U četvrtak, 14. lipnja, održana je promocija prvog broja stručno-metodičkog časopisa za matematiku Acta mathematica Spalatensia. Series didactica. Časopis, koji izlazi u izdanju Odjela za matematiku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Splitskog matematičkog društva, je predstavio glavni urednik i pročelnik Odjela za matematiku, prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan.
O značajnosti prvog matematičkog časopisa za splitski PMF, splitsko sveučilište, grad Split te cjelokupnu Dalmaciju govorili su dekanica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta  prof. dr. sc. Jasna Puizina i rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Šimun Anđelinović.

 

Obavijest na stranicama fakulteta

Start typing and press Enter to search