Voditelj grupe

Odjel/Katedra:

Odjel za biologiju

Područje istraživanja:

– Anatomija i fiziologija biljaka
– Sekundarni metaboliti i metabolička aktivnost biljaka

Članovi grupe

  • prof.dr.sc. Nada Bezić;
  • dr.sc. Dario Kremer, Farmaceutsko biokemijski fakultet, Sveučilište Zagreb;

Opis istraživanja:

Provodi se izolacija, identifikacija i kvantifikacija hlapljivih sekundarnih metabolita, eteričnih ulja i glikozida aromatičnih mediteranskih biljaka, s posebnim osvrtom na endemske i neistražene mediteranske vrste. Opisuju se njihove morfološko-anatomske karakteristike te kemijski sastav i biološki učinci sekundarnih biljnih metabolita. Provode se protufitovirusna istraživanja učinka eteričnih ulja, komponenti ulja i drugih bioaktivnih prirodnih spojeva. Osim hrvatskih biljnih vrsta u suradnji s ostalim znanstveno istraživačkim institucijama naša skupina istražuje i druge aromatične vrste mediteranskog područja. Kompariraju se fitokemijske karatkteristike istraživanih vrsta prikupljenih na različitim staništima, te se određuje njihova kemotipska pripadnost. Rezultati istraživanja važni su u očuvanju bioraznolikosti, zaštiti pojedinih biljnih vrsta, u farmakobotaničkoj primjeni i edukaciji te su doprinos očuvanju hrvatske flore i baštine.

Kontakti s akademskim i drugim institucijama:

– Farmaceutsko- biokemijski fakultet, Sveučilište Zagreb
– Priridoslovno-matematički fakultet, Sveučilište Zagreb

Opis dosadašnje suradnje:

Zajednički terenski rad, morfološko – anatomska identifikacija biljaka, te istraživanja njihovih bioloških aktivnosti, pisanje i objavljivanje zajedničkih znanstvenih radova

Planovi budućih istraživanja:

Nastavak rad na dosadašnjim istraživanjima, koji obuhvaća široki pojas mediteranski važnih biljaka, s botaničkog i fitokemijskog aspekta.

Popis odabranih znanstvenih radova:

  1. Vuko, E., Rusak, G., Dunkić, V., Kremer, D., Kosalec, I., Raša, B., Bezić, N. Inhibition of Satellite RNA Associated Cucumber Mosaic Virus Infection by Essential Oil of Micromeria croatica (Pers.) Schott. Molecules (2019) 24, 1342. https://doi.org/10.3390/molecules24071342
  2. Dunkić, V., Kremer, D., Jurišić Grubešić, R., Vuković Rodríguez, J., Ballian, D., Bogunić, F., Stešević, D., Kosalec, I., Bezić, N., Stabentheiner, E. Micromorphological and phytochemical traits of four Clinopodium L. species (Lamiaceae). South African journal of botany. (2017), 111; 232-241. https://doi.org/10.1177/1934578X19856257
  3. Kremer, D., Bolarić, S., Ballian, D., Bogunić, F., Stešević, D., Karlović, K., Kosalec, I., Vokurka, A., Vuković Rodríguez, J., Randić, M., Bezić, N., Dunkić, V. Morphological, genetic and phytochemical variation of endemic Teucrium arduini L. (Lamiaceae). Phytochemistry. (2015), 116; 111-119. https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2015.04.003
  4. Dunkić, V., Kosalec, I., Košir, Iztok, J., Potočnik, T., Čerenak A., Zovko Končić, M., Vitali Čepo, D., Dragojević Müller, I., Košročanec, M., Bezić, N., Srečec, S., Kremer, D. Antioxidant and antimicrobial properties of Veronica spicata L. (Plantaginaceae). Current Drug Targets. (2015), 16 (14); 1660-1670. DOI10.2174/1389450116666150531161820
  5. Kremer, D., Dunkić, V., Ruščić, M., Matevski, V., Ballian, D., Bogunić, F., Eleftheriadou, E., Stešević, D., Kosalec, I., Bezić, N., Stabentheiner, E. Micromorphological traits and essential oil contents of Micromeria kerneri Murb. and M. juliana (L.) Benth. (Lamiaceae). Phytochemistry. (2014), 98; 128-136. https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2013.12.009
  6. Kremer, D., Košir, Iztok J., Kosalec, I., Zovko Končić, M., Potočnik, T., Čerenak, A., Bezić, N.,  Srečec, S.,  Dunkić, V. Investigation of Chemical Compounds, Antioxidant and Antimicrobial Properties of Teucrium arduini L. (Lamiaceae). Current Drug Targets. (2013), 14 (14); 1006-1014. https://www.bib.irb.hr/636120?&rad=636120

 

Start typing and press Enter to search

Skip to content