O studiju:

Diplomski studij Matematika; smjer: Teorijski ima za cilj pružiti studentu dobre osnove za znanstveni poslijediplomski doktorski studij iz matematike. Ovaj studij je profiliran kao usmjeravajući prema budućem samostalnom istraživačko-znanstvenom radu. Ovaj smjer, svojim nastavnim sadržajima, studentu omogućuje usvajanje fundamentalnih znanja i razumijevanje rezultata iz područja algebre, matematičke analize, vjerojatnosti, geometrije i topologije, te primijenjene matematike. Iako je studij primarno namijenjen budućim istraživačima njegov program daje dobro obrazovanje i za sve poslove koji uključuju sposobnost matematičkog modeliranja, programiranja i analitičkog načina razmišljanja, te primjene informacijsko-komunikacijskih tehnika.

Nastavni plan i program

I semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   1.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM912 Metrički prostori 45 15 6
PMM811 Vektorski prostori II 30 15 5
PMM216 Algebra I 30 15 5
PMM913 Mjera i integral 30 30 6
PMM914 Vektorska analiza 45 15 6
Ukupno obvezni 180 45 45 28
Izborni PMM009 Povijest matematike 30 3
PMM810 Diofantske jednadžbe 30 15 5
PMM205 Kriptografija 30 15 15 5
PMM204 Matematička teorija računarstva 45 15 5
PMM922 Optimizacija 30 15 5
PMM014 Konstruktivne metode u geometriji 30 30 5
PMP106 Temeljni pojmovi u fizici 30 15 3
PMII10 Uvod u umjetnu inteligenciju 30 30 5
Bira se barem 3 ECTS bodova (1 predmet).
II semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   2.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM228 Vjerojatnost I 30 30 6
PMM215 Normirani prostori 45 15 6
PMM813 Algebra II 30 15 5
PMM915 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 30 30 6
PMM120 Uvod u diferencijalnu geometriju 30 30 6
Ukupno obvezni 165 30 90 29
III semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   3.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM230 Statistika 30 30 6
PMM219 Slučajni procesi 30 30 6
PMM916 Operatori na normiranim prostorima 45 15 6
PMM812 Osnove geometrije (ako je kolegij položen na preddiplomskoj razini mijenja se propisanim kolegijem iz izbornih grupa Matematika) 45 30 6
Ukupno obvezni 150 15 90 24
Izborni Izborna grupa Matematika
PMM810 Diofantske jednadžbe 30 15 5
PMM205 Kriptografija 30 15 15 5
PMM204 Matematička teorija računarstva 45 15 5
PMM922 Optimizacija 30 15 5
PMM014 Konstruktivne metode u geometriji 30 30 5
PMM710 Matematička stručna praksa 5
Izborna grupa Informatika i Fizika
PMP106 Temeljni pojmovi u fizici 30 15 3
PMII10 Uvod u umjetnu inteligenciju 30 30 5
Bira se ukupno barem 6, odnosno barem 8 ECTS bodova (ovisno o broju upisanih ECTS bodova izbornih predmeta za 1. semestar), tj. jedan ili dva predmeta iz grupa izbornih predmeta za 3. i 4. semestar zajedno, a od toga barem jedan predmet iz izbornih grupa Matematika za 3. i 4. semestar zajedno. O broju odabranih predmeta za 3. odnosno 4. semestar student sam odlučuje.
IV semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   4.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM918 Odabrana poglavlja primijenjene matematike 30 30 6
PMM991 Diplomski rad 30 22
Ukupno obvezni 30 30 30 28
        Izborni Izborna grupa Matematika
PMM118 Numerička analiza 30 30 5
PMM129 Izračunljivost 30 15 5
PMM710 Matematička stručna praksa 5
PMM502 Analiza kompleksnih mreža 30 30 5
PMM504 Statistika u biomedicini 30 30 5
Izborna grupa Informatika i Fizika
PMP090 Opća fizika 30 15 4
PMP11C Temeljni pojmovi u kvantnoj fizici 30 15 4
PMID30 Objektno orijentirano programiranje 30 30 6
PMIH20 Rudarenje podataka 30 30 5
Bira se ukupno barem 6, odnosno barem 8 ECTS bodova (ovisno o broju upisanih ECTS bodova izbornih predmeta za 1. semestar), tj. jedan ili dva predmeta iz grupa izbornih predmeta za 3. i 4. semestar zajedno, a od toga barem jedan predmet iz izbornih grupa Matematika za 3. i 4. semestar zajedno. O broju odabranih predmeta za 3. odnosno 4. semestar student sam odlučuje.
UVJETI UPISA I RAZLIKOVNI KOLEGIJI ZA TEORIJSKI SMJER

UVJET NA ZAVRŠENI PREDDIPLOMSKI STUDIJ RAZLIKOVNI KOLOEGIJI
preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu po upisanom programu prije ak. god. 2017/18 nema
preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu po upisanom programu ak. god. 2017/18 preddiplomski studij Matematika; smjer: matematički na PMF-u u Splitu po upisanom programu poslije ak. god. 2017/18 ako nije položen na preddiplomskoj razini kolegij Vektorski prostori I će biti propisan kao razlikovni
preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu po upisanom programu ak. god. 2017/18 preddiplomski studij Matematika; smjer: računarski na PMF-u u Splitu po upisanom programu poslije ak. god. 2017/18 ako nisu položeni na preddiplomskoj razini kolegiji Vektorski prostori I i Uvod u topologiju će biti propisani kao razlikovni
preddiplomski studij Matematika; smjer: primijenjena matematika na PMF-u u Splitu po upisanom programu poslije ak. god. 2017/18 nema
bilo koji preddiplomski studij matematike ili matematike s drugim predmetom u Hrvatskoj i svijetu OSTVARENIH BAREM 115 ECTS BODOVA IZ MATEMATIČKIH KOLEGIJA. BROJ ECTS BODOVA PROPISANIH RAZLIKOVNIH KOLEGIJA MORA BITI MANJI OD 30 ECTS BODOVA

Start typing and press Enter to search

Skip to content