Zbog određene srodnosti predmeta matematika i informatika (za studiranje informatike nužna su matematička predznanja, a informatika se pokazala kao najatraktivnije područje za primjenu matematičkih modela i vještina) ovaj dvopredmetni studij ima zanimljiv, raznovrstan i ostvariv program u kojem se međusobno nadopunjuju i nadograđuju matematički i informatički kolegiji. Sam diplomski studij student može upisati ako u prethodno završenom preddiplomskom studiju ima ostvarenih barem 115 ECTS bodova iz matematičkih kolegija, odnosno 55 ECTS bodova iz informatičkih kolegija, uz mogućnost nadoknade traženih bodova upisom razlikovnih predmeta i to najviše do 30 ECTS bodova. Dakle, studij nadograđuje prethodno stečena stručna matematička i informatička znanja s dodatnim sadržajima (14 ECTS bodova matematičkih kolegija, 35 ECTS bodova informatičkih predmeta) i sa sadržajima kojima se dobivaju pedagoško-didaktičko-metodičke kompetencije (57 ECTS bodova) nužnih za uspješno realiziranje svih obrazovnih programa iz matematike i informatike u osnovnoj i srednjoj školi. Međutim glavna karakteristika ovoga studija je međusobna isprepletenost dobivenih matematičkih i informatičkih kompetencija što rezultira cjelovitim obrazovanjem stručnjaka koji su podjednako osposobljeni za izvođenje nastave i iz matematike i iz informatike, ali isto tako koji su sposobni svoje integralne matematičko-informatičke kompetencije, znanja i vještine primijeniti i u radu izvan školskog sustava: u informatičkim tvrtkama, u financijskom sektoru, u osiguravajućim društvima, na poslovima koji uključuju sposobnost matematičkog modeliranja, programiranja i analitičkog načina razmišljanja, te primjene informacijsko-komunikacijskih tehnika.

