u obalnom moru MZO 177-0000000-3182 2007 – 2014 Mirjana Skočibušić Ana Maravić
Organizacija, funkcija i mehanizmi evolucije biljnog genoma MZO 119-1191196-1201 2007 – 2013 Jasna Puizina
Značaj sukcesije za očuvanje bioraznolikosti Mediteranske vegetacijske regije MZO 177-0680722-3581 2007 – 2013 Juraj Kamenjarin
Genski izražaj u ranom razvoju čovjeka MZO 216-2160528- 0507 2007 – 2010 Ivana Bočina
Sinergističke smjese u antifungalnoj i antimikotoksigenoj zaštiti hrane MZO 113-1130473-0334 2006 – 2014 Valerija Dunkić
Kserofiti i njhovi sekundarni metaboliti MZO 177-1191192-0830 2006 – 2013 Nada Bezić Valerija Dunkić
Elma Vuko
Genetička raznolikost endemičnih i kultiviranih biljaka Dalmacije MZO 0177143 2006 – 2008 Jasna Puizina Ivica Šamanić
Juraj Kamenjarin
Bioraznolikost Hrvatske: Genetička karakterizacija autohtone flore i faune i gospodarski važnih vrsta i pasmina MZO 2003 – 2005 Jasna Puizina
Razvoj i bolesti osovinskih organa u čovjeka MZO 0216002 2002 – 2005 Ivana Bočina
Ekološki uzgoj jestivih puževa roda Helix MZO Tehnologijski projekt 2001- 2003 Biljana Apostolska
 
Kserofiti i njihova biološka uloga MZO 0177140 2001 – 2006 Nada Bezić Valerija Dunkić
Elma Vuko
Organizacija i evolucija genoma u biljaka roda Allium MZO 177147 1999 – 2001 Jasna Puizina
Raznolikosti u organizaciji kromatina i ekspresiji gena u viših biljaka MZO 119112 1998 – 2002 Jasna Puizina
Anatomska i fiziološka istraživanja kopnenih biljaka mediteranskog područja Hrvatske MZO 177040 1996 – 2001 Nada Bezić Valerija Dunkić
Razvoj središnjeg živčanog sustava i kralježnice u čovjeka MZO 108194 1996 – 2001 Ivana Bočina
Makromorfološka i mikromorfološka istraživanja kod riba MZO 1-08-156 1993 – 1998 Mate Šantić
Istraživanje i zaštita okoliša kopnenog dijela Hrvatske MZO 1986 – 1990 Nada Bezić
Mirjana Skočibušić
Naziv Izvor financiranja Trajanje Su/Voditelj Suradnici
MEDITS – Mediterranean International Bottom Trawl Survey EU 1996 – 2001 Mate Šantić
Poissons d’Eaux Recyclées et Lagunées (PEARL) IFREMER (Institut franςais de Rechercher pour l’Exploitation de la Mer) 2005 – 2007 Ivana Bočina
A European Network For Mitigating Bacterial Colonisation and Persistence On Foods and Food Processing Environments COST 2012 – 2016 Juraj Simunić
Participates in implementation of ARAMACC Marie Curie ITN (EU FP7) 2013 – 2017 Sanja Puljas
 
New approaches in understanding of the compatibility relationships and pollen–pistil interactions in olive (Olea europaea L.) UKF 2017 – danas Ivana Bočina
Naziv Izvor financiranja Trajanje Su/Voditelj Suradnici
Atmosferskim plazmenim mlazom potpomognuto mikrostrukturiranje i impregnacija nanočestica u celulozu za buduće primjene hrvatsko-austrijski bilateralni projekt 2020 – 2021 Ana Maravić
Genetics of  Allium ampeloprasum complex hrvatsko-slovenski bilateralni  projekt 1999 – 2001 Jasna Puizina
Genetics of brown algae, Cystoseira spp. (Phaeophyceae, Fucales) from the Adriatic Sea hrvatsko-austrijski bilateralni projekt 2012 – 2013 Jasna Puizina Ivica Šamanić
Date shell Lithophaga lithophaga as indicator of environmental changes in the Mediterranean – sclerochronological and conservation study hrvatsko-francuski bilateralni projekt 2013 – 2014 Sanja Puljas
 
Naziv Izvor financiranja Trajanje Su/Voditelj Suradnici
Čovjek i biosfera 1981 – 1985 Nada Bezić
Istraživanja bioloških i molekularnih svojstava biljnih virusa 1990 – 1996 Nada Bezić
Kinuklidin i derivati kinuklidina – spojevi visokog biološkog i medicinskog potencijala Zaklada Adris 2017 – danas Matilda Šprung Renata Odžak
Barbara Soldo
Ana Maravić
Lucija Krce

Start typing and press Enter to search

Skip to content