Saša MladenovićFull Professor
  OPĆE

  Odjel za informatiku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 253 , Lokacija:  soba B2-13, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: – , E-mail: sasa.mladenovic@pmfst.hr

  Znanstveno područje: Tehničke znanosti ,  Znanstveno polje: Računarstvo

  Područja znanstvenog interesa

  • Umjetna inteligencija
  • Istraživanje u edukaciji
  • Učenje u tehničkim i prirodnim sustavima

   

  Članstva

  • IEEE, IEEE Computer Society, član 1994.

   

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  Datumi srpanj 2003
  Naziv dodijeljene kvalifikacije Internal Auditors of Quality Systems
   Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine Auditor za ocjenu kvalitete sustava
   Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Det Norske Veritas
  Datumi srpanj 2002
  Naziv dodijeljene kvalifikacije Intelligent Transportation System Technology and managing IT projects
   Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine Tehnologije inteligentnih transportnih sustava i upravljanje projektima informacijske tehnologije
   Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Communication & systemes, systemes d’information, Pariz, Francuska

  Obrazovanje

  • 2011. Doktorski studij “Računarstvo”, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje , Sveučilište u Splitu – Doktor tehničkih znanosti, polje Računarstvo
  • 1996. Diplomski sveučilišni studij “Elektortehnika”, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje , Sveučilište u Splitu -Diplomirani inženjer elektrotehnike

  Radno iskustvo

  Datumi Lipanj 2017 – danas
  Zanimanje ili radno mjesto Izvanredni profesor
  Glavni poslovi i odgovornosti Provođenje dijela nastavnog procesa, provjera znanja i sudjelovanje u stručnoj i znanstvenoj djelatnosti fakulteta
  Ime i adresa poslodavca Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno matematički fakultet
  Vrsta djelatnosti ili sektor Visoko obrazovanje
  Datumi Listopad 2016 – lipanj 2017
  Zanimanje ili radno mjesto docent
  Glavni poslovi i odgovornosti Provođenje dijela nastavnog procesa, provjera znanja i sudjelovanje u stručnoj i znanstvenoj djelatnosti fakulteta
  Ime i adresa poslodavca Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno matematički fakultet
  Vrsta djelatnosti ili sektor Visoko obrazovanje
  Datumi rujan 2014 – rujan 2016
  Zanimanje ili radno mjesto prodekan za nastavu
  Glavni poslovi i odgovornosti Koordiniranje poslova vezanih uz provedbu nastavnog procesa, provođenje dijela nastavnog procesa, provjera znanja i sudjelovanje u stručnoj i znanstvenoj djelatnosti fakulteta
  Ime i adresa poslodavca Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno matematički fakultet
  Vrsta djelatnosti ili sektor Visoko obrazovanje
  Datumi srpanj 2011 – rujan 2014
  Zanimanje ili radno mjesto docent
  Glavni poslovi i odgovornosti Provođenje dijela nastavnog procesa, provjera znanja i sudjelovanje u stručnoj i znanstvenoj djelatnosti fakulteta
  Ime i adresa poslodavca Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno matematički fakultet
  Vrsta djelatnosti ili sektor Visoko obrazovanje
  Datumi veljača 2009 – srpanj 2011
  Zanimanje ili radno mjesto asistent
  Glavni poslovi i odgovornosti Provođenje dijela nastavnog procesa, provjera znanja i sudjelovanje u stručnoj djelatnosti fakulteta
  Ime i adresa poslodavca Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno matematički fakultet
  Vrsta djelatnosti ili sektor Visoko obrazovanje
  Datumi srpanj 2006 – siječanj 2009
  Zanimanje ili radno mjesto Predavač
  Glavni poslovi i odgovornosti Provođenje dijela nastavnog procesa, provjera znanja i sudjelovanje u stručnoj djelatnosti Centra
  Ime i adresa poslodavca Sveučilište u Splitu, Sveučilišni studijski centar za stručne studije
  Vrsta djelatnosti ili sektor Visoko obrazovanje
  Datumi prosinac 2003 – lipanj 2006
  Zanimanje ili radno mjesto Tehnički direktor
  Glavni poslovi i odgovornosti Vođenje projekata, upravljanje resursima
  Ime i adresa poslodavca Ecsat d.o.o. Zrinsko Frankopanska b.b., 21000 Split
  Vrsta djelatnosti ili sektor Proizvodnja programske podrške i sistem integratori
  Datumi Listopad 2002 – prosinac 2003
  Zanimanje ili radno mjesto predavač
  Glavni poslovi i odgovornosti Provođenje dijela nastavnog procesa, provjera znanja i sudjelovanje u stručnoj djelatnosti Centra
  Ime i adresa poslodavca Veleučilište u Splitu, Livanjska 5, 21000 Split
  Vrsta djelatnosti ili sektor Visoko obrazovanje
  Datumi Travanj 1996 – rujan 2002
  Zanimanje ili radno mjesto Programer, voditelj grupe, voditelj projekta
  Glavni poslovi i odgovornosti Izrada programske podrške, analiza i dizajn sustava, vođenje projekata
  Ime i adresa poslodavca Poljudsko šetalište 5
  Vrsta djelatnosti ili sektor Proizvodnja programske podrške i održavanje sklopovlja
  ZNANSTVENA DJELATNOST
  Matični broj znanstvenika : 313294
  ReasercherID :  J-2256-2014
  GoogleScholar
  Hrvatska znanstvena bibliografija
  [php_everywhere]

