Voditelj grupe

Članovi grupe

Odjel/Katedra: Odjel za matematiku

Područje istraživanja:

– Statistika
– Vjerojatnost
– Računarstvo

Opis istraživanja:

U fokusu istraživanja ove grupe je statistika s naglaskom na matematičke i računarske modele statističkog zaključivanja u teoriji te primjenama. Razvoj teorijskih modela posobno je izražen za probleme pogrešaka mjerenja (aditivne, multiplikativne) u glikomici, utjecaj normalizacijskih metoda i metoda za ispravljanje utjecaja mjerenja u grupama na odabir statistički značajnih varijabli kod statističkog zaljučivanja i predviđanja te opisivanja statističkih svojstava slučajnih skupova u dvo- i tro-dimenzionalnim prostorima. Motivacija za teorijske modele te primijene razvijenih modela većinom se odnose na područja genetike, epigenetike, glikomike te općenito biomedicine i biokemije. Također, izrazito važna primjena jest i u računarskoj obradi slika dvo- i tro-dimenzionalnih skupova. Grupa posebnu pozornost posvećuje uporabi statističkog računarstva te suradnji s računarskim znanstvenicima pri izrade gore spomenutih modela.

Kontakti s akademskim i drugim institucijama:

– King’s College London
– Genos d.o.o.
– PMF Zagreb
– Leiden University Medical Center
– Leeds University
– University of Bologna
– Czech Technical University in Prague

Opis dosadašnje suradnje:

Suradnja na raznim europskim znanstveno-istraživačkim projektima, kao gostujući profesori/znanstvenici, kolaboracije na znanstvenim radovima.

Planovi budućih istraživanja:

Razvoj statističkih i računarskih modela u statistici s primjenama na računarstvo i biomedicinu

Popis odabranih znanstvenih radova:

1. Barrios, Clara; Zierer, Jonas; Gudelj, Ivan; Štambuk, Jerko; Ugrina, Ivo; Rodríguez, Eva; Soler, María José; Pavić, Tamara; Simurina, Mirna; Keser, Toma; Pučić-Baković, Maja; Mangino, Massimo; Pascual, Julio; Spector, Tim D.; Lauc, Gordan; Menni, Cristina.
Glycosylation Profile of IgG in Moderate Kidney Dysfunction. // Journal of the American Society of Nephrology. 27 (2016) , 3; 933-941.

2. Gotovac, Vesna; Helisová, Kateřina; Ugrina, Ivo.
Assessing dissimilarity of random sets through convex compact approximations, support functions and envelope tests. // Image analysis & stereology. 35 (2016) , 3; 181-193.

3. Perković, Sanja; Ugrina, Ivo; Labar, Boris; Nemet, Damir; Batinić, Josip; Zadro, Renata; Ries, Sunčica; Gjadrov-Kuvedžić, Koraljka; Davidović, Sanja; Batinić, Drago.
Prognostic significance of constitutive phosphatidylinositol 3-kinase/Akt and mitogen-activated protein kinase phosphorylation in acute myeloid leukemia. // Leukemia & lymphoma. 56 (2015) , 8; 2281-2288.

4. Špoljarić, Drago; Ugrina, Ivo.
On Statistical Properties of Palindromes in DNA. // COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS. 42 (2013) , 7; 1373-1385.

5. Dimjašević, Marko; Atzeni, Simone; Ugrina, Ivo; Rakamarić, Zvonimir.
Evaluation of Android Malware Detection Based on System Calls // Proceedings of the 2016 ACM on International Workshop on Security And Privacy Analytics.
New York, NY, USA : ACM, 2016. 1-8.

Područja pametne specijalizacije

Tematsko prioritetno područje ZDRAVLJE I KVALITETA
Potpodručje Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike
Indikativne IRI teme:
novi postupci preventivne medicine
novi dijagnostički i terapijski alati i aplikacije (npr. Napredne medicinske slike, ciljana dijagnostika i personalizirana medicina, farmakogenomika i tehnologiju za prepoznavanje i provjeru nove biomarkera, itd.)
klinička istraživanja
oprema, sustavi, aplikacije i rješenja koja se koriste u istraživanjima i testiranjima novih načina liječenja i dijagnostike te praćenja promjena vezano uz bolesti

Tematsko prioritetno područje ZDRAVLJE I KVALITETA
Potpodručje Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređajie
Indikativne IRI teme:
razvoj sustava, aplikacija i rješenja koja se koriste u istraživanjima i testiranjima novih lijekova, preparata, cjepiva i supstanci za praćenje, liječenje ili suzbijanje bolesti i bolesnih stanja i pomlađivanja organizma.

Povezane indikativne IRI teme:
računalni vid i strojno učenje s primjenom u farmaceutici, biofarmaceutici, medicinskoj opremi i uređajima (ICT)

Start typing and press Enter to search

Skip to content