Nejednakosti i primjene

Članovi seminara: Milica Klaričić Bakula (voditeljica seminara), Marko Matić,  Jurica Perić, Josipa Barić, Anita Matković, Maja Andrić, Slavica Ivelić Bradanović, Neda Lovričević

Održani seminari

Raspored seminara za 2022/2023

 1. 16.12.2022. Slavica Ivelić Bradanović „Nova poopćenja Shermanove nejdnakosti I“
 2. 03.05.2023. Jurica Perić, „Generalizacija Levin-Stečkinove nejednakosti I“
 3. 17.05.2023. Jurica Perić, „Generalizacija Levin-Stečkinove nejednakosti II“

Raspored seminara za 2021/2022

 1. 22.9.2022. Maja Andrić „Neke nejednakosti za (h,g;m)-konveksne funkcije“
 2. 29.9.2022. Milica Klaričić Bakula „Karakterizacije segmenta i preslikavanja koja čuvaju konveksnost“

Raspored seminara za 2020/2021

 1. 24.02.2021. Jurica Perić „Profinjenja diskretne Jensenove nejednakosti i Lah-Ribaričeve nejednakosti“
 2. 10.9.2021. Milica Klaričić Bakula „O m-konveksnim skupovima“

Raspored seminara za 2019/2020

 1. 07.09.2020. Milica Klaričić Bakula „Čebiševljeva nejednakost za skalarni produkt I“
 2. 14.09.2020. Milica Klaričić Bakula „Čebiševljeva nejednakost za skalarni produkt II“
 3. 17.09.2020. Jurica Perić „Novo profinjenje integralne Jensenove nejednakosti i Lah-Ribaričeve nejednakosti“
 4. 21.09.2020. Maja Andrić „ O (h,g;m)-konveksnosti“

Raspored seminara za 2018/2019

 1. 19.09.2019. Jurica Perić „Profinjenje integralne Jensenove nejednakosti i Lah-Ribaričeve nejednakosti I“
 2. 27.09.2019. Jurica Perić „Profinjenje integralne Jensenove nejednakosti i Lah-Ribaričeve nejednakosti II“
 3. 27.09.2019. Milica Klaričić Bakula „Hermite-Hadamardove nejednakosti za poopćene konveksne funkcije“
 4. 30.09.2019. Jurica Perić „Profinjenje integralne Jensenove nejednakosti i Lah-Ribaričeve nejednakosti III“

Raspored seminara za 2017/2018

 1. 19.01.2018. Maja Andrić „Mittag-Leffler funkcija i Opialove nejednakosti“
 2. 16.07.2018. Milica Klaričić Bakula „Jensen-Steffensenova nejednakost za jako konveksne funkcije“.

Raspored seminara za 2016/2017

 1. 26.10.2016. Jurica Perić „Novo poboljšanje konverzne Jensenove nejednakosti”
 2. 03.05.2017. Kazimierz Nikodem „Functions generating Schur-convex sums“
 3. 04.05.2017. Mihaela Ribičić Penava „Nejednakosti Grussovog tipa i kvadraturne formule“
 4. 29.9. 2017. Slavica Ivelić Bradanović „Poopćenja Shermanove nejednakosti I“

Raspored seminara za 2015./2016.

 1. 06.04.2016. Milica Klaričić Bakula „Konverzna Jensenova nejednakost za jako konveksne funkcije“
 2. 11.04.2016. Jurica Perić „Profinjenje konverzne Holderove i Minkowskijeve nejednakosti
 3. 20.04.2016. Jurica Perić „Profinjenje konverzne Beckenbachove i Minkowskijeve nejednakosti
 4. 27.04.2016. Jurica Perić „Profinjenje konverzne Minkowskijeve nejednakosti i primjena na mješovite sredine“ 
 5. 04.05.2016. Kazimierz Nikodem „Strongly convex set-valued maps“ 

Raspored seminara za 2014./2015.

