Tehničke znanosti imaju temelje u fizici. Za razumijevanje ili ostvarenje tehničkih rješenja potrebno je razumijevanje fizičkih osnova procesa uključenih u ta rješenja. Povezanost fizike i tehnike se gubi sažimanjem kolegija iz termodinamike i mehanike u programima  tehničkih fakulteta te zanemarivanjem tehnički primjenjivih grana fizike na prirodoslovno-matematičkim studijima. Ovim studijem formiraju se stručnjaci koji će moći sagledati sve segmente rada složenih uređaja i sustava.

Studij se može upisati nakon stjecanja zvanja prvostupnