Matematički studiji, pod različitim imenima i unutar različitih ustanova prethodnica PMF-a, neprekidno su prisutni u Splitu i na splitskom sveučilištu od daleke 1945. godine. Od svoga osnivanja Odjel za matematiku kao ustrojbena jedinica PMF-a skrbi o različitim matematičkim studijima koji su tradicionalno među najatraktivnijima na PMF-u.
Svi matematički preddiplomski studiji traju tri godine, a diplomski dvije. Obuhvaćaju obavezne i izborne predmete, a temelje se na aktivnom sudjelovanju studenata u svim oblicima nastave (predavanja, auditorne vježbe, vježbe u praktikumu, seminari, stručna praksa i slično).
Po završetku matematičkih preddiplomskih studija student dobiva akademsku titulu: prvostupnik matematike; prvostupnik matematike i informatike; prvostupnik edukacije matematike i informatike;odnosno prvostupnik matematike i fizike, u ovisnosti o završenom preddiplomskom studiju.
Po završetku matematičkih diplomskih studija student dobiva akademsku titulu: magaistar matematike; magistar edukacije matematike; magistar edukacije matematike i informatike; magistar edukacije matematike i fizike, u ovisnosti o završenjom diplomskom studiju.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ
DIPLOMSKI STUDIJ

Start typing and press Enter to search

Skip to content