1. Što je biologija?

 Biologija je znanost o živim bićima koja proučava fizičku strukturu živih bića, njihovu biokemiju i  molekularne interakcije, fiziologiju i evoluciju te interakcije između živih bića i okoliša.

 1. Zbog čega je biologija važna?

Biolozi čuvaju i kontinuirano stvaraju nove znanstvene spoznaje, od kojih mnoge postaju temelji za daljnji razvoj i napredak čitavog čovječanstva. Primjerice:

 • Molekularni biolozi su razvili brojne molekularno-biološke metode i osmislili tehnike važne za otkrivanje i liječenje bolesti, kao i za unaprjeđenje zdravlja ljudi i drugih živih organizama.
 • U području bioraznolikosti i ekologije, biologija traži učinkovite metode za zaštitu ugroženih vrsta i prirode, važnih općenito za opstanak života na Zemlji.
 • Primijenjenom biologijom (biotehnologijom) pronalaze se različita rješenja za unaprjeđenje proizvodnje hrane, lijekova, energije te općenito održivo korištenje prirodnih resursa.
 1. Koji smjerovi postoje na Odjelu za Biologiju i kako se oni razlikuju

Na preddiplomskoj razini studenti mogu trenutno upisati jedan od dva ponuđena studija: dvopredmetni studij Biologije i Kemije te jednopredmetni studij Biologije.
Na diplomskoj razini zasad mogu upisati samo nastavnički studij Biologije i kemije, no uskoro očekujemo otvaranje našeg novog diplomskog studija Molekularne biologije i to na hrvatskom i na engleskom jeziku.

 1. Što je specifično za ovaj Odjel?

Jedinstveni smo na Sveučilištu u Splitu po tome što imamo dugu tradiciju botaničkih stručnjaka koji istražuju floru i vegetaciju Hrvatske te fitokemijski sastav i biološke aktivnosti specijalnih biljnih metabolita. U okviru Katedre za botaniku brinemo se i o Botaničkom vrtu na Marjanu gdje naši studenti botaničke predmete uče u direktnom kontaktu s biljkama.
Zoolozi Odjela za biologiju imaju vrijedne suradnje sa institucijama iz Hrvatske i inozemstva, te aktivno istražuju biologiju i ekologiju riba Jadrana, beskralježnjake mora i špilja krškog područja.
Znanstvenici Laboratorija za histologiju i elektronsku mikroskopiju istražuju histološke značajke animalnih i biljnih tkiva na razini svjetlosne mikroskopije uz primjenu histokemijskih, imunohistokemijskih i imunofluorescencijskih tehnika te ultrastrukturnu građu tkiva na razini transmisijske elektronske mikroskopije (TEM).
U okviru Katedre za genetiku i molekularnu biologiju istražuju se genetičke i epigenetičke promjene koje se događaju nakon spontane i inducirane poliploidizacije i hibridizacije u biljaka, te značenje tih procesa za fiziologiju, ekologiju i evoluciju viših biljaka. Također, istražuje se i biološka aktivnost fitokemikalija autohtonih dalmatinskih biljaka na regulaciju ekspresije gena u ljudskim stanicama, prevenciju oštećenja DNA i drugih bioloških makromolekula čovjeka te njihov mogući protutumorski, protuupalni i ‘antiaging’ potencijal.
Naši mikrobiolozi jedini u Hrvatskoj istražuju javnozdravstvenu problematiku rezistencije patogenih bakterija na antibiotike u morskom okolišu, u sklopu čega se radi i komparativna analiza metagenomskih podataka u cilju određivanja filogenije, taksonomskog sastava i funkcionalne predikcije mikrobnih zajednica rezistentnih na antibiotike. Također, kroz dugogodišnju suradnju sa inozemnim institucijama vrlo uspješno identificiraju, dizajniraju i testiraju nove antimikrobne peptide kao potencijalne antibiotike.
Mi, znanstvenici Odjela za biologiju, svojim istraživanjima nastojimo doprinjeti unaprjeđenju  globalnih znanja koja možemo sažeti u naziv Znanosti o životu i s tim ciljem kontinuirano pratimo najnovije znanstvene metode i postignuća.

 1. Kakvi su prostorni i infrastrukturni uvjeti na Odjelu za Biologiju?

Imamo šest specijaliziranih praktikuma te pet znanstveno-istraživačkih laboratorija. Oni su već sada opremljeni kvalitetnom znanstveno-istraživačkom opremom, pri čemu se  razina opremljenosti i ukupne organizacije stalno popravlja. Očekujemo i veliko unaprjeđenje opremljenosti nabavom sve opreme koja je predviđena u okviru Infrastrukturnog projekta financiranog od strane Europske Unije, koji bi uskoro trebao biti dovršen.

U tijeku je nabava najsuvremenijih elektronskih mikroskopa, uređaja za cjelogenomska sekvenciranja i analize DNA, proteina, stanica i tkiva te druge kapitalne i sitne opreme.

