O studiju: Nastavnički smjer ima za cilj budućim nastavnicima matematike pružiti nadgradnju temeljnih matematičkih sadržaja usvojenih na preddiplomskom studiju i to u prvom redu onih koje će im biti od koristi u nastavi matematike u osnovnoj ili srednjoj školi (geometrija i teorija brojeva), a istovremeno dati nužne pedagoške i metodičke kompetencije potrebne nastavniku matematike.

PREDMETI PO SEMESTRIMA – MATEMATIKA NASTAVNIČKI SMJER

I semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   1.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM014 Konstruktivne metode u geometriji 30 30 5
PMM810 Diofantske jednadžbe 30 15 5
PMM917 Primjena tehnologije u nastavi matematike 30 3
PMM122 Metodika nastave matematike I 30 30 30 6
PMS007 Psihologija odgoja i obrazovanja I 30 15 3
PMS105 Didaktika 30 15 3
Ukupno obvezni 150 105 60 25
Izborni PMM205 Kriptografija 30 15 15 5
PMM201 Vektorski prostori I 30 30 6
PMM811 Vektorski prostori II 30 15 5
PMM216 Algebra I 30 15 5
PMM921 Čunjosječnice 30 30 5
PMM912 Metrički prostori 45 15 6
PMM913 Mjera i integral 30 30 6
PMM204 Matematička teorija računarstva 45 15 5
PMM922 Optimizacija 30 15 5
PMM127 Teorija igara 45 15 5
PMM808 Teorija kodiranja 30 30 5
PMM914 Vektorska analiza 45 15 6
PMM306 Financijska matematika 30 30 5
Bira se barem 10 ECTS bodova (2 predmeta) iz grupa izbornih predmeta za 1. i 2. semestar zajedno. O broju odabranih predmeta za 1. odnosno 2. semestar student sam odlučuje.
II semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   2.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM133 Metodika nastave primijenjene matematike 30 30 5
PMM301 Metodika nastave matematike II 30 30 30 6
PMM126 Metodički matematički seminar 45 3
PMS116 Psihologija odgoja i obrazovanja II 30 15 3
PMS170 Pedagogija 30 15 3
PMS173 Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 15 15 2
PMS171 Primjena statistike u istraživanju obrazovanja 30 15 3
Ukupno obvezni 165 120 75 25
Izborni PMM120 Uvod u diferencijalnu geometriju 30 30 6
PMM915 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 30 30 6
PMM505 Uvod u financijsku matematiku 30 30 5
PMM503 Financijski praktikum 30 30 5
PMM504 Statistika u biomedicini 30 30 5
III semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   3.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM012 Metodički seminar: Natjecanja iz matematike 30 3
PMM009 Povijest matematike 30 3
PMM812 Osnove geometrije ,(ako je kolegij položen na preddiplomskoj razini mijenja se propisanim kolegijem iz izbornih grupa Matematika) 45 30 6
PMS108 Sociologija odgoja i obrazovanja 15 15 2
PMM130 Metodička matematička praksa I 30 3
PMS160 Upravljanje razredom 15 15 2
Ukupno obvezni 105 60 60 19
Izborni Izborna grupa Matematika
PMM205 Kriptografija 30 15 15 5
PMM811 Vektorski prostori II 30 15 5
PMM216 Algebra I 30 15 5
PMM912 Metrički prostori 45 15 6
PMM913 Mjera i integral 30 30 6
PMM204 Matematička teorija računarstva 45 15 5
PMM921 Čunjosječnice 30 30 5
PMM922 Optimizacija 30 15 5
PMM127 Teorija igara 30 30 5
PMM808 Teorija kodiranja 30 30 5
PMM914 Vektorska analiza 45 15 6
PMM306 Financijska matematika 30 30 5
PMM201 Vektorski prostori I 30 30 6
Izborna grupa Informatika
PMIK10 Sustavi e-učenja 30 30 5
PMII10 Uvod u umjetnu inteligenciju 30 30 5
Izborna grupa Društveno-humanistički predmeti
PMS114 Metodologija istraživanja u obrazovanju 30 15 3
PMS201 Napredni modeli nastave 15 15 2
PMS172 Pedagogija slobodnog vremena 15 15 2
PMS135 Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje 15 15 2
SRP025 Obrazovni menadžment 15 15 2
Bira se 5 ECTS (jedan predmet) iz izborne grupe Informatika. Bira se ukupno barem 5 ECTS bodova (jedan predmet) iz izbornih grupa Matematika za 3. i za 4. semestar zajedno. Bira se barem 6 ECTS bodova (dva ili tri predmeta) iz izbornih grupa Društveno-humanistički predmeti za 3. i za 4. semestar zajedno. O broju odabranih predmeta za 3. odnosno 4. semestar student sam odlučuje.
IV semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   4.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM131 Metodička matematička praksa II 45 4
PMS006 Stručno-pedagoška praksa 15 1
PMM013 Metodički seminar: Životopisi velikih matematičara 30 3
PMM809 Vrednovanje u nastavi 30 3
PMS140 Poučavanje učenika s posebnim potrebama 15 15 2
PMM990 Diplomski rad 21 12
Ukupno obvezni 15 96 60 25
Izborni Izborna grupa Matematika
PMM120 Uvod u diferencijalnu geometriju 30 30 6
PMM915 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 30 30 6
PMM505 Uvod u financijsku matematiku 30 30 5
PMM503 Financijski praktikum 30 30 5
PMM504 Statistika u biomedicini 30 30 5
Izborna grupa Društveno-humanistički predmeti
PMS150 Pozitivna psihologija 15 15 2
PMSN09 Komunikacijske vještine
PMS174 Kognitivna psihologija 15 15 15 4
PMS176 Nasilje nad djecom 15 15 2
Bira se ukupno barem 5 ECTS bodova (jedan predmet) iz izbornih grupa Matematika za 3. i za 4. semestar zajedno. Bira se barem 6 ECTS bodova (dva il tri predmeta) iz izbornih grupa Društveno-humanistički predmeti za 3. i za 4. semestar zajedno. O broju odabranih predmeta za 3. odnosno 4. semestar student sam odlučuje.
UVJETI UPISA I RAZLIKOVNI KOLEGIJI ZA NASTAVNIČKI SMJER

