Nives KevićAssistant Professor
  OPĆE

  Odjel za biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 266 , Lokacija: soba B2-54, Ruđera Boškovića 33, Split, E-mail: nkevic@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti , Znanstveno polje: Biologija

  Područja znanstvenog interesa

  • Elekronska i svjetlosna mikroskopija
  • Histologija i anatomija animalnih i humanih tkiva
  • Genetika, evolucija i filogenija

  Članstva

  • Hrvatsko mikroskopijsko društvo 1983
  • Hrvatsko biološko društvo 1885
  • Hrvatsko toksikološko društvo

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  • 17 – 28. veljače 2015 Tečaj za osposobljavanje osoba za rad s pokusnim životinjama; kategorija 3 – istraživači (80 sati obuke), Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb (Hrvatska) http://www.labanim.hr/o-nama
  • 28. lipnja–30. rujna 2013 Erasmus Placement Programme exchange student, područje simbioza HydraChlorella i koevolucija između domaćina (Hydra) i endosimbionta (Chlorella) Institut für Molekular Evolution, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf (Njemačka)
  • 01. veljače – 31. ožujka 2013 Gostujući znanstvenik, područje biokemija i evolucija eukariotskih mikroba, Institut für Molekulare Evolution, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf (Njemačka)
  • 10.–14. rujna 2012 Academic exchange (University of Zagreb), Comenius University, Faculty of Natural Science, Biology, Department of Genetics, Institute of Cell Biology, Bratislava (Slovačka)
  • 19.-26. lipanj 2011 Guarda Workshop 2011 in Evolutionary Biology, Universitat Basel, Zoologisches Institut, Evolutionsbiologie, Basel (Švicarska)
  • 22.-26. studeni 2010 radionica Speaking Effectively about your Research, Armando C. Rodriguez, PhD, Ured za doktorske studije i programe Sveučilišta u Zagrebu (stručna edukacija)
  • 18.-19. studeni 2010 VBC-PhD Symposium 2010 “Origin of Life”-Molecular Origins-Extinction-Life in Extremes-Species Diversification, Research Institute of Molecular Pathology, Beč (Austrija) (stručna edukacija)
  • 06.–21. listopad 2010 radionica Writing effectively about your research, Armando C. Rodriguez, PhD, Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu (stručna edukacija)
  • 15.-17. lipnja 2009 Forum mladih znanstvenika Europske molekularne organizacije (EMBO) Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (stručna edukacija)

  Obrazovanje

  • 2009-2014 Doktorski studij Biologija, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Doktorica prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija
  • 2002-2008 Sveučilišni diplomski studij biologije, smjer nastavnički & Sveučilišni diplomski studij inženjer biologije, smjer ekologija, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Profesorica biologije; Diplomirani inženjer biologije; Magistar biologije

  Radno iskustvo

  • veljače 2018. – danas Poslijedoktorandica, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • siječnja 2015. – 27. veljače 2018. Poslijedoktorandica, Zoologijski zavod, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • siječanj 2009. – 31. prosinac 2014. Znanstvena novakinja- asistentica, Zoologijski zavod, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • rujan 2008. – siječanj 2009. Profesorica biologije, Osnovna škola Primošten, Primošten
  • travanj – lipanj 2008. Vanjski suradnik na Evoluciji, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika :  31270
  ReasercherID :  F-9766-2018
  Hrvatska znanstvena bibliografija
  [php_everywhere]

  Projekti

  • 2012-2015 “Genska identifikacija hrvatskih autohtonih vrsta” , Zaklada Adris, znanstveno-istraživački projekt (voditelj: izv. prof. dr. sc. Damjan Franjević) – suradnik
  • 2007-2014 “Molekularna filogenija, evolucija i simbioza slatkovodnih beskralježnjaka”, MZOŠ 119-1193080-1214, znanstveno-istraživački projekt (voditeljica: prof. dr. sc. Mirjana Kalafatić) – suradnik

  Suradnje

  • Tijekom 2012.-2013. suradnja na području simbiotskog odnosa HydraChlorella s Institutom za molekularnu evoluciju (Institut für Molekular Evolution) na Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf u Njemačkoj.
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Vježbe Histologija – Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2018 – danas
  • Vježbe Humana anatomija s histologijom – Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2018 – danas
  • Vježbe Osnove histoloških tehnika – Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2018 – danas
  • Vježbe Biološka evolucija, preddiplomski studij Biologije – Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu -2009-2015
  • Vježbe Evolucija, cjeloviti studij Biologije i kemije  – Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – 2009-2015
  • Vježbe Evolucijska biologija, preddiplomski studij Molekularne biologije  – Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – 2012-2013
  • Vježbe Evolucija, preddiolomski studij znanost o okolišu  – Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – 2012-2013

  Diplomska nastava

  • Vježbe Molekularna evolucija, diplomski studij Eksperimentalna biologija –  Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – 2014-2015

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content