O studiju: Nastavnički smjer ima za cilj budućim nastavnicima matematike pružiti nadgradnju temeljnih matematičkih sadržaja usvojenih na preddiplomskom studiju i to u prvom redu onih koje će im biti od koristi u nastavi matematike u osnovnoj ili srednjoj školi (geometrija i teorija brojeva), a istovremeno dati nužne pedagoške i metodičke kompetencije potrebne nastavniku matematike.

PREDMETI PO SEMESTRIMA – MATEMATIKA NASTAVNIČKI SMJER

I semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   1.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM014 Konstruktivne metode u geometriji 30 30 5
PMM810 Diofantske jednadžbe 30 15 5
PMM917 Primjena tehnologije u nastavi matematike 30 3
PMM122 Metodika nastave matematike I 30 30 30 6
PMS007 Psihologija odgoja i obrazovanja I 30 15 3
PMS105 Didaktika 30 15 3
Ukupno obvezni 150 105 60 25
Izborni PMM205 Kriptografija 30 15 15 5
PMM201 Vektorski prostori I 30 30 6
PMM811 Vektorski prostori II 30 15 5
PMM216 Algebra I 30 15 5
PMM921 Čunjosječnice 30 30 5
PMM912 Metrički prostori 45 15 6
PMM913 Mjera i integral 30 30 6
PMM204 Matematička teorija računarstva 45 15 5
PMM922 Optimizacija 30 15 5
PMM127 Teorija igara 30 30 5
PMM808 Teorija kodiranja 30 30 5
PMM914 Vektorska analiza 45 15 6
PMM306 Financijska matematika 30 30 5
Bira se barem 10 ECTS bodova (2 predmeta) iz grupa izbornih predmeta za 1. i 2. semestar zajedno. O broju odabranih predmeta za 1. odnosno 2. semestar student sam odlučuje.
II semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   2.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM133 Metodika nastave primijenjene matematike 30 30 5
PMM301 Metodika nastave matematike II 30 30 30 6
PMM126 Metodički matematički seminar 45 3
PMS116 Psihologija odgoja i obrazovanja II 30 15 3
PMS170 Pedagogija 30 15 3
PMS173 Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 15 15 2
PMS171 Primjena statistike u istraživanju obrazovanja 30 15 3
Ukupno obvezni 165 120 75 25
Izborni PMM120 Uvod u diferencijalnu geometriju 30 30 6
PMM915 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 30 30 6
PMM505 Uvod u financijsku matematiku 30 30 5
Bira se barem 10 ECTS bodova (2 predmeta) iz grupa izbornih predmeta za 1. i 2. semestar zajedno. O broju odabranih predmeta za 1. odnosno 2. semestar student sam odlučuje.
III semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   3.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM012 Metodički seminar: Natjecanja iz matematike 30 3
PMM009 Povijest matematike 30 3
PMM812 Osnove geometrije ,(ako je kolegij položen na preddiplomskoj razini mijenja se propisanim kolegijem iz izbornih grupa Matematika) 45 30 6
PMS108 Sociologija odgoja i obrazovanja 15 15 2
PMM130 Metodička matematička praksa I 30 3
PMS160 Upravljanje razredom 15 15 2
Ukupno obvezni 105 60 60 19
Izborni Izborna grupa Matematika
PMM205 Kriptografija 30 15 15 5
PMM811 Vektorski prostori II 30 15 5
PMM216 Algebra I 30 15 5
PMM912 Metrički prostori 45 15 6
PMM913 Mjera i integral 30 30 6
PMM204 Matematička teorija računarstva 45 15 5
PMM921 Čunjosječnice 30 30 5
PMM922 Optimizacija 30 15 5
PMM127 Teorija igara 30 30 5
PMM808 Teorija kodiranja 30 30 5
PMM914 Vektorska analiza 45 15 6
PMM306 Financijska matematika 30 30 5
PMM201 Vektorski prostori I 30 30 6
Izborna grupa Informatika
PMIK10 Sustavi e-učenja 30 30 5
PMII10 Uvod u umjetnu inteligenciju 30 30 5
Izborna grupa Društveno-humanistički predmeti
PMS114 Metodologija istraživanja u obrazovanju 30 15 3
PMS201 Napredni modeli nastave 15 15 2
PMS172 Pedagogija slobodnog vremena 15 15 2
PMS135 Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje 15 15 2
SRP025 Obrazovni menadžment 15 15 2
Bira se 5 ECTS (jedan predmet) iz izborne grupe Informatika. Bira se ukupno barem 5 ECTS bodova (jedan predmet) iz izbornih grupa Matematika za 3. i za 4. semestar zajedno. Bira se barem 6 ECTS bodova (dva ili tri predmeta) iz izbornih grupa Društveno-humanistički predmeti za 3. i za 4. semestar zajedno. O broju odabranih predmeta za 3. odnosno 4. semestar student sam odlučuje.
IV semestar
POPIS PREDMETA>
Godina studija:   2.
Semestar:   4.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM131 Metodička matematička praksa II 45 4
PMS006 Stručno-pedagoška praksa 15 1
PMM013 Metodički seminar: Životopisi velikih matematičara 30 3
PMM809 Vrednovanje u nastavi 30 3
PMS140 Poučavanje učenika s posebnim potrebama 15 15 2
PMM990 Diplomski rad 21 12
Ukupno obvezni 15 96 60 25
Izborni Izborna grupa Matematika
PMM120 Uvod u diferencijalnu geometriju 30 30 6
PMM915 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 30 30 6
PMM505 Uvod u financijsku matematiku 30 30 5
Izborna grupa Društveno-humanistički predmeti
PMS172 Pozitivna psihologija 15 15 2
PMSN09 Komunikacijske vještine
PMS174 Kognitivna psihologija 15 15 15 4
PMS176 Nasilje nad djecom 15 15 2
Bira se ukupno barem 5 ECTS bodova (jedan predmet) iz izbornih grupa Matematika za 3. i za 4. semestar zajedno. Bira se barem 6 ECTS bodova (dva il tri predmeta) iz izbornih grupa Društveno-humanistički predmeti za 3. i za 4. semestar zajedno. O broju odabranih predmeta za 3. odnosno 4. semestar student sam odlučuje.
UVJETI UPISA I RAZLIKOVNI KOLEGIJI ZA NASTAVNIČKI SMJER

UVJET NA ZAVRŠENI PREDDIPLOMSKI STUDIJ RAZLIKOVNI KOLOEGIJI DODATNI UVJET
preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu po upisanom programu prije ak. god. 2017/18 Elementarna geometrija, Uvod u matematičku logiku i teoriju skupova ( ako nisu položeni srodni kolegiji ) nema
preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu po upisanom programu ak. god. 2017/18 preddiplomski studij Matematika; smjer: matematički, računarski, primijenjena matematika na PMF-u u Splitu po upisanom programu poslije ak. god. 2017/18 nema nema
preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu po upisanom programu ak. god. 2017/18 nema nema
preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu po upisanom programu prije  ak. god. 2017/18 Algebarske strukture , Elementarna geometrija, te dva od sljedećih pet kolegija: Elementarna matematika u kurikulumu, Vektorski prostori I,  Uvod u topologiju, Teorija skupova, Matematička logika nema
bilo koji preddiplomski studij matematike ili matematike s drugim predmetom u Hrvatskoj i svijetu nema Broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova
preddiplomski studij Matematika i fizika na PMF-u u Splitu Uvod u vjerojatnost i statistiku, Algebarske strukture, Elementarna geomatrija ( ako nije položeno) nema

Start typing and press Enter to search

Skip to content