Projekti

Naziv Izvor financiranja Šifra Trajanje Su/Voditelj Suradnici
Asimptotička analiza rubnih problema u mehanici kontinuuma HrZZ IP-2018-01-2735 01.10.2018 – 30.09.2022 Andrijana Ćurković
Diofantska geometrija i primjene HrZZ IP-2018-01-1313 2018-2022 Marija Bliznac Trebješanin
Znanstveni centar izvrsnosti QuantiXLie EU 2017. – danas Gordan Radobolja
Optimiranje depozicije raspršenih in situ gelirajućih i praškastih terapijskih sustava u nosnoj šupljini HrZZ 2018 – danas Ivo Ugrina
Towards quantum gravity: noncommutative geometry, field theory and cosmology HrZZ IP-2014-09-9582 2015 – 2017 Saša Krešić Jurić
Nejednakosti i primjene HrZZ IP-2013-11-5435 2014 – 2018 Milica Klaričić Bakula
Matematičko modeliranje i numeričke simulacije procesa u tankim i poroznim sredinama HrZZ IP-2013-11-3955 2014 – 2018 Andrijana Ćurković
Algebarske i kombinatorne metode u teoriji verteks algebri HrZZ IP-2013-11-2634 2014 – 2018 Gordan Radobolja
Diofantove m-torke, eliptičke krivulje, Thueove i indeksne jednadžbe HrZZ IP-2013-11-6422 2014 – 2018 Borka Jadrijević

Marija Bliznac Trebjašanin

Biofizikalni dizajn antimikrobnih peptida i inovativni molekularni deskriptori (BioAmpMode) HrZZ IP-2013-11-8481 2014 – 2017 Damir Vukičević Ana Maravić
Lucija Krce
Tomislav Rončević
Liejeve grupe, integrabilni sistemi i simetrije MZO 177-0372794-2816 2007 – 2014 Saša Krešić Jurić
Grubi oblik i klasifikacija natkrivanja MZO 177-0372791-0886 2007 – 2014 Vlasta Matijević Goran Erceg
Nikola Koceić Bilan
Diskretni matematički modeli u kemiji MZO 177-0000000-0884 2007 – 2014 Damir Vukičević Tanja Vojković
Diskretna matematika i primijene MZO 037-0000000-2779 2007 – 2014 Damir Vukičević
Kvantna teorija polja, nekomutativni prostori i simetrije MZO 098-0000000-2865 2007 – 2014 Saša Krešić Jurić
Tranzitivne grupe i s njima povezane diskretne strukture MZO 177-0000000-0882 2007 – 2013 Anka Golemac Joško Mandić

Snježana Braić

Tanja Vučičić

Konveksne funkcije i primjene MZO 177-1170889-1287 2007 – 2013 Marko Matić Milica Klaričić Bakula

Jurica Perić

Diofantske jednadžbe i eliptičke krivulje MZO 037-0372781-2821 2007 – 2013 Borka Jadrijević

 

