Povijest odjela za matematiku

autori : Tanja Vučičić, Nikola Koceić-Bilan

 

1945. godina Odjel za matematiku PMF-a u Splitu, kao i matični fakultet, svoje institucionalno utemeljenje baštini od Više pedagoške škole (VPŠ), prve svjetovne visokoškolske ustanove u Dalmaciji, i njezinih studija matematike. Pravilnik o radu VPŠ je za početak predviđao studiranje unutar 8 grupa studijskih predmeta. U trećoj grupi su bile matematika i fizika, a u osmoj crtanje s matematikom. Studiranje je trajalo dvije godine na svim grupama. Prvi profesorski zbor VPŠ brojio je 13 članova; vezano uz dvije grupe unutar kojih se studirala matematika tu su Antun Hruš i Ivan Supek.

Akademska godina 1951./52.             Viša pedagoška škola počinje raditi kao trogodišnja. Trogodišnji studij matematike, i dalje dvopredmetno, odvijao se u desetogodišnjem periodu. U njegovoj realizaciji, pored Antuna Hruša, sudjeluju i Stjepan Mintaković, Miroslav Nikolić i Ivo Jukica.

Ivo Jukica, 50-tih godina.

Akademska godina 1961./62.             Temeljem čl. 65 Zakona o višim pedagoškim akademijama (NN, Zagreb, 32/60) VPŠ u Splitu, kao i ona u Zagrebu, pretvorena je u dvogodišnju Pedagošku akademiju. Kao takva počinje raditi akad. god. 1961./62. s  katedrama (njih 17) kao osnovnim ustrojbenim jedinicama. Katedra za matematiku izvodi dvogodišnji studij matematike u okviru studijskih grupa ‘Razredna nastava – matematika’ i ‘Matematika – fizika’. Profesori na Katedri za matematiku bili su Miroslav Nikolić i Ivo Jukica. Posebno, Nikolić se, uz klasične stručne kolegije, posvećuje metodici nastave matematike, a Jukica je geometričar.

Akademska godina 1978./79.      Pedagoška akademija se integrira s Filozofskim fakultetom u Zadru i od te godine matematika se studira u okviru četverogodišnjeg studija Matematika-fizika. U realizaciji studija, uz nastavnike matematike sa splitskog sveučilišta, sudjeluje nekoliko uvaženih zagrebačkih profesora Sibe Mardešić, Pavle Papić, Žarko Dadić, Zoran Pusić,a postupno se ciljano zapošljava asistentski kadar od vrsnih, tek diplomiranih studenata matematike sa zagrebačkog PMF-a.

1983 godina Splitski dio zadarskog FF-a orijentira se na prirodne znanosti te postaje njegov samostalni OOUR, tj. institucija s imenom: Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet Zadar, OOUR Prirodoslovno-matematičkih znanosti i studija odgojnih područja u Splitu. Ustrojstveno, matematičari pripadaju njegovom Odsjeku za matematiku koji djeluje unutar Zavoda za matematiku i fiziku.

Akademska godine 1985./86.             Pokrenut je novi studij Matematika-informatika. I ovaj novi matematički studij je nastavnički, a diplomirani studenti stječu titulu profesora matematike i informatike. Oko studija se postupno ekipira informatički nastavnički kadar.

1987 .  godina  Osniva se Zavod za matematiku i informatiku. Jezgru toga Zavoda tvore nastavnici Odsjeka za matematiku, dok Odsjek za fiziku prelazi u samostalni Zavod za fiziku. Dva zavoda nadalje zajednički organiziraju studij Matematika-fizika, a Zavod za matematiku i informatiku postaje nositeljem studija Matematika-informatika.

1988. godina  Splitski OOUR se odvaja od FF-a Zadar u samostalni fakultet. Institucija postaje: Sveučilište u Splitu, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu. Zavod za matematiku i informatiku nastavlja djelovati pod istim imenom, a oba matematička studijska programa ostaju pod istim nazivom.

Akademska godine 1998./99.             Pokrenut je jednopredmetni studij Matematika, također nastavničkog smjera. Nositelj studija je Zavod za matematiku i informatiku.

Sjednica Zavoda, krajem 90-tih.

1999. godina  Osniva se Zavod za matematiku. Zavod za matematiku i informatiku se transformira u Zavod za matematiku i Zavod za informatiku. Od tada su ova dva zavoda sunositelji studija Matematika-informatika, a Zavod za matematiku samostalno vodi brigu o izvedbi studija Matematika.

Sjednica Zavoda, početkom 21. stoljeća.

2004. godina Odjel, u suradnji s Hrvatskim matematičkim društvom organizira Treći hrvatski matematički kongres. Dvanaest godina poslije Odjel je prihvatio organizaciju i Sedmoga hrvatskog matematičkog kongresa koji će se održati 2020. godine u Splitu.

Akademska godina 2005./2006.         S prilagodbom sveučilišnih studijskih programa Bolonjskom procesu postojeći četverogodišnji studiji se transformiraju u tri trogodišnja preddiplomska studija Matematika, Matematika i informatika, te Matematika i fizika, odnosno u tri dvogodišnja diplomska studija. Pokretanjem diplomskog studija Matematika ostvaren je davno postavljeni cilj organizacije nenastavničkih, „inženjerskih“, matematičkih studija. Naime, upravo dva takva diplomska studija i to računarskog i teorijskog usmjerenja su pokrenuta kao zasebni smjerovi diplomskog studija Matematika. Pored njih, kao kontinuitet duge tradicije, održava se i nastavnički studij matematike, kao smjer diplomskog studija Matematika, ali isto tako Matematika i informatika te Matematika i fizika kao zasebni diplomski studiji. Matična ustanova u sklopu koje djeluje Zavod za matematiku mijenja svoj naziv prilikom izdvajanja odgojnih područja u samostalne fakultete i postaje Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije u Splitu. Zavod za matematiku i ostaje pod istim imenom.

