Petar StipanovićAssociate professor
  OPĆE

  Odjel za fiziku , Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 234 , Lokacija:  soba B3-03, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: www.pmfst.unist.hr/~pero E-mail: petar.stipanovic@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti, Znanstveno polje: Fizika

  Područja znanstvenog interesa

  • Univerzalnost slabo vezanih kvantnih sustava
  • Kvantne tekućine i krutine, ultrahladni plinovi
  • Kvantne Monte Carlo simulacije
  • Računarska fizika

  Članstva

  • Fizikalno društvo – Split

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  • 7. – 25. 9. 2015. School in Computational Condensed Matter Physics: From Atomistic Simulations to Universal Model Hamiltonians, Trst, Italija
  • 51 dan na znanstvenom usavršavanju kroz suradnju s međunarodno prepoznatim institucijama Universitat Politecnica de Catalunya (UPC) u Barceloni i Theoretical Physics Johannes Kepler Universität (JKU) u Linzu
  • 34 dana na međunarodnim znanstvenim skupovima
  • 6. 7. – 31. 8. 2004. The CERN Summer Student Program, Geneva, Švicarska

  Priznanja i nagrade

  • Nagrada Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu za rad u znanstvenom području prirodnih znanosti objavljen u iznimnom časopisu rangiranom prema omjeru faktor odjeka/medijan liste u periodu 2011. – 2015.
  • PRIZNANJE Top 20 profesora na fakultetima u akademskoj godini 2013/2014, po izboru studenata na portalu srednja.hr
  • CRYOCOURSE Grant, Marie Curie Actions 2010 (Europa), financijska potpora za sudjelovanje na Cryocourse 2010 & QFS2010

  Obrazovanje

  • (upis 2010., početak 2013.) – 2015. Sveučilišni doktorski studij „Fizika“, Atomska i molekularna fizika, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet – Doktor prirodnih znanosti, polje Fizika
  • 2001. – 2009. Sveučilišni dodiplomski studij „Matematika i fizika“, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet – Profesor (Magistar edukacije) matematike i fizike

  Radno iskustvo

  • 2017. – danas, docent, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  • 2015. – 2017. poslijedoktorand, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  • 2009. – 2015. znanstveni novak – asistent, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  • 2008. – 2009. profesor matematike, Franjevačka klasična gimnazija u Sinju s pravom javnosti
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  ReasercherID : D-9540-2017

  Projekti

  • 2018. – danas „Spin-orbit vezanje u mnogočestičnim sustavima“, MZO, hrvatsko-austrijski bilateralni projekt – suradnik
  • 2015 – danas, „Univerzalne osobine sustava hladnih bozonskih i fermionskih atoma“, IP-2014-09-2452, HRZZ, znanstvenoistraživački projekt – suradnik
  • 2012 – 2013, „Quantum Adsorption on Graphene“, 177-1770508-0493, MZOŠ-OeAD, znanstvenoistraživački bilateralni projekt – suradnik
  • 2010 – 2011, „Quantum Monte Carlo simulations of adsorbates on carbon nanostructures“, 177-1770508-0493, MZOŠ-OeAD, znanstvenoistraživački bilateralni projekt – suradnik
  • 2009 – 2014, „Istraživanje višečestičnih sustava Monte Carlo simulacijama“, 177-1770508-0493, MZOŠ, znanstvenoistraživački projekt – suradnik

  Suradnje

  Domaća suradnja: s grupom na PMFST koja se bavi simulacijama kvantnih sustava te s MEFST pri modeliranju prolaska elektrona kroz štitnjaču.
  Međunarodna suradnja: s Institute for Theoretical Physics, Johannes Kepler Universität (Linz, Austria) u istraživanju klastera helija adsorbiranih na površini grafena te s Universitat Politecnica de Catalunya (Barcelona, Španjolska) u istraživanju univerzalnih osobina slabo vezanih sustava.

  Pozvana predavanja

  • Critical Stability of Quantum Few-Body Systems, Dresden, Njemačka, 2017.
  • 9.znanstveni sastanak HFD-a, Umag, Hrvatska, 2015.

  Recenzije

  • Few-Body Systems, Springer, 2016 – danas
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Elektrodinamika II, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2017/18 – danas
  • Elektrodinamika I, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2017/18 – danas
  • Tekstualni i grafički programi za fizičare, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2016/17 – danas
  • Matematičke metode fizike III, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2015/16 – danas
  • Opća fizika III, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2009/10 – 2013/14, 2015/16 – danas
  • Matematički programski alati II, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2015/16 – 2016/17
  • Modeliranje i simulacija, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2010/11 – 2013/14, 2015/16 – 2016/17
  • Programiranje u struci II, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2015/16
  • Matematički programski alati I, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2011/12 – 2013/14, 2015/16
  • Matematičke metode fizike I, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2009/10 – 2010/11
  • Praktikum iz Opće fizike III, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2009/10
  • Praktikum iz Opće fizike I, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2008/09

  Diplomska nastava

  • Stohastičke simulacije u klasičnoj i kvantnoj fizici, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2010/11 – 2013/14, 2015/16 – danas
  • Istraživački rad iz računarske fizike II, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2015/16 – danas
  • Tekstualni i grafički programi za fizičare, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2016/17 – danas
  • Matematički programski alati II, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2015/16 – 2016/17

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content