Gordan RadoboljaProdekan za nastavu , Docent
  OPĆE

  Odjel za matematiku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon:+385 21 619 259, Lokacija:  soba B3-29, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica:Gordan Radobolja, E-mail: gordan@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Matematika

  Područja znanstvenog interesa

  • Verteks algebre
  • Beskonačno dimenzionalne Liejeve algebra
  • Galilean W-algebre

  Priznanja i nagrade

  • Nagrada Fakulteta za izvrsnost u znanstveno-istraživačkom radu u 2019. godini za područje prirodnih znanosti, polje matematika

  Ostalo

  • Član organizacijskog odbora Sedmog Hrvatskog matematičkog kongresa
  • Član tehničkog uredništva časopisa Acta mathematica Spalatensia i Acta mathematica Spalatensia. Series didactica
  • Voditelj znanstvene sekcije Splitskog matematičkog društva (od 2020.)
  • Voditelj fakultetskog projekta Matematička društvena igra Matoboj

  Obrazovanje

  • 2006. – 2012. Poslijediplomski studij, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu – Doktor prirodnih znanosti, polje Matematika
  • 2001. – 2006. Diplomski studij “Matematika i informatika”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Profesor matematike i informatike

  Radno iskustvo

  • 2015. – danas docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2012. – 2015. viši asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2007. – 2012. asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Projekti

  • 2017. – danas, Znanstveni centar izvrsnosti za teoriju kvantnih i kompleksnih sustave i Liejeve algebre „QuantiXLie“, član
  • 2014 – 2018, „Algebarske i kombinatorne metode u teoriji verteks algebri“, HRZZ 2634 – suradnik

  Publikacije – poveznica

  Predavanja i priopćenja:

  1. ”On realization  of  Heisenberg-Virasoro  VOA  and  Galilean  W-algebras”,  pozvano predavanje, (Vertex algebras and related topics, Chengdu, NR Kina, kolovoz 2019.)
  2. ”Free field realization of twisted Heisenberg-Virasoro algebra at level zero and its applications”, pozvano predavanje, (Algebra and geometry seminar, La Sapienza, Universita di Roma, svibanj 2019.)
  3. ”Some applications of vertex Algebras to representation theory of infinite-dimensional Lie algebras”, priopćenje, (IECMSA, Kijev, Ukrajina, kolovoz 2018.)
  4. ”Free field  realization  of  twisted  Heisenberg-Virasoro  algebra  at  level  zero and W(2,2)-algebra”, pozvano predavanje, (Vertex algebras and related topics, Zagreb, svibanj, 2018.)
  5. ”On free field realization of the twisted Heisenberg-Virasoro algebra at level zero and W-algebraW(2,2)”, priopćenje (The XXVth International Conference on Integrable Systems and Quantum symmetries, Prag, Češka, lipanj, 2017.)
  6. ”Construction of intertwining  operators  and logarithmic  modules for Heisenberg-Virasoro vertex algebra at level zero and W(2,2)-algebra”, pozvano predavanje (Representation TheoryXV, Dubrovnik, lipanj, 2017.)
  7. ”On free field realization of the twisted Heisenberg-Virasoro and W(2,2) algebras”, priopćenje (6th Croatian Mathematical Congress, Zagreb, lipanj, 2016.)
  8. ”Free field realization of the twisted Heisenberg-Virasoro algebra and W(2,2)-algebra and applications  to  representation  theory”, priopćenje  (Representation  Theory  Conference,  Upssala, Švedska, lipanj, 2016.)
  9. ”Free field realization and weight representation theory of the twisted Heisenberg-Virasoro algebra”, pozvano predavanje (Representation Theory XIV, Dubrovnik, lipanj, 2015.)
  10. ”Application of VOA to representation theory of W(2,2)-algebra and the twisted Heisenberg-Virasoro algebra”, pozvano predavanje, (Infinite Dimensional Lie Theory and its Applica-tions, Allahabad, India, prosinac, 2014.
  11. ”Subsingular vectors in Verma modules, and tensor product of weight modules over the W(2,2)-algebra”, pozvano predavanje, (Representation Theory XIII, Dubrovnik, lipanj, 2013.)
  12. ”Representations over Virasoro algebra with infinite multiplicities”, priopćenje, (Peti hrvatski matematički kongres, Rijeka, lipanj, 2012.
  13. ”Some representations over Virasoro algebra with infinite-dimensional weight spaces”, priopćenje, (Representation Theory XII, Dubrovnik, lipanj, 2011.)

  Recenzije

  • Journal of Algebra
  • Journal of Pure and Applied Algebra
  • European Journal of Mathematics
  • Izvestiya RAN. Seriya Matematicheskaya
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska i diplomska nastava

  • Algebra I (2020- )
  • Algebra II (2015- )
  • Diferencijalni i integralni račun I (2013)
  • Linearna algebra I (2019- )
  • Matematika II (2012-20)
  • Osnovne algebarske strukture (2019- )
  • Uvod u algebru s analitičkom geometrijom (2017-19)
  • Vektorski prostori (2014- )
  • Seminar I: odabrane teme iz povijesti matematike (FPMOZ, Mostar 2016- )
  • Seminar II: životopisi poznatih matematičara (FPMOZ, Mostar 2016- )
  • Matematika IV (FPMOZ, Mostar 2013-15)
  • Vektorski prostori (FPMOZ, Mostar 2012-2016)

  Diplomski radovi

  • Pavičević Marina (2015). „Grupa izometrija euklidskog prostora“
  • Čagalj Anotnia (2017.) „Moduli“
  • Plenković Miro (2017.) „Moduli nad domenama glavnih ideala“
  • Vukorepa Ivana (2017.) „Beskonačno dimenzionalne Liejeve algebre“
  • Karninčić Ana (2019.) „Matematička igra Codenames – projektiranje“
  • Škobić Lucija (2020.) „Matematička igra Matoboj za srednju školu – projektiranje“
  • Dumančić Diana (2020.) „Matematička igra Matoboj za srednju školu – analiza“

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content