 

UVJET NA ZAVRŠENI PREDDIPLOMSKI STUDIJ RAZLIKOVNI KOLOEGIJI
preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu po upisanom programu prije ak. god. 2017/18 Elementarna geometrija, Uvod u matematičku logiku i teoriju skupova ( ako nisu položeni srodni kolegiji )
preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu po upisanom programu ak. god. 2017/18 preddiplomski studij Matematika; smjer: matematički, računarski, primijenjena matematika na PMF-u u Splitu po upisanom programu poslije ak. god. 2017/18 nema
preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu po upisanom programu ak. god. 2017/18 nema
preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu po upisanom programu prije  ak. god. 2017/18 Osnovne algebarske strukture , Elementarna geometrija, te dva od sljedećih pet kolegija: Elementarna matematika u kurikulumu, Vektorski prostori I,  Uvod u topologiju, Teorija skupova, Matematička logika
preddiplomski studij Matematika i fizika na PMF-u u Splitu Uvod u vjerojatnost i statistiku, Osnovne algebarske strukture, Elementarna geomatrija ( ako nije položeno)
bilo koji preddiplomski studij matematike ili matematike s drugim predmetom u Hrvatskoj i svijetu OSTVARENIH BAREM 115 ECTS BODOVA IZ MATEMATIČKIH KOLEGIJA. BROJ ECTS BODOVA PROPISANIH RAZLIKOVNIH KOLEGIJA MORA BITI MANJI OD 30 ECTS BODOVA

Start typing and press Enter to search

Skip to content