Program ovog smjera zasniva se na nastavnim sadržajima koji omogućavaju istovremeno stjecanje kompetencija iz računarstva, područja matematike relevantnih za računarstvo te matematičke i primijenjene statistike. Za očekivati je da će studenti koji završe ovaj smjer znati primjenjivati matematičke metode za rješavanje konkretnih zadataka, snalaziti se u apstraktnim pristupima rješavanju problema iz područja računarstva i softverskog inženjerstva, te rješavati probleme vezane za vjerojatnosno i statističko modeliranje, uključujući umjetnu inteligenciju te obradu podataka. Nakon završetka ovog smjera magistri imaju sposobnost zapošljavanja u informatičkim tvrtkama, u financijskom sektoru (kao analitičari, aktuari, …), u tvrtkama koje proučavaju i razvijaju umjetnu inteligenciju, u sustavu visokog obrazovanja te općenito na poslovima koji uključuju sposobnost matematičkog modeliranja, programiranja i analitičkog načina razmišljanja te primjene naprednih vjerojatnosnih i računalnih modela.

Nastavni plan i program

I semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   1.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
PMM913 Mjera i integral 30 30 6
PMM911 Statistika u računarstvu 30 30 5
PMM922 Optimizacija 30 15 5
PMID40 Paralelno programiranje 30 30 5
PMM306 Financijska matematika 30 30 5
Ukupno obvezni 195 15 150 31
Izborni Izborna grupa Matematika
PMM912 Metrički prostori 45 15 6
PMM204 Matematička teorija računarstva 45 15 5
Izborna grupa Informatika
PMIH10 Baze podataka 30 30 5
PMIH25 Uvod u podatkovnu znanost 30 30 5
PMIH21 Strojno učenje 30 30 5
Bira se barem 10 ECTS bodova, tj. dva predmeta iz izbornih grupa za 1. i za 2. semestar zajedno.
II semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   2.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMID45 Programske paradigme 30 30 5
PMIH20 Rudarenje podataka 30 30 5
PMIE20 Algoritmi u bioinformatici 30 30        5
PMM228 Vjerojatnost I 30 30        6
PMM210 Numerička linearna algebra 30 30 5
Ukupno obvezni 195 15 150 31
Izborni

 

Izborna grupa Matematika
PMM806 Teorija grafova 30 30 5
PMM215 Normirani prostori 45 15 6
PMM129 Izračunljivost 30 15 5
PMM118 Numerička analiza 30 30 5
Izborna grupa Informatika
PMID60 Jezični procesori 30 30 5
PMIH12 Raspodijeljene i nerelacijske baze podataka 30 30 5
Bira se barem 10 ECTS bodova, tj. dva predmeta iz izbornih grupa za 1. i za 2. semestar zajedno.
III semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   3.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM920 Složenost algoritama 30 30 6
PMII15 Arhitekture neuronskih mreža 30 30 5
PMM127 Teorija igara 30 30 5
PMM501 Prostorna statistika s primjenama 30 30        4
PMM205 Kriptografija 30 15 15 5
PMM219 Slučajni procesi 30 30        6
Ukupno obvezni 195 15 150 31
IV semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   4.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM991 Diplomski rad 30 22
Ukupno obvezni 60 30 60 22
 

Izborni

Moduli
PMM502 Analiza kompleksnih mreža 30 30 5
PMM503 Financijski praktikum 30 30 5
PMM504 Statistika u biomedicini 30 30 5
PMM710 Matematička stručna praksa 5
Bira se barem 5 ECTS bodova, tj. jedan predmet iz izborne grupe Moduli za 4. semestar.
UVJETI UPISA I RAZLIKOVNI KOLEGIJI ZA RAČUNARSKI SMJER

UVJET NA ZAVRŠENI PREDDIPLOMSKI STUDIJ RAZLIKOVNI KOLOEGIJI DODATNI UVJET
preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu po upisanom programu prije ak. god. 2017/18 ako nisu položeni na preddiplomskoj razini razlikovni kolegiji su: Objektno orijentirano programiranje, Uvod u umjetnu inteligenciju, Matematička logika nema
preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu po upisanom programu ak. god. 2017/18
preddiplomski studij Matematika; smjer: matematički  na PMF-u u Splitu po upisanom programu poslije ak. god. 2017/18
Baze podataka, Objektno orijentirano programiranje, Uvod u umjetnu inteligenciju, Vektorski prostori I nema
preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu po upisanom programu prije ak. god. 2017/18 Teorija skupova, Matematička logika, Algebarske strukture, Vektorski prostori I ili Uvod u topologiju nema
preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu po upisanom programu ak. god. 2017/18
preddiplomski studij Matematika; smjer: računarski na PMF-u u Splitu po upisanom programu poslije ak. god. 2017/18
jedan od kolegija Vektorski prostori I ili Uvod u topologiju će bit propisani kao razlikovni i to u slučaju ako niti jedan od ta dva kolegija nije položen na preddiplomskoj razini nema
bilo koji preddiplomski studij matematike ili matematike s drugim predmetom U Hrvatskoj i svijetu Broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

Start typing and press Enter to search

Skip to content