Zbog određene srodnosti predmeta matematika i informatika (za studiranje informatike nužna su matematička predznanja, a informatika se pokazala kao najatraktivnije područje za primjenu matematičkih modela i vještina) ovaj dvopredmetni studij ima zanimljiv, raznovrstan i ostvariv program u kojem se međusobno nadopunjuju i nadograđuju matematički i informatički kolegiji. Sam diplomski studij student može upisati ako u prethodno završenom preddiplomskom studiju ima ostvarenih barem 115 ECTS bodova iz matematičkih kolegija, odnosno 55 ECTS bodova iz informatičkih kolegija, uz mogućnost nadoknade traženih bodova upisom razlikovnih predmeta i to najviše do 30 ECTS bodova. Dakle, studij nadograđuje prethodno stečena stručna matematička i informatička znanja s dodatnim sadržajima (14 ECTS bodova matematičkih kolegija, 35 ECTS bodova informatičkih predmeta) i sa sadržajima kojima se dobivaju pedagoško-didaktičko-metodičke kompetencije (57 ECTS bodova) nužnih za uspješno realiziranje svih obrazovnih programa iz matematike i informatike u osnovnoj i srednjoj školi. Međutim glavna karakteristika ovoga studija je međusobna isprepletenost dobivenih matematičkih i informatičkih kompetencija što rezultira cjelovitim obrazovanjem stručnjaka koji su podjednako osposobljeni za izvođenje nastave i iz matematike i iz informatike, ali isto tako koji su sposobni svoje integralne matematičko-informatičke kompetencije, znanja i vještine primijeniti i u radu izvan školskog sustava: u informatičkim tvrtkama, u financijskom sektoru, u osiguravajućim društvima, na poslovima koji uključuju sposobnost matematičkog modeliranja, programiranja i analitičkog načina razmišljanja, te primjene informacijsko-komunikacijskih tehnika.

Predmeti po semestrima

I semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   1.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM812 Osnove geometrije (ako je kolegij položen na preddiplomskoj razini mijenja se kolegijem Elementarna geometrija ili propisanim kolegijem iz izbornih grupa Matematika) 45 30 6
PMM122 Metodika nastave matematike I 30 30 30 6
PMIK10 Sustavi E-učenja 30 30 5
PMID40 Paralelno programiranje 30 30 5
PMM009 Povijest matematike 30 3
PMS105 Didaktika 30 15 3
PMS007 Psihologija odgoja i obrazovanja I 30 15 3
Ukupno obvezni 225 60 120 31
II semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   2.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM133 Metodika nastave primijenjene matematike 30 30 5
PMM715 Osnovne algebarske strukture 30 30 6
PMM301 Metodika nastave matematike II 30 30 30 6
PMIK50 Metodika nastave informatike I 30 30 30 6
PMS170 Pedagogija 30 15 3
PMS116 Psihologija odgoja i obrazovanja II 30 15 3
Ukupno obvezni 180 90 120 29
III semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   3.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM201 Vektorski prostori I 30 30 6
PMM014 Konstruktivne metode u geometriji 30 30 5
PMM130 Metodička matematička praksa I 30 3
PMIK60 Metodika nastave informatike II 30 30 30 6
PMIK51 Metodički informatički seminar s nastavnom praksom I 15 30 3
PMS108 Sociologija odgoja i obrazovanja 15 15 2
Ukupno obvezni 105 60 150 25
Izborni Izborna grupa Matematika
PMM810 Diofantske jednadžbe 30 15 5
79334 Kriptografija 30 15 15 5
PMM808 Teorija kodiranja 30 30 5
PMM127 Teorija igara 30 30 5
PMM917 Primjena tehnologije u nastavi matematike 30 3
PMM306 Financijska matematika 30 30 5
PMM201 Vektorski prostori I 30 30 6
PMM104 Euklidski prostori 30 30 5
PMM922 Optimizacija 30 15 5
PMM913 Mjera i integral 30 30 6
PMM700 Uvod u matematičku logiku i teoriju skupova 30 30 5
Izborna grupa Informatika
PMIK20 Tehnologije sustava E-učenja 30 30 5
PMII50 Računalna grafika 30 30 5
PMII40 Uvod u obradu prirodnog jezika 30 30 5
PMII30 Inteligentni agenti 30 30 5
PMIH15 Uvod u geoinformacijske sustave 30 30 5
PMIH25 Uvod u podatkovnu znanost 30 30 5
PMII15 Dubinsko strojno učenje 30 30 5
PMID35 Programiranje mobilnih aplikacija 30 30 5
Bira se ukupno barem 15 ECTS bodova iz grupe izbornih predmeta za 3. i 4. semestar zajedno. Od toga barem 5 ECTS bodova iz izborne grupe Matematika za 3. i 4. semestar zajedno i barem 5 ECTS bodova iz izborne grupe Informatika za 3. i 4. semestar zajedno.
IV semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   4.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM131 Metodička matematička praksa II 45 4
PMIK61 Metodički informatički seminar s nastavnom praksom II 15 30 3
PMS006 Stručno-pedagoška praksa 15 1
Ukupno obvezni 30 75 8
Izborni Modul diplomskog rada Matematika
PMM990 Diplomski rad 21 12
Modul diplomskog rada Informatika
PMIZ40 Diplomski seminar 15 1
PMIZ50 Diplomski rad 6 11
Izborna grupa Matematika
PMM120 Uvod u diferencijalnu geometriju 30 30 6
PMM809 Vrednovanje u nastavi 30 3
PMM915 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 30 30 6
Izborna grupa Informatika
PMID45 Programske paradigme 30 30 5
PMIC40 Sigurnost računalnih učionica 15 15 2,5
PMIC50 Raspodijeljeni sustavi 30 30 5
PMIH20 Rudarenje podataka 30 30 5
PMIH30 Interakcija čovjeka i računala : osnove i principi 30 30 5
PMID60 Jezični procesori 30 30 5
PMIK70 Informatički menadžment 30 30 5
PMID38 Vizualni programski jezici i okružja 15 15 2,5
PMT279 Robotika u nastavi 15 15 2,5
PMIK65 Istraživački rad u informatičkom obrazovanju 30 2,5
PMII60 Računalni vid 30 30 5
PMII20 Kognitivni sustavi 30 30 5
Bira se jedan od dva ponuđena modula diplomskog rada od 12 ECTS bodova. Bira se ukupno barem 15 ECTS bodova iz grupe izbornih predmeta za 3. i 4. semestar zajedno. Od toga barem 5 ECTS bodova iz izborne grupe Matematika za 3. i 4. semestar zajedno i barem 5 ECTS bodova iz izborne grupe Informatika za 3. i 4. semestar zajedno.
UVJETI UPISA I RAZLIKOVNI KOLEGIJI

UVJET NA ZAVRŠENI PREDDIPLOMSKI STUDIJ RAZLIKOVNI KOLOEGIJI DODATNI UVJET
preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu po upisanom programu prije ak. god. 2017/18 Algebarske strukture, Elementarna geometrija ( ako nisu položeni srodni kolegiji i ako ih nema u redu predavanja) nema
preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu po upisanom programu  ak. god. 2017/18 nema nema
preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu , smjer nastavnički nema nema
preddiplomski studij Matematika , smjer računarski na PMF-u u Splitu nema nema
bilo koji preddiplomski studij matematike ili matematike s drugim predmetom u Hrvatskoj i svijetu Broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

Start typing and press Enter to search

Skip to content