Ivica LjubenkovIzvanredni profesor, Pročelnik odjela za kemiju
  OPĆE

  Odjel za kemiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 291 , Lokacija:  soba B2-07, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: – , E-mail: ivica.ljubenkov@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Kemija

  Područja znanstvenog interesa

  • kromatografija
  • spektroskopija
  • analitika hrane

  Članstva

  • HKD-Hrvatsko kemijsko društvo

  Priznanja i nagrade

  • Nagrada za najboljeg znanstvenika u znanstveno-nastavnom zvanju u 2016. godini za područje prirodnih znanosti, polje kemija, PMF-Split

  Obrazovanje

  • 1977. – 1982. Diplomski studij, Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 1988. – 1991. Poslijediplomski studij (magisterij), Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • 2000. Doktorat, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

  Radno iskustvo

  • 1984. – 2000. Inženjer u Analitičkom laboratoriju, INAVINIL, Kaštel-Sućurac
  • 2001. – 2010. voditelj laboratorija SMS-Prehrambeno razvojni centar d.o.o., Klis, Hrvatska
  • 2010. – 2011. viši asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2011. – danas, docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Projekti

  • Nacionalni projekt : Prirodni izvori resveratrola i njegov sinergijski učinak s drugim polifenolima, MZOŠ RH 011-2160547-2226, (2007- 2012), suradnik
  • UKF projekt „Monitoring dynamics of Croatian olive fields using remote sensing application“, (09MUKF02), voditelj: Anita Šimić, 2009, suradnik
  • Međunarodni projekt “Znanstveno-tehnološka suradnja sa Slovenijom 2009-2010”: Natural, biologicaly active additives for healthy and stable food. BI-CRO-SLO-044-09/10. Voditelj projekta s hrvatske strane je prof. dr.sc. Višnja Katalinić, voditelj projekta sa slovenske strane je dr. sc. Sonja Smole Možina, izvanredni profesor Biotehničkog fakulteta u Ljubljani, suradnik
  • Međunarodni projekt, “Znanstveno-tehnološka suradnja sa Makedonijom 2012-2014”: Učinak fenolnih ekstrakata ljekovitog bilja na stabilnost antocijana grožđa, (MZOŠ Klasa: 910-08/11-01/00258; Ur. broj: 533-19-12-0002), područje prehrambena tehnologija, voditelj projekta s hrvatske strane prof. dr.sc. Višnja Katalinić, KTF-Split), suradnik
  • Program potpore znanstveno istraživačkih projekata u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije za 2013.
   „Ispitivanje enzima lipoksigenaznog puta u autohtonim sortama maslina“, 10.12.2013., Klasa: 402-01/13-01/1655, URBROJ: 2181/1-05-00-02/02-13-0003, voditelj
  • Program potpore znanstveno istraživačkih projekata u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije za 2015.
   „Ispitivanje antioksidacijskih svojstava Bračkog varenika ORAC metodom”
   18.04-2016. Klasa: 402-01/16-01/0705, URBROJ: 2181/1-05-00-02/02-16-0009 voditelj
  • 2015-2016: Program potpore znanstveno istraživačkih projekata u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije za 2015, “Lipidni, fenolni i genetski profil maslina autohtonih sorti Oblice, Levantinke, Buhavice i Drobnice pri ranom i produženom periodu berbe”, suradnik
  • Nacionalni projekt: Cijepljenje rajčice ublažava biotički stres izazvan štitastim moljcima, ꞌTomato grafting mitigates biotic stress caused by whiteflies (TomGraf), HNZZ, 2015-2018, šifra 3365, suradnik
  • Nacionalni projekt: Biljke kao izvor bioaktivnih sumporovih spojeva te njihova sposobnost hiperakumulacije metala (BioSMe), HNZZ, 2017-2021, šifra 1316, suradnik

  Suradnje

  • KTF-Sveučilište u Splitu, suradnik na projektu
  • Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, suradnik na projektu
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Analitička kemija I, PMF-Sveučilište u Splitu, 2011 – danas
  • Analitička kemija II, PMF-Sveučilište u Splitu, 2011 – danas
  • Analitičke metode, Sveučilište u Splitu, 2013 – danas
  • Antioksidacijski nutrijenti, Sveučilište u Splitu, 2014 – danas
  • Prerada maslina, KTF-Sveučilište u Splitu, 2013 – danas