 • 19.06.2015. Ana Barbir: Poopćenja i proširenja nejednakosti Opialova tipa“ (obrana teme disertacije
 • 30.04.2015. Jurica Perić: Generalizacija profinjenja operatorske Jensenove nejednakosti uz uvjet na spektre
 • 30.04.2015. Sanja Varošanec: Grüssova nejednakost za dva funkcionala
 • 04.05.2015. Kazimierz Nikodem: Srong convexity and separation theorems
 • 02.09.2014. Ana Barbir: O nejednakostima Opialova tipa: poboljšanja i proširenja nejednakosti Willetta, Godunove-Levina i Rozanove

Raspored seminara za 2013./2014.

 • 11.06.2014. Jurica Perić: Profinjenje konverzije operatorske Jensenove nejednakosti
 • 04.06.2014. Ana Barbir: O nejednakostima Opialova tipa: verzija Willetta, Godunove – Levina i Rozanove
 • 20.05.2014. Jurica Perić: Profinjenje Jessen-Mercerove nejednakosti i generalizacija za konveksne ljuske u R^k
 • 11.02.2014. Mate Kosor: Projekcija stošca zadanog relaksiranim obratom CBS nejednakosti

Raspored seminara za 2012./2013.

 • 28.05.2013. Josipa Barić: Osnove računa vremenske ljestvice
 • 27.05.2013. Sanja Spužević: Nejednakosti Soninova tipa i primjene
 • 12.02.2013. Sanja Spužević: Grüssov tip nejednakosti za težinske Lp prostore i primjene II
 • 05.02.2013. Sanja Spužević: Grüssov tip nejednakosti za težinske Lp prostore i primjene I
 • 29.01.2013. Ana Barbir: Profinjenja rezultata vezanih za Jessenov funkcional II
 • 22.01.2013. Ana Barbir: Profinjenja rezultata vezanih za Jessenov funkcional I

Raspored seminara za 2011./2012.

 • 13.06.2012. Jurica Perić: Generalizacije i poboljšanja konverzne Jensenove nejednakosti za konveksne ljuske u R^k
 • 13.06.2012. Neda Lovričević: Višedimenzionalni Jensenov funkcional za operatore na Hilbertovom prostoru
 • 17.05.2012. Neda Lovričević: Nejednakosti među nekim operatorskim sredinama i ograde za svojstvene vrijednosti njihove razlike
 • 10.05.2012. Neda Lovričević: Funkcionali Jensenovog tipa za operatore na Hilbertovom prostoru
 • 27.10.2011. Jurica Perić: Profinjenje operatorske Jensenove nejednakosti uz uvjet na spektre
 • 26.10.2011. Neda Lovričević: Neka svojstva Jensen-Steffensenovog i Jensen-Mercerovog funkcionala

Raspored seminara za 2010./2011.

 • 07.06.2011. Jurica Perić: Profinjenja Hermite-Hadamardovih nejednakosti i Hammer-Bullenova nejednakost za pozitivne linerane funkcionale III
 • 24.05.2011. Jurica Perić: Profinjenja Hermite-Hadamardovih nejednakosti i Hammer-Bullenova nejednakost za pozitivne linerane funkcionale II
 • 17.05.2011. Jurica Perić: Profinjenja Hermite-Hadamardovih nejednakosti i Hammer-Bullenova nejednakost za pozitivne linerane funkcionale I
 • 10.05.2011. Maja Andrić: Nejednakosti Opialova tipa
 • 27.03.2011. Jurica Perić: Poboljšanja Giaccardi-Petrovićeve nejednakosti i sredine Stolarskyjevog tipa
 • 27.03.2011. Neda Lovričević: Jessenov funkcional: neka svojstva i primjene III
 • 26.03.2011. Maja Andrić: Kompozicijski identiteti za Riemann-Liouvilleove razlomljene derivacije
 • 15.03.2011. Milica Klaričić Bakula: O konverznoj Jensenovoj nejednakosti: kronologija i neka nova profinjenja
 • 01.03.2011. Neda Lovričević: Jessenov funkcional: neka svojstva i primjene II
 • 15.02.2011. Neda Lovričević: Jessenov funkcional: neka svojstva i primjene I
 • 25.01.2011. Slavica Ivelić: Jensen-Steffensonova nejednakost za superkvadratne funkcije i slučaj jednakosti II
 • 21.12.2010. Slavica Ivelić: Jensen-Steffensonova nejednakost za superkvadratne funkcije i slučaj jednakosti I
 • 23.11.2010. Josipa Barić: Nejednakosti Hermite-Hadamardovog tipa za superkvadratne funkcije”
 • 09.11.2010. Josipa Barić: Superkvadratnost i Bohrova nejednakost III
 • 02.11.2010. Josipa Barić: Superkvadratnost i Bohrova nejednakost II
 • 19.10.2010. Josipa Barić: Superkvadratnost i Bohrova nejednakost I