  Projekti

  Naziv projekta COST TD1406: Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings
  Trajanje projekta (od – do) 2015-2019
  Vrsta projekta međunarodni
  Instrument financiranja COST (European Cooperation in Science and Technology)
  Voditelj projekta prof. dr. sc. Joao Martins
  Naziv projekta HR.3.1.15 ESF: Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
  Trajanje projekta (od – do) 2015-2016
  Vrsta projekta domaći
  Instrument financiranja European Social Fund
  Voditelj projekta Tea Dragičević
  Naziv projekta IPA4.1.3.1.06.01.c10: Competitive Croatian Higher Education for Better Employment
  Trajanje projekta (od – do) 2013-2015
  Vrsta projekta međunarodni
  Instrument financiranja IPA grant call Further Development of the Croatian Qualifications Framework
  Voditelj projekta prof. dr. sc. Mile Dželalija
  Naziv projekta IPA4.1.2.2.02.02.c11: Let’s study Together
  Trajanje projekta (od – do) 2013-2015
  Vrsta projekta međunarodni
  Instrument financiranja IPA 4 project under the umbrella of Instrument for Pre-Accession Assistance
  Voditelj projekta izv. prof. dr. sc. Marko Hell
  Naziv projekta Oblikovanje i vrednovanje inteligentnih sustava e-učenja
  Trajanje projekta (od – do) 2007-
  Vrsta projekta domaći
  Instrument financiranja MZOŠ
  Voditelj projekta prof. dr. sc. Slavomir Stankov

   

  Pozvana predavanja

  «Nastava informatike u hrvatskom obrazovnom sustavu», 14. travnja 2015. Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

  «Postižu li se upotrebom tehnologije u nastavi bolji rezultati, lakše usvaja znanje i potiče kreativnost?», 21. studenoga 2014. CUC 2014, Zagreb

   

  Recenzije

  CIT. Journal of Computing and Information Technology, 2014. –

  International Journal of Advancements in Computing Technology (IJACT), editor, 2010.-

  CUC 2017, 19. CARNetova korisnička konferencija 2017, 8.-10. studenoga 2016, Dubrovnik

  CUC 2016, 18. CARNetova korisnička konferencija 2014, 9.-11. studenoga 2016, Rovinj

  CUC 2015, 17. CARNetova korisnička konferencija 2014, 18.-20. studenoga 2014, Dubrovnik

  CUC 2014, 16. CARNetova korisnička konferencija 2014, 19.-21. studenoga 2014, Zagreb

  CIET 2014, CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY & TECHNOLOGY, 19 june, Split

   

  Članstvo uređivačkog odbora

  International Journal of Advancements in Computing Technology (IJACT), editor, 2010.-

  CUC 2017, 19. CARNetova korisnička konferencija 2017, 8.-10. studenoga 2016, Dubrovnik, član programskog odbora.

