Biologija kao egzaktna prirodna znanost proučava živa bića na Zemlji, od najjednostavnijih oblika života do najsloženijih organizama, te planira i provodi eksperimente u laboratoriju. Počevši od stanice kao osnovne strukturne i funkcionalne jedinice života do jedinke kao cjeline te  čitavih populacija i ekosustava, biolozi, uz danas neizostavnu interdisciplinarnost, proučavaju strukturu, funkciju i evoluciju živog svijeta te otkrivaju molekularni i submolekularni temelj života.

Tajne života stanice, nasljeđivanja i odvijanja složenih staničnih procesa, raznolikost životnih oblika na Zemlji i prilagodbe živih bića na uvjete okoliša, funkcioniranje organizama, populacija i ekosustava te evolucija života samo su neka od područja kojima se biologija bavi s ciljem da nove znanstvene spoznaje i učinci istraživanja budu temelji razvoja tehnologije i napretka našeg društva. Biologija istražuje okolišne čimbenike i traži učinkovite metode za zaštitu ugroženih vrsta i opstanak života na Zemlji. Biologija također istražuje ljudske bolesti i starenje kao i patološke promjene u životinja i biljaka s ciljem razvoja novih lijekova i postupaka koji unaprjeđuju zdravlje ljudi i drugih živih organizama. Primijenjenom biologijom (biotehnologijom) pronalaze se različita rješenja za unaprjeđenje proizvodnje hrane, lijekova, energije te općenito održivo korištenje prirodnih resursa, a vrlo je važna i uloga biologije u rješavanju gorućih problema današnjice: zagađenja, klimatskih promjena i zbrinjavanja otpada.

Start typing and press Enter to search