Voditelj istraživačke grupe

Odjel/Katedra:

Odjel za politehniku

Područje istraživanja:

– Elektromagnetsko zračenje i raspršenje
– Galerkin-Bubnova indirektna metoda rubnih elemenata
– Modeliranje direktno u vremenskoj domeni
– Elektromagnetska kompatibilnost

Članovi grupe

– prof.dr.sc. Dragan Poljak , Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split
– izv.prof.dr.sc. Vicko Dorić , Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split
– doc.dr.sc. Silvestar Šesnić , Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split

Opis istraživanja:

Rad grupe je usmjeren najvećim dijelom na razvoj numeričkih modela za simulaciju strujne raspodjele na tankožičanim strukturama izloženim djelovanju elektromagnetskih valova (raspršivački mod) ili priključenim na naponski generator (zračenje). Prostorna raspodjela struja modelira se u frekvencijskom i vremenskom području. Obrađivane geometrije se promatraju u slobodnom prostoru, te u poluprostoru (iznad i unutar zemlje).
U frekvencijskom području rješava se Pocklingtonova jednadžba, čiji se rezultati mogu iskoristiti za dobivanje vremenski zavisnih struja uz pomoć brze Fourierove transformacije (eng. Fast Fourier Transform – FFT), što predstavlja indirektni pristup dobivanja rezultata u vremenskom području. Analiza direktno u vremenskom području koristi formulaciju temeljenu na Hallenovoj jednadžbi, a numerički model temeljen je na Galerkin-Bubnovljevoj indirektnoj metodi rubnih elemenata (eng. Galerkin-Bubnov Indirect Boundary Equation Method – GB-IBEM), u kojoj se prostorna zavisnost struje modelira rubnim elementima, dok je vremenska zavisnost riješena metodom napredovanja u vremenu (eng. Marching On in Time – MoT).

Kontakti s akademskim i drugim institucijama:

– FESB Split

Opis dosadašnje suradnje:

Objavljeno je 8 radova indeksiranim u Current Contents bazi, razvijene su dvije aplikacije za simulaciju tankožičanih struktura u vremenskoj i frekvencijskoj domeni, koje su priložene uz dvije autorske knjige.

Planovi budućih istraživanja:

Optimizacija i proširenje postojećih metoda na složenije geometrije, razvoj novih metoda, GPR aplikacije

Popis odabranih znanstvenih radova:

1. Poljak, Dragan; Antonijević, Siniša; Šesnić, Silvestar; Lallechere, S.; El Khamlichi Drissi, K.
On deterministic-stochastic time domain study of dipole antenna for GPR applications. // Engineering analysis with boundary elements. 73 (2016) ; 14-20 (članak, znanstveni).

2. Antonijevic, Sinisa; Poljak, Dragan.
A Novel Time-Domain Reflection Coefficient Function: TM Case. // IEEE transactions on electromagnetic compatibility. 55 (2013) , 6; 1147-1153 (članak, znanstveni).

3. Poljak, Dragan; Shoory, Abdolhamid; Rachidi, Farhad; Antonijević, Siniša; Sergey, Tkachenko.
Time-Domain Generalized Telegrapher’s Equations for the Electromagnetic Field Coupling to Finite Length Wires Above a Lossy Ground. // IEEE transactions on electromagnetic compatibility. 54 (2012) , 1; 218-224 (članak, znanstveni).

4. Poljak, Dragan; Lucić, Rino; Dorić, Vicko; Antonijević, Siniša.
Frequency domain boundary element versus time domain finite element model for the transient analysis of horizontal grounding electrode. // Engineering analysis with boundary elements. 35 (2011) , 3; 375-382 (članak, znanstveni).

5. Poljak, Dragan; Antonijević, Siniša; El Khamlichi Drissi, Khalil; Kerroum, Kamal.
Transient Response of Straight Thin Wires Located at Different Heights Above a Ground Plane Using Antenna Theory and Transmission Line Approach. // IEEE transactions on electromagnetic compatibility. 52 (2010) ; 108-116 (članak, znanstveni).

6. Antonijević, Siniša; Poljak, Dragan; Brebbia, Carlos A.
Time-domain analysis of multiple straight thin wires in a non-homogeneous medium. // Engineering Analysis with Boundary Elements. 33 (2009) , 5; 627-636 (članak, znanstveni).

7. Christopulos, C.; Zhang, Y.; Paul, J.; Garbe, H.; Batterman, S.; Skrzypczynski, J.; Kucharski, A.A.; Roje, Vesna; Antonijević, Siniša; Dorić, Vicko; Welinder, J.; Rubinstein, A.; Rachidi, F.; Beauvois, V.; Renard, M.; Beerten, P.; Lamedschwander, K.; Preinder, H.; Cecil, S.; Nakovits, T.
Near-field coupling of wireless devices and long communications cables. // IET Science, Measurement & Technology. 2 (2008) , 1; 18-24 (članak, znanstveni).

8. Poljak, Dragan; Antonijević, Siniša; Brebbia, Carlos A.
Time domain modelling of thin wire arrays in the presence of a two media configuration using the boundary element analysis. // Engineering Analysis with Boundary Elements. 31 (2007) , 8; 706-712 (članak, znanstveni).

Područja pametne specijalizacije

  • Tematsko prioritetno područje ENERGIJA I ODRŽIVI OKOLIŠ
  • Potpodručje Energetske tehnologije, sustavi i oprema
  • Indikativne IRI teme
  • Dijagnostika i bolje upravljanje energetskom opremom

Start typing and press Enter to search

Skip to content