  CUC 2016, 18. CARNetova korisnička konferencija 2014, 9.-11. studenoga 2016, Rovinj, član programskog odbora.

  CUC 2015, 17. CARNetova korisnička konferencija 2014, 18.-20. studenoga 2014, Dubrovnik, član programskog odbora.

  CUC 2014, 16. CARNetova korisnička konferencija 2014, 19.-21. studenoga 2014, Zagreb, član programskog odbora.

  CIET 2014, CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY & TECHNOLOGY, 19 june, Split, član znanstvenog odbora

  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  Primjena računala, 2017, predavanja, 60 norma sati, KTF Split

  Uvod u računarstvo, 2013.-, predavanja, 180 norma sati, PMF
  Split

  Programiranje mrežnih aplikacija, 2007.- 2015., predavanja i vježbe, 540 norma sati, PMF Split

  Objektno orijentirano programiranje, 2012.- predavanja, 300 norma sati, PMF Split

  Uvod u umjetnu inteligenciju, 2009.- predavanja, vježbe, 480 norma sati, PMF Split

  Baze podataka, 2008.-2009., vježbe, 60 norma sati, PMF Split

  Računalni praktikum – računalne mreže, 2007.-2008., vježbe, 30 norma sati, PMF Split

  Računalni praktikum VI, 2007.-2008., vježbe, 30 norma sati, PMF Split

   

  Diplomska nastava

  Inteligentni agenti, 2013.- predavanja, vježbe, 180 norma sati, PMF Split

  Informatički menadžment, 2011.- predavanja, vježbe, 450 norma sati, PMF Split

  Simulacija računalnih sklopova, 2013.- predavanja 90 norma sati, PMF Split

  Upravljanje znanjem u razvoju programske podrške, 2010.- predavanja, vježbe, 540 norma sati, PMF Split

  Vođenje projekata za razvoj programske podrške, 2010.-2013. predavanja, vježbe, 270 norma sati, PMF Split

   

  Poslijediplomska nastava

  Oblikovanje objektno orijentiranih sustava, 2011.- predavanja, 40 norma sati, PMF Split

  Računarstvo temeljeno na biološkim sustavima, 2011.- predavanja, 20 norma sati, FESB Split

  Biologijom nadahnuto računalstvo, 2012.- predavanja, 15 norma sati, PMF Split

   

     
  Nastavna djelatnost na Odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu
  Naziv kolegija Vođenje projekata i dokumentacija
  Održavanje nastave (od – do) 2002-2003
  Oblik nastave Predavanja, auditorne (laboratorijske, konstrukcijske) vježbe
  Institucija, broj norma sati 180
  Ustrojio kolegij
  Naziv kolegija Operacijski sustavi
  Održavanje nastave (od – do) 2002-2003
  Oblik nastave Predavanja, auditorne (laboratorijske, konstrukcijske) vježbe
  Institucija, broj norma sati 180
  Naziv kolegija Oblikovanje web stranica
  Održavanje nastave (od – do) 2002-2003, 2006-2009
  Oblik nastave Predavanja, auditorne (laboratorijske, konstrukcijske) vježbe
  Institucija, broj norma sati 360
  Inovirao kolegij
  Naziv kolegija Programiranje na internetu
  Održavanje nastave (od – do) 2002-2003, 2006-2009
  Oblik nastave Predavanja, auditorne (laboratorijske, konstrukcijske) vježbe
  Institucija, broj norma sati 360
  Inovirao kolegij
  Naziv kolegija Mrežne usluge i programiranje
  Održavanje nastave (od – do) 2002-2003, 2006-2009
  Oblik nastave Predavanja, auditorne (laboratorijske, konstrukcijske) vježbe
  Institucija, broj norma sati 360
  Inovirao kolegij
  Naziv kolegija Objektno orijentirano modeliranje
  Održavanje nastave (od – do) 2002-2003
  Oblik nastave Predavanja, auditorne (laboratorijske, konstrukcijske) vježbe
  Institucija, broj norma sati 180
  Ustrojio kolegij
  Naziv kolegija Upravljanje poslužiteljskim računalima
  Održavanje nastave (od – do) 2002-2003
  Oblik nastave Predavanja, auditorne (laboratorijske, konstrukcijske) vježbe
  Institucija, broj norma sati 180
  Ustrojio kolegij
  Naziv kolegija Programiranje u C#
  Održavanje nastave (od – do) 2002-2003
  Oblik nastave Predavanja, auditorne (laboratorijske, konstrukcijske) vježbe
  Institucija, broj norma sati 90
  Ustrojio kolegij