  Diplomska nastava

  • Instrumentalna analiza u konzervaciji-restauraciji, Integrirani studij PMF/UMAS, Sveučilište u Splitu, 2011 – danas
  • Laboratorijske metode istraživanja u konzervaciji-restauraciji, Integrirani studij PMF/UMAS, Sveučilište u Splitu, 2011 – danas
  • Prerada maslina, KTF-Sveučilište u Splitu, 2014 – danas

  Poslijediplomska nastava

  • Energija i život, PMF-Sveučilište u Splitu, 2014 – danas
  • Povijest kemije, PMF-Sveučilište u Splitu, 2015 – danas

  Završni radovi

  • Matea Mimica, Medicinska primjena sekundarnih metabolita biljaka.
   Završni rad-nutricionizam, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilišta u Splitu, rujan 2017, Voditelj: doc. dr. sc. Ljubenkov, Ivica.
  • Veronika Gudelj, Začini u prehrani
   Završni rad-nutricionizam, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilišta u Splitu, rujan 2017, Voditelj: doc. dr. sc. Ljubenkov, Ivica.
  • Gloria Bilić, Hidroperoksid-lijaza u maslini (Olea europaea L.).
   Završni rad, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilišta u Splitu, rujan 2015, 20 str. Voditelj: doc. dr. sc. Ljubenkov, Ivica.
  • Lucija Čikeš, Polifenoli i ostali biološki značajni spojevi u maslinovom ulju.
   Završni rad-nutricionizam, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilišta u Splitu, rujan 2015, Voditelj: doc. dr. sc. Ljubenkov, Ivica.
  • Anđela Jelavić Šako, Biodostupnost, antioksidacijsko djelovanje i opći utjecaj na zdravlje maslinovog ulja.
   Završni rad-nutricionizam, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilišta u Splitu, rujan 2015, Voditelj: doc. dr. sc. Ljubenkov, Ivica.
  • Lucija Jović, Maslinovo ulje i njegova bitna uloga u mediteranskoj prehrani.
   Završni rad-nutricionizam, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilišta u Splitu, rujan 2015, Voditelj: doc. dr. sc. Ljubenkov, Ivica.
  • Dubravka Jurić, Kvalitativno i kvantitativno određivanje fenolnih spojeva u maslinovom ulju, maslinama i tjelesnim tekućinama.
   Završni rad-nutricionizam, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilišta u Splitu, rujan 2015, Voditelj: doc. dr. sc. Ljubenkov, Ivica.
  • Katarina Plepel, Fizikalno-kemijsko ispitivanje maslinovog ulja.
   Završni rad-nutricionizam, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilišta u Splitu, rujan 2015, Voditelj: doc. dr. sc. Ljubenkov, Ivica.

  Diplomski radovi

  • Ana Bezić (2017). Određivanje sterola dubrovačkih maslinovih ulja.
  • Anamarija Kurte (2017). Određivanje sastava triglicerida dalmatinskih maslinovih ulja,
  • Ana Lazarušić (2016). Usporedba sastava masnih kiselina šoltanskih maslinovih ulja i ostalih hrvatskih maslinovih ulja.
  • Gabrijela Vuković (2016). Usporedba sastava masnih kiselina šoltanskih maslinovih ulja i stranih maslinovih ulja.
  • Milana Guinović (2016). Određivanje hlapljivih spojeva ribljih ulja.
  • Blanka Roje (2015). Usporedba fluorescentnih probi u ORAC metodi.
  • Jelena Višić (2015). Određivanje sastava masnih kiselina dalmatinskih maslinovih ulja (godina proizvodnje 2012/2013).
  • Ivana Majić (2013). Fizikalno – kemijske analize maslinovog ulja.
  • Sandra Šoše (2013). Određivanje vrsta i količine glukozinolata u autohtonim sortama kupusnjača (raštika).

  Doktorske disertacije

  • Barbara Soldo (2016), Utjecaj lipoksigenaze na sastav hlapljivih tvari u maslinovom ulju autohtonih dalmatinskih sorti, Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content