Predmeti po semestrima

I semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija: 1.
Semestar: 1.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM812 Osnove geometrije (ako je kolegij položen na preddiplomskoj razini mijenja se kolegijem Elementarna geometrija ili propisanim kolegijem iz izbornih grupa Matematika) 45 30 6
PMM122 Metodika nastave matematike I 30 30 30 6
PMIK10 Sustavi E-učenja 30 30 5
PMID40 Paralelno programiranje 30 30 5
PMM009 Povijest matematike 30 3
PMS105 Didaktika 30 15 3
PMS007 Psihologija odgoja i obrazovanja I 30 15 3
Ukupno obvezni 225 60 120 31
II semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija: 1.
Semestar: 2.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM133 Metodika nastave primijenjene matematike 30 30 5
PMM715 Osnovne algebarske strukture 30 30 6
PMM301 Metodika nastave matematike II 30 30 30 6
PMIK50 Metodika nastave informatike I 30 30 30 6
PMS170 Pedagogija 30 15 3
PMS116 Psihologija odgoja i obrazovanja II 30 15 3
Ukupno obvezni 180 90 120 29
III semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija: 2.
Semestar: 3.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM201 Vektorski prostori I 30 30 6
PMM014 Konstruktivne metode u geometriji 30 30 5
PMM130 Metodička matematička praksa I 30 3
PMIK60 Metodika nastave informatike II 30 30 30 6
PMIK51 Metodički informatički seminar s nastavnom praksom I 15 30 3
PMS108 Sociologija odgoja i obrazovanja 15 15 2
Ukupno obvezni 105 60 150 25
Izborni Izborna grupa Matematika
PMM810 Diofantske jednadžbe 30 15 5
79334 Kriptografija 30 15 15 5
PMM808 Teorija kodiranja 30 30 5
PMM127 Teorija igara 45 15 5
PMM917 Primjena tehnologije u nastavi matematike 30 3
PMM306 Financijska matematika 30 30 5
PMM201 Vektorski prostori I 30 30 6
PMM104 Euklidski prostori 30 30 5
PMM922 Optimizacija 30 15 5
PMM913 Mjera i integral 30 30 6
PMM700 Uvod u matematičku logiku i teoriju skupova 30 30 5
Izborna grupa Informatika
PMIK20 Tehnologije sustava E-učenja 30 30 5
PMII50 Računalna grafika 30 30 5
PMII40 Uvod u obradu prirodnog jezika 30 30 5
PMII30 Inteligentni agenti 30 30 5
PMIH15 Uvod u geoinformacijske sustave 30 30 5
PMIH25 Uvod u podatkovnu znanost 30 30 5
PMII15 Dubinsko strojno učenje 30 30 5
PMID35 Programiranje mobilnih aplikacija 30 30 5
Bira se ukupno barem 15 ECTS bodova iz grupe izbornih predmeta za 3. i 4. semestar zajedno. Od toga barem 5 ECTS bodova iz izborne grupe Matematika za 3. i 4. semestar zajedno i barem 5 ECTS bodova iz izborne grupe Informatika za 3. i 4. semestar zajedno.
IV semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija: 2.
Semestar: 4.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM131 Metodička matematička praksa II 45 4
PMIK61 Metodički informatički seminar s nastavnom praksom II 15 30 3
PMS006 Stručno-pedagoška praksa 15 1
Ukupno obvezni 30 75 8
Izborni Modul diplomskog rada Matematika
PMM990 Diplomski rad 21 12
Modul diplomskog rada Informatika
PMIZ40 Diplomski seminar 15 1
PMIZ50 Diplomski rad 6 11
Izborna grupa Matematika
PMM120 Uvod u diferencijalnu geometriju 30 30 6
PMM809 Vrednovanje u nastavi 30 3
PMM915 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 30 30 6
PMM503 Financijski praktikum 30 30 5
PMM504 Statistika u biomedicini 30 30 5
Izborna grupa Informatika
PMID45 Programske paradigme 30 30 5
PMIC40 Sigurnost računalnih učionica 15 15 2,5
PMIC50 Raspodijeljeni sustavi 30 30 5
PMIH20 Rudarenje podataka 30 30 5
PMIH30 Interakcija čovjeka i računala : osnove i principi 30 30 5
PMID60 Jezični procesori 30 30 5
PMIK70 Informatički menadžment 30 30 5
PMID38 Vizualni programski jezici i okružja 15 15 2,5
PMT279 Robotika u nastavi 15 15 2,5
PMIK65 Istraživački rad u informatičkom obrazovanju 30 2,5
PMII60 Računalni vid 30 30 5
PMII20 Kognitivni sustavi 30 30 5
Bira se jedan od dva ponuđena modula diplomskog rada od 12 ECTS bodova. Bira se ukupno barem 15 ECTS bodova iz grupe izbornih predmeta za 3. i 4. semestar zajedno. Od toga barem 5 ECTS bodova iz izborne grupe Matematika za 3. i 4. semestar zajedno i barem 5 ECTS bodova iz izborne grupe Informatika za 3. i 4. semestar zajedno.
UVJETI UPISA I RAZLIKOVNI KOLEGIJI

UVJET NA ZAVRŠENI PREDDIPLOMSKI STUDIJ RAZLIKOVNI KOLOEGIJI
preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu po upisanom programu prije ak. god. 2017/18 Osnovne algebarske strukture, Elementarna geometrija( ako nisu položeni srodni kolegiji i ako ih nema u redu predavanja)
preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu po upisanom programu ak. god. 2017/18 nema
preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu , smjer nastavnički nema
preddiplomski studij Matematika , smjer računarski na PMF-u u Splitu nema
bilo koji preddiplomski studij matematike ili matematike s drugim predmetom u Hrvatskoj i svijetu OSTVARENIH BAREM 115 ECTS BODOVA IZ MATEMATIČKIH KOLEGIJA, ODNOSNO 55 ECTS BODOVA IZ INFORMATIČKIH KOLEGIJA. BROJ ECTS BODOVA PROPISANIH RAZLIKOVNIH KOLEGIJA MORA BITI MANJI OD 30 ECTS BODOVA

Start typing and press Enter to search

Skip to content