 1. Što studenti mogu očekivati ako se odluče upisati Biologiju?
 • Zahtjevan i zanimljiv studij. Uz predavanja i seminare studenti samostalno rade u laboratorijima gdje se izvode praktični dijelovi nastave. Terenska nastava često uključuju putovanja i istraživanja u prirodi uz neizostavne posjete muzejima, zoološkim i botaničkim vrtovima, muzejskim zbirkama i slično.
 • Studenti imaju mogućnost upisa Stručne prakse u nekoj od nastavnih baza Fakulteta (instituti, muzeji i slično) gdje stječu praktična znanja i ostvaruju kontakte s mogućim poslodavcima. Odlazak u inozemstvo kroz Erazmus razmjene je također mogućnost kroz koju se studenti stručno usavršavaju.
 • Studenti mogu sudjelovati i u različitim izvannastavnim aktivnostima poput međunarodnih ljetnih škola koje redovito organiziramo početkom rujna.
 • Studenti imaju mogućnost prijave vlastitih studentskih projekata koje financira studentski zbor Sveučilišta u Splitu.
 • Studenti se mogu uključiti se u brojne aktivnosti popularizacije znanosti poput Festivala znanosti, Dana otvorenih vrata, Dana Botaničkih vrtova, rada sa srednjoškolcima i slično….
 • Sudjelovanja na državnim takmičenjima i susretima sa studentima srodnih područja (tzv. Primatijade ili STEM games).
 1. Koja znanja i vještine stječu studenti na Odjelu za Biologiju?
 • Osim što će usvojiti mnoga temeljna i primijenjena biološka znanja, vještine i kompetencije, studenti će steći i dosta interdisciplinarnih znanja i vještina osobito iz biologiji srodnih i važnih područja kemije, fizike, matematike, informatike, biomedicine i biotehnologije.
 • Kod studenata razvijamo tzv. transverzalne ili prenosive vještine kao što su komunikacija, liderstvo, kritičko mišljenje, a koje su izuzetno važne za buduća radna mjesta.
 • Kod studenata nastojimo osvijestiti potrebu cjeloživotnog obrazovanja i razviti svijest o mogućnostima razvoja njihovih karijera.
 1. Koje su mogućnosti zapošljavanja nakon završetka studija Biologije?
 • Naši diplomirani studenti mogu se zaposliti u zaštićenim područjima, nacionalnim parkovima, parkovima prirode, botaničkim i zoološkim vrtovima, muzejskim zbirkama, državnim i lokalnim ustanovama za zaštitu okoliša, provoditi inspekcijske poslove i slično.
 • Mogućnost zapošljavanja su i privatne ili javne znanstvene i nastavne institucije, biomedicinske i medicinske tvrtke, biotehnološke i farmaceutske firme te firme uključene u proizvodnju i kontrolu kvalitete hrane, vode, zaštite okoliša, proizvodnje i trgovine znanstvenom opremom i slično.
 • Dio diplomiranih studenata zapošljava se na različitim znanstveno-istraživačkim i drugim projektima te centrima izvrsnosti gdje imaju priliku izraditi doktorsku disertaciju te nastaviti daljnji razvoj znanstvene karijere.
 • Najbolji i najspretniji studenti mogu se okušati u području post-akademskog zapošljavanja i osnivanju vlastitih start-up i spin-off tvrtki. Pritom mogu računati i na potporu Sveučilišta putem poduzetničkog inkubatora, koji se dovršava.
 1. S kojim znanstveno-istraživačkim ustanovama u zemlji i svijetu surađuje Odjel za Biologiju? Koje koristi mogu imati studenti od suradnji?

Znanstvenici s Odjela za biologiju ostvarili su brojne kontakte s kolegama znanstvenicima iz drugih zemalja Europske Unije, nakon čega su potpisani i brojni Erasmus bilateralni ugovori, koji omogućuju studentima da odlaze studirati ili raditi stručnu praksu u tim zemljama. Tako Odjel za biologiju ima suradnju sa institucijama iz Njemačke, Austrije, Italije, Češke, Slovenije, SAD-a i brojnih drugih zemalja.

 1. Poruka za potencijalne studente

Bio-znanosti su u velikom usponu i razvoju u čitavom svijetu te kao takve nude brojne mogućnosti zapošljavanja i razvoja vaših budućih karijera. Mi, nastavnici Odjela za biologiju, smo tu radi vas, i pružit ćemo vam stručna znanja potrebna za vaše profesionalno usavršavanje i razvoj vlastitih karijera. Nastavnicima Odjela za biologiju, kao i ostalom osoblju PMF-a uvijek se možete obratiti za pomoć, podršku, savjet. Dođite, uvjerite se, nećete se razočarati. S ponosom ćete isticati da ste bili student ovog Fakulteta i dio zajednice koju nazivamo studenti i profesori splitskog PMF-a.

Nastavnici odjela za Biologiju

Split, 14. veljače 2020.

Start typing and press Enter to search

Skip to content