2007. godina Odjel je integriran u Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike svih četiriju hrvatskih sveučilišta i njegovi nastavnici aktivno sudjeluju s predlaganjem naprednih kolegija i vođenjem doktorskih disertacija matematičkih doktoranata. doktorantima splitskog ali i drugih sveučilišta. 

2008. godina Osnivanjem splitskog PMF-a Zavod po  statutu dobiva današnji naziv: Odjel za matematiku. Odjel ostaje nositelj ili sunositelj za svoja tri preddiplomska studija, te tri diplomska studija Matematika; smjerovi: računarski, teorijski, nastavnički, Matematika i informatika; smjer: nastavnički i Matematika i fizika; smjer: nastavnički.

Odjel za matematiku, 2014. godine.

2015. godina Odjel za matematiku seli u novu zgradu. Nakon 70 godina djelovanja pod različitim imenima u sklopu različitih visokoobrazovnih institucija na istoj adresi: Teslina 12, Odjel za matematiku se preselio u novu zagradu s adresom Ruđera Boškovića 33 na sveučilišnom kampusu. U velebnu i modernu zgradu namijenjenu trima fakultetima Odjel za matematiku je uselio prvi od svih ustrojbenih jedinica sva 3 fakulteta i 14. prosinca 2015. započeo s nastavom za studente matematičkih studija. Iako je samo 3. kat nove zgrade, na koji se smjestio Odjel za matematiku, bio u potpunosti useljen i organiziranom i ekspeditivnom akcijom članova Odjela doveden u funkciju, dok je ostatak zgrade bio prazan, 16. prosinca rektor Šime Anđelinović u pratnji tadašnjeg dekana PMF-a Ante Bilušića i pročelnika Odjela za matematiku Nikole Koceića-Bilana dolazi pozdraviti brucoše preddiplomskog studija Matematike koji su započeli s praćenjem nastave u novoj zgradi. Time je označen početak nove ere Odjela za matematiku i splitskog PMF-a čije su ostale ustrojbene jedinice selile iz Tesline ulice na novu adresu u narednim mjesecima

Rektor, Dekan i Pročelnik pozdravljaju studente matematike prigodom početka nastave u novoj zgradi

Postavljanje plakata na 3. katu nove zgrade, 2016. godine.

2017 godina    Na dan sv. Dujma, 07. svibnja, zaštitnika grada Splita, Odjel za matematiku je pokrenuo prva dva (znanstveni i stručno-metodički) matematička časopisa pod nazivom Acta Matematica

2018 godina   Odjel broji 26 članova, a posebno valja istaknuti da je čak njih 15 završilo neki od matematičkih studija na matičnoj ustanovi. Po područjima znanstvenog interesa svojih članova, Odjel pokriva sve najvažnije matematičke grane.

Akademska godina 2018./2019.         Na postojećem preddiplomskom studiju Matematika  uvode se tri smjera koja studenti izabiru na 2. godini i to: matematički, računarski i primijenjena matematika. U skladu s time sam studij mijenja ime u Preddiplomski sveučilišni studij Matematika; smjer: matematički, računarski i primijenjena matematika. Ovaj studij je zamišljen kao vrsta „inženjerskog studija“ matematike s kojega bi studenti mogli nastaviti studiranje na diplomskoj razini, u prvom redu, na bilo kojem inženjerskom smjeru matematike kako na PMF-u u Splitu, tako i drugdje u Hrvatskoj i svijetu. Za razliku od inženjerskog matematičkog preddiplomskog studija, u akademskoj godini 2018/19, dvopredmetni preddiplomski studij Matematika i informatika poprima nastavnički karakter i mijenja ime u Preddiplomski sveučilišni studij Matematika i informatika; smjer: nastavnički. Njegov prirodni nastavak na diplomskoj razini je nastavnički studij Matematike, Informatike ili Matematike i informatike. Ovom promjenom Odjel za matematiku radi očigledniju distinkciju između nastavničkih i inženjerskih usmjerenja već na preddiplomskoj razini s nadom da će time u budućnosti pridonijeti većem broju diplomiranih nastavnika matematike čiji deficit, depopulaciji Hrvatske unatoč, je sve očitiji, pogotovo na području Dalmacije.

Odjel za matematiku 2018.

2020. godina
Sve diplomske studije matematike upisalo je rekordnih više od 30 studenata, od toga najviše novo pokrenuti diplomski smjer Matematika, smjer statistika i računarstvo.
Izborom Vlaste Matijević, Odjel je dobio svog prvog profesora u počasnom zvanju, a hrvatska matematička zajednica prvu profesoricu emeritu.

2021. godina
Na listi 2% najutjecajnijih znanstvenika u svijetu za cjelokupnu znanstvenu karijeru koju je izradila istraživačka grupa sa Sveučilišta Stanford nalazi se i član Odjela za matematiku Damir Vukičević.

Pročelnici

Ime i prezime Godine mandata
Ante Vučemilović 1983-1985
Ratko Paić 1985-1987
Nikica Uglešić 1987-1993
Branko Červar 1993-1998
Vlasta Matijević 1998-1999
Anka Golemac 1999-2001
Tanja Vučičić 2001-2003
Ljuban Dedić 2003-2005
Nenad Ujević 2005-2006
Milica Klaričić Bakula 2006-2008
Saša Krešić Jurić 2008-2010
Borka Jadrijević 2010-2012
Snježana Braić 2012-2015
Nikola Koceić Bilan 2015-2018
Jurica Perić 2018-2020
Gordan Radobolja 2020- …

Start typing and press Enter to search

Skip to content