   

   

   

  Mentoriranje završnih radova

  1 Marin Aglić Čuvić 2011
  2 Sanja Budimir 2012
  3 Tomislav Kapetanović 2012
  4 Božana Marković 2012
  5 Miro Rako 2012
  6 Jelena Vuković 2012
  7 Borjan Fistonić 2013
  8 Ivan Vrkić 2013
  9 Petra Lukić 2013
  10 Mia Fonić 2013
  11 Bojan Ivošević 2013
  12 Ivan Šarić 2013
  13 Zvonimir Čaljkušić-Ivanović 2013
  14 Ivan Krešić 2014
  15 Marijana Pivac 2014
  16 Damir Piškorec 2014
  17 Biserka Ujević 2014
  18 Petra Višić 2014
  19 Bruno Ziterbart 2015
  20 Anita Knez 2015
  21 Ivana Mažurana 2015
  22 Marin Radman 2015
  23 Josip Stanić 2015
  24 Stjepan Perković 2015
  25 Ivana Radan 2015
  26 Tomislav Škoda 2015
  27 Josip Romac 2016
  28 Josip Dujić 2016
  29 Ana Viđak 2016
  30 Sara Vrsaljko 2016
  31 Josip Šain 2016
  32 Tino Asanović 2017
  33 Matko Celio Cega 2017
  34 Iliana Babić 2017
  35 Slavica Jurčević 2017
  36 Tea Bratić 2017
  37 Christina Paula Glušević 2017
  38 Ivana Vodopija 2017
  39 Ema Vrdoljak 2017
  40 Anƒëela Bartulić 2017
  41 Ivana Lubar 2017
  42 Marina Baković 2017
  43 Josip Šabić 2017
  44 Luka Lončar 2017
  45 Karlo Balić 2017
  46 Roko Brljević 2017
  47 Anđela Čolak 2017
  48 Sara Šušnjara 2017
  49 Lucija Vlasteličić 2017
  50 Danijel Lešić 2017

  Mentoriranje diplomskih radova

  1 Ivica Stanić 2012
  2 Marko Jevtić 2012
  3 Majda Agić 2012
  4 Josipa Kaleb 2012
  5 Marin Aglić Čuvić 2013
  6 Ana Grubač 2013
  7 Josip Malenica 2013
  8 Marija Bogovac 2014
  9 Ana Malovan 2014
  10 Anamarija Barić 2014
  11 Zoran Stipinović 2014
  12 Mario Šarčević 2014
  13 Ivana Vuković 2015
  14 Branimir Asanović 2015
  15 Vedran Karačić 2016
  16 Ivan Anƒëelić 2016
  17 Stefan Dunić 2016
  18 Damir Piškorec 2016
  19 Tanja Radalj 2016
  20 Bruno Ziterbart 2017
  21 Marija Ziterbart 2017
  22 Ivan Bojanić 2017
  23 Matija Čvrk 2017
  24 Biserka Ujević 2017

  Doktorske disertacije

  Goran Zaharija „MULTIAGENTSKI SUSTAV ZA ODABIR ALGORITMA PRETRAGE TEMELJEN NA LJUDSKOM ANALITIČKOM MODELU RJEŠAVANJA PROBLEMA”, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu na kojem je obranjena doktorska disertacija, 02. Lipnja 2017.

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content