Program ovog smjera zasniva se na nastavnim sadržajima koji omogućavaju istovremeno stjecanje kompetencija iz računarstva, područja matematike relevantnih za računarstvo te matematičke i primijenjene statistike. Za očekivati je da će studenti koji završe ovaj smjer znati primjenjivati matematičke metode za rješavanje konkretnih zadataka, snalaziti se u apstraktnim pristupima rješavanju problema iz područja računarstva i softverskog inženjerstva, te rješavati probleme vezane za vjerojatnosno i statističko modeliranje, uključujući umjetnu inteligenciju te obradu podataka. Nakon završetka ovog smjera magistri imaju sposobnost zapošljavanja u informatičkim tvrtkama, u financijskom sektoru (kao analitičari, aktuari, …), u tvrtkama koje proučavaju i razvijaju umjetnu inteligenciju, u sustavu visokog obrazovanja te općenito na poslovima koji uključuju sposobnost matematičkog modeliranja, programiranja i analitičkog načina razmišljanja te primjene naprednih vjerojatnosnih i računalnih modela.

Nastavni plan i program

I semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   1.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
PMM913 Mjera i integral 30 30 6
PMM911 Statistika u računarstvu 30 30 5
PMM922 Optimizacija 30 15 5
PMID40 Paralelno programiranje 30 30 5
PMM306 Financijska matematika 30 30 5
Ukupno obvezni 195 15 150 26
Izborni Izborna grupa Matematika
PMM912 Metrički prostori 45 15 6
PMM204 Matematička teorija računarstva 45 15 5
Izborna grupa Informatika
PMIH10 Baze podataka 30 30 5
PMIH25 Uvod u podatkovnu znanost 30 30 5
PMIH21 Strojno učenje 30 30 5
Bira se barem 10 ECTS bodova, tj. dva predmeta iz izbornih grupa za 1. i za 2. semestar zajedno.
II semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   2.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMID45 Programske paradigme 30 30 5
PMIH20 Rudarenje podataka 30 30 5
PMIE20 Algoritmi u bioinformatici 30 30        5
PMM228 Vjerojatnost I 30 30        6
PMM210 Numerička linearna algebra 30 30 5
Ukupno obvezni 195 15 150 26
Izborni

 

Izborna grupa Matematika
PMM806 Teorija grafova 30 30 5
PMM215 Normirani prostori 45 15 6
PMM129 Izračunljivost 30 15 5
PMM118 Numerička analiza 30 30 5
Izborna grupa Informatika
PMID60 Jezični procesori 30 30 5
PMIH12 Raspodijeljene i nerelacijske baze podataka 30 30 5
Bira se barem 10 ECTS bodova, tj. dva predmeta iz izbornih grupa za 1. i za 2. semestar zajedno.
III semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   3.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM920 Složenost algoritama 30 30 6
PMII15 Arhitekture neuronskih mreža 30 30 5
PMM127 Teorija igara 45 15 5
PMM501 Prostorna statistika s primjenama 30 30        4
PMM205 Kriptografija 30 15 15 5
PMM219 Slučajni procesi 30 30        6
Ukupno obvezni 210 15 135 31
IV semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   4.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM991 Diplomski rad 30 22
Ukupno obvezni 60 30 60 22
 

Izborni

Moduli
PMM502 Analiza kompleksnih mreža 30 30 5
PMM503 Financijski praktikum 30 30 5
PMM504 Statistika u biomedicini 30 30 5
PMM710 Matematička stručna praksa 5
Bira se barem 5 ECTS bodova, tj. jedan predmet iz izborne grupe Moduli za 4. semestar.
UVJETI UPISA I RAZLIKOVNI KOLEGIJI ZA  SMJER STATISTIKA I RAČUNARSTVO

UVJET NA ZAVRŠENI PREDDIPLOMSKI STUDIJ RAZLIKOVNI KOLEGIJI
preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu po upisanom programu prije ak. god. 2017/18 ako nisu položeni na preddiplomskoj razini razlikovni kolegiji su: Objektno orijentirano programiranje, Uvod u umjetnu inteligenciju, Matematička logika
preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu po upisanom programu ak. god. 2017/18
preddiplomski studij Matematika; smjer: matematički  na PMF-u u Splitu po upisanom programu poslije ak. god. 2017/18
Baze podataka, Objektno orijentirano programiranje, Uvod u umjetnu inteligenciju, Vektorski prostori I
preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu po upisanom programu prije ak. god. 2017/18 Teorija skupova, Matematička logika, Algebarske strukture, Vektorski prostori I ili Uvod u topologiju
preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu po upisanom programu ak. god. 2017/18
preddiplomski studij Matematika; smjer: računarski na PMF-u u Splitu po upisanom programu poslije ak. god. 2017/18
jedan od kolegija Vektorski prostori I ili Uvod u topologiju će bit propisani kao razlikovni i to u slučaju ako niti jedan od ta dva kolegija nije položen na preddiplomskoj razini
bilo koji preddiplomski studij matematike ili matematike s drugim predmetom U Hrvatskoj i svijetu OSTVARENIH BAREM 115 ECTS BODOVA IZ MATEMATIČKIH KOLEGIJA, ODNOSNO 39 ECTS BODOVA IZ INFORMATIČKIH KOLEGIJA. BROJ ECTS BODOVA PROPISANIH RAZLIKOVNIH KOLEGIJA MORA BITI MANJI OD 30 ECTS BODOVA

Start typing and press Enter to search

Skip to content