Asimptotičke metode u mehanici kontinuuma MZO 037-0372787-2797 2007 – 2011 Andrijana Ćurković
Nejednakosti i numerička analiza MZO 177-1170889-3039 2006 – 2013 Nenad Ujević
Nejednakosti u numeričkoj analizi i teoriji vjerojatnosti MZO 2004 -2006 Marko Matić Milica Klaričić Bakula
Analizator trnovitih ciklusa – ispitivač topoloških indeksa, valencija i valentnih povezanosti MZO 2004-016 2004 Damir Vukičević
Inverzni sustavi topoloških prostora i primjene MZO 0177121 2002 – 2007 Vlasta Matijević
Varijacioni račun i obrada signala MZO 177-0372794 2002 – 2006 Saša Krešić Jurić
Neke konačne matematičke strukture MZO 0177120 2002 – 2006 Anka Golemac Joško Mandić
Snježana Braić
Tanja Vučičić
Diskretna matematika i primijene MZO 0037117 2002 – 2006 Damir Vukičević
Diofantske jednadžbe MZO 0037110 2002 – 2006 Borka Jadrijević
Oblik i teorija proširenja MZO 2000 – 2006 Nikola Koceić Bilan
Diskretna matematika i primijene MZO 037009 1996 – 2001 Damir Vukičević
Matematička kombinatorika u geometriji MZO 1996 – 2000 Anka Golemac
Tanja Vučičić
Naziv Izvor financiranja Trajanje Su/Voditelj Suradnici
Personalised Prognostic Models to Improve Well-being and Return to Work After Neck and Low Back Pain (Back-UP) EU H2020 2018 – danas Ivo Ugrina
Untersuchung der Computer-Anwendung in DESIGN-Theorie und insbesondere be symmetrischen Blockplänen Mathematisches Institut, Reprect-Karls-Universität Heidelberg 1987 Anka Golemac
Naziv Izvor financiranja Trajanje Su/Voditelj Suradnici
Rješavanje klasičnih problema Diofanta, Fermata i Ritta korištenjem novih analitičkih i algebarskih metoda bilateralni hrvatsko-austrijski projekt 2016 – 2017 Marija Bliznac Trebješanin
Modeliranje absorpcije na nano-strukturama: graf teoretički pristup hrvatsko-slovenski bilateralni projekt 2016 – 2017 Damir Vukičević
Graph-theoretical methods for nanostructures and nanomaterials hrvatsko-kineski bilateralni projekt 2016 – 2017 Damir Vukičević
Teorijska svojstva jadranskih indeksa i jadranskih matrica hrvatsko-slovenski bilateralni projekt 2014 – 2015 Damir Vukičević
Polynomial root separation hrvatsko-francuski bilateralni projekt 2013 – 2014 Borka Jadrijević
Foundation of shape theory hrvatsko-makedonski bilateralni projekt 2010 – 2012 Vlasta Matijević
Nikola Koceić Bilan
Arithmetic-combinatorial problems and applications hrvatsko-austrijski bilateralni projekt 2010 – 2011 Borka Jadrijević
Algebraic methods in mathematical physics hrvatsko-mađarski bilateralni projekt 2009 – 2011 Saša Krešić Jurić
Number theory and cryptography hrvatsko-mađarski bilateralni projekt 2009 – 2010 Borka Jadrijević
Diophantine approximations hrvatsko-francuski bilateralni projekt 2009 – 2010 Borka Jadrijević
Topološki indeksi kao prediktori stabilnosti fulerena hrvatsko-mađarski bilateralni projekt 2009 – 2010 Damir Vukičević
Graf-teoretski indikatori stabilnosti fulerena hrvatsko-slovenski bilateralni projekt 2009 – 2010 Damir Vukičević
Dizajn i sinteza selektivnih peptidnih antibiotika hrvatsko-talijanski bilateralni projekt 2009 – 2010 Damir Vukičević
Kappa-Minkowski spacetime: formalisms and applications hrvatsko-poljski bilateralni projekt 2008 – 2011 Saša Krešić Jurić
Diophantine equations and additive representations hrvatsko-austrijski bilateralni projekt 2008 – 2009 Borka Jadrijević
Matematičko modeliranje i eksperimentalno istraživanje u analitičkoj kemiji, kemiji okoliša i prehrambenoj kemiji hrvatsko-slovenski bilateralni projekt 2008 – 2009 Damir Vukičević
Primjena diskretne matematike za identifikaciju kemijski aktivnih struktura hrvatsko-slovenski bilateralni projekt 2007 Damir Vukičević
Algorithmic solution of Diophantine equations and applications to cryptography II. hrvatsko-austrijski bilateralni projekt 2006 – 2007 Borka Jadrijević
Investigations in number theory and cryptography hrvatsko-mađarski bilateralni projekt 2005 – 2007 Borka Jadrijević
Algorithmic solution of Diophantine equations and applications to cryptography hrvatsko-austrijski bilateralni projekt 2005 – 2006 Borka Jadrijević
Symmetric designs of quadratic order hrvatsko-njemački bilateralni projekt 1995 – 1997 Anka Golemac Tanja Vučičić
Naziv Izvor financiranja Trajanje Su/Voditelj Suradnici
EuroGIGA: Graphs in Geometry and Alghoritms (GReGAS) European Science Foundation 2011 – 2014 Tanja Vojković
Geometrija SIZ znanosti BiH 1986-1988 Anka Golemac

Start typing and press Enter to search

Skip to content