Raspored seminara za 2009./2010.

 • 23.06.2010. Maja Andrić: Canavatijeve frakcionalne derivacije
 • 16.06.2010. Slavica Ivelić: Konverzna Jensen-Steffensenova nejednakost i primjene III
 • 09.06.2010. Slavica Ivelić Konverzna Jensen-Steffensenova nejednakost i primjene II
 • 01.06.2010. Milica Klaričić Bakula: Konverzna Jensen-Steffensenova nejednakost i primjene I
 • 06.05.2010. Slavica Ivelić: Poopćenja konverzne Jessenove nejednakosti II
 • 29.04.2010. Slavica Ivelić: Poopćenja konverzne Jessenove nejednakosti I
 • 15.04.2010. Slavica Ivelić: Konverzije Jessenove nejednakosti
 • 23.10.2009. Slavica Ivelić: Primjena log-convex metode na Jensen-Steffensenovu nejednakost

Raspored seminara za 2008./2009.

 • 06.05.2009. Slavica Ivelić: Benettov dokaz Martinsove nejednakosti II
 • 29.04.2009. Slavica Ivelić: Benettov dokaz Martinsove nejednakosti I
 • 17.03.2009. Slavica Ivelić: Martinsov teorem i posljedice
 • 10.03.2009. Slavica Ivelić: Dokaz Martinsove nejednakosti
 • 02.12.2008. Josipa Barić: Jensenova nejednakost Mercerova tipa za superkvadratne funkcije
 • 18.11.2008. Josipa Barić: Jensenova nejednakost Mercerova tipa i Mercerova operatorska nejednakost za superkvadratne funkcije

Raspored seminara za 2005./2006.

 • 14.06.2006. Senka Banić: Jensen-Steffensenova i njoj srodne nejednakosti za superkvadratne funkcije III
 • 13.06.2006. Senka Banić: Jensen-Steffensenova i njoj srodne nejednakosti za superkvadratne funkcije II
 • 30.05.2006. Senka Banić: Jensen-Steffensenova i njoj srodne nejednakosti za superkvadratne funkcije I
 • 23.05.2006. Senka Banić: Superkvadratne funkcije više varijabla II
 • 16.05.2006. Senka Banić: Superkvadratne funkcije više varijabla I
 • 15.02.2006. Anita Matković: O Jensen-Steffensenovoj nejednakosti za poopćene konveksne funkcije i njenim primjenama
 • 08.02.2006. Milica Klaričić Bakula: Nejednakosti srodne Jensenovoj nejednakosti za m-konveksne funkcije
 • 14.12.2005. Anita Matković: Varijanta Jensen-Mercerove nejednakosti za operatorski konveksne funkcije i primjene
 • 07.12.2005. Anita Matković: Varijanta Jensenove nejednakosti i primjene II
 • 30.11.2005. Anita Matković: Varijanta Jensenove nejednakosti i primjene I
 • 23.11.2005. Anita Matković: Neke varijante Jensen-Mercerove nejednakosti za konveksne funkcije i primjene

Start typing and press Enter to search

Skip to content