Povijesni razvoj

1945
1960
1965
1978
1991
2008

1945

Nastava kemije u sklopu studija Prirodopis-kemija izvodi se na Višoj pedagoškoj školi.

1960

Viša pedagoška škola reorganizira se u Pedagošku akademiju na kojoj se obrazuju budući nastavnici kemije za rad u Osnovnim školama

1965

Na Pedagoškoj akademiji održava se dvopredmetni studij Biologije i kemije te osnivaju katedre.

1978

Pedagoška akademija udružuje se s Filozofskim fakultetom u Zadru te studij Biologije i kemije postaje četverogodišnji studij. U istom periodu osniva se i združeni Zavod za Biologiju i kemiju koji djeluje do 1993.godine kada se odvaja i postaje samostalni Zavod za kemiju.

1991

Nakon odvajanja od Filozofskog fakulteta u Zadru formira se Fakultet prirodoslovno – matematičkih znanosti i odgojnih područja.

2008

Odvajanjem pojedinih studijskih grupa fakultet mijenja naziv u Prirodoslovno- matematički fakultet, a Zavod za kemiju postaje Odjel za kemiju.

O nama

Odjel kemije prošao je dinamičan razvoj od svojih početaka do danas. Zauzetošću i željom za stalnim rastom i napredovanjem njegovih djelatnika uspješno su svladane poteškoće koje su se javljale kroz povijest. Za cijelo razdoblje razvoja Odjelu kemije izrazito je bila važna povezanost s drugim Fakultetima Sveučilišta u Splitu i Zagrebu. Međusobnom suradnjom osiguravali su se povoljniji uvjeti rada, oprema, radne prostorije, kabineti te kadar koji je nedostajao. Jačanjem vlastitog kadra smanjuje se potreba za vanjskom suradnjom tako da Odjel kemije danas broji 16 djelatnika. Prijelazom u novu zgradu 2017.godine riješen je problem nedostatka radnog prostora i kabineta što je utjecalo na povećanje kvalitete izvođenja praktične nastave u studentskim laboratorijima kao i provođenje znanstvenih projekata u specijaliziranim laboratorijima.
Znanstvena suradnja ostvaruje se s nacionalnim, ali i međunarodnim fakultetima iz Njemačke Slovenije, Makedonije, Poljske i Srbije. Rezultati istraživanja objavljuju se u priznatim međunarodnim časopisima, prezentiraju na skupovima u vidu predavanja ili posterskih prezentacija.
Organiziranjem ljetnih škola, radionica, Festivala znanosti te osmišljavanjem programa( STEM u gostima) djelatnici Odjela za kemiju neumorno rade na popularizaciji znanosti. Osim nastave na studiju Biologije i kemije nastavnici Odjela za kemiju sudjeluju u organizaciji i provođenju nastave i na drugim studijima Sveučilišta u Splitu, te Mostaru. Znanja i vještine iz poučavanja nastave biologije i kemije prenose se na buduće profesore biologije i kemije u suradnji s ponajboljim osnovnim i srednjim školama u Splitu, te sudjelovanjem u pisanju i recenziranju školskih udžbenika. Odjel za kemiju nastojat će učvrstiti postignute rezultate, ali i ostvariti nove ciljeve koji će pomoći još većoj afirmaciji PMF-a pri Sveučilištu u Splitu kao institucije koja je mjesto iznimne znanstvene, obrazovne i stručne djelatnosti.

Kemija je temeljna znanstvena disciplina koja proučava sastav i pretvorbu tvari kako u živim organizmima tako i u svijetu koji nas okružuje.

Odjel za kemiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta sudjeluje u izvođenju nastave kemije na prediplomskom i diplomskom studiju biologije i kemije, restauracije i konzervacije, prediplomskom studiju nutricionizma, diplomskom i poslijediplomskom studiju biofizike te poslijediplomskom studiju istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti.

Osim znanja i eksperimentalnih vještina iz temeljnih grana kemije, naš Odjel kroz obrazovni proces potiče i razvija kreativnost te kritičko razmišljanje pojedinca.

Djelatnici našeg Odjela ujedno su i znanstvenici koji sudjeluju na raznim domaćim projektima, a svoje znanstveno-istraživačko iskustvo integriraju u svakodnevni nastavni proces.

Start typing and press Enter to search

Skip to content