O studiju:

Diplomski studij Matematika; smjer: Teorijski ima za cilj pružiti studentu dobre osnove za znanstveni poslijediplomski doktorski studij iz matematike. Ovaj studij je profiliran kao usmjeravajući prema budućem samostalnom istraživačko-znanstvenom radu. Ovaj smjer, svojim nastavnim sadržajima, studentu omogućuje usvajanje fundamentalnih znanja i razumijevanje rezultata iz područja algebre, matematičke analize, vjerojatnosti, geometrije i topologije, te primijenjene matematike. Iako je studij primarno namijenjen budućim istraživačima njegov program daje dobro obrazovanje i za sve poslove koji uključuju sposobnost matematičkog modeliranja, programiranja i analitičkog načina razmišljanja, te primjene informacijsko-komunikacijskih tehnika.

Nastavni plan i program

I semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   1.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM912 Metrički prostori 45 15 6
PMM811 Vektorski prostori II 30 15 5
PMM216 Algebra I 30 15 5
PMM913 Mjera i integral 30 30 6
PMM914 Vektorska analiza 45 15 6
Ukupno obvezni 180 45 45 28
Izborni PMM009 Povijest matematike 30 3
PMM810 Diofantske jednadžbe 30 15 5
PMM205 Kriptografija 30 15 15 5
PMM204 Matematička teorija računarstva 45 15 5
PMM922 Optimizacija 30 15 5
PMM014 Konstruktivne metode u geometriji 30 30 5
PMP106 Temeljni pojmovi u fizici 30 15 3
PMII10 Uvod u umjetnu inteligenciju 30 30 5
Bira se barem 3 ECTS bodova (1 predmet).
II semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   2.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM228 Vjerojatnost I 30 30 6
PMM215 Normirani prostori 45 15 6
PMM813 Algebra II 30 15 5
PMM915 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 30 30 6
PMM120 Uvod u diferencijalnu geometriju 30 30 6
Ukupno obvezni 165 30 90 29
III semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   3.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM230 Statistika 30 30 6
PMM219 Slučajni procesi 30 30 6
PMM916 Operatori na normiranim prostorima 45 15 6
PMM812 Osnove geometrije (ako je kolegij položen na preddiplomskoj razini mijenja se propisanim kolegijem iz izbornih grupa Matematika) 45 30 6
Ukupno obvezni 150 15 90 24
Izborni Izborna grupa Matematika
PMM810 Diofantske jednadžbe 30 15 5
PMM205 Kriptografija 30 15 15 5
PMM204 Matematička teorija računarstva 45 15 5
PMM922 Optimizacija 30 15 5
PMM014 Konstruktivne metode u geometriji 30 30 5
PMM710 Matematička stručna praksa 5
Izborna grupa Informatika i Fizika
PMP106 Temeljni pojmovi u fizici 30 15 3
PMII10 Uvod u umjetnu inteligenciju 30 30 5
Bira se ukupno barem 6, odnosno barem 8 ECTS bodova (ovisno o broju upisanih ECTS bodova izbornih predmeta za 1. semestar), tj. jedan ili dva predmeta iz grupa izbornih predmeta za 3. i 4. semestar zajedno, a od toga barem jedan predmet iz izbornih grupa Matematika za 3. i 4. semestar zajedno. O broju odabranih predmeta za 3. odnosno 4. semestar student sam odlučuje.
IV semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   4.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM918 Odabrana poglavlja primijenjene matematike 30 30 6
PMM991 Diplomski rad 30 22
Ukupno obvezni 30 30 30 28
        Izborni Izborna grupa Matematika
PMM118 Numerička analiza 30 30 5
PMM129 Izračunljivost 30 15 5
PMM710 Matematička stručna praksa 5
Izborna grupa Informatika i Fizika
PMP090 Opća fizika 30 15 4
PMP11C Temeljni pojmovi u kvantnoj fizici 30 15 4
PMID30 Objektno orijentirano programiranje 30 30 6
PMIH20 Rudarenje podataka 30 30 5
Bira se ukupno barem 6, odnosno barem 8 ECTS bodova (ovisno o broju upisanih ECTS bodova izbornih predmeta za 1. semestar), tj. jedan ili dva predmeta iz grupa izbornih predmeta za 3. i 4. semestar zajedno, a od toga barem jedan predmet iz izbornih grupa Matematika za 3. i 4. semestar zajedno. O broju odabranih predmeta za 3. odnosno 4. semestar student sam odlučuje.
UVJETI UPISA I RAZLIKOVNI KOLEGIJI ZA TEORIJSKI SMJER

UVJET NA ZAVRŠENI PREDDIPLOMSKI STUDIJ RAZLIKOVNI KOLOEGIJI DODATNI UVJET
preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu po upisanom programu prije ak. god. 2017/18 nema nema
preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu po upisanom programu ak. god. 2017/18 preddiplomski studij Matematika; smjer: matematički na PMF-u u Splitu po upisanom programu poslije ak. god. 2017/18 ako nije položen na preddiplomskoj razini kolegij Vektorski prostori I će biti propisan kao razlikovni nema
preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu po upisanom programu ak. god. 2017/18 preddiplomski studij Matematika; smjer: računarski na PMF-u u Splitu po upisanom programu poslije ak. god. 2017/18 ako nisu položeni na preddiplomskoj razini kolegiji Vektorski prostori I i Uvod u topologiju će biti propisani kao razlikovni nema
preddiplomski studij Matematika; smjer: primijenjena matematika na PMF-u u Splitu po upisanom programu poslije ak. god. 2017/18 nema
bilo koji preddiplomski studij matematike ili matematike s drugim predmetom u Hrvatskoj i svijetu Broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

Start typing and press Enter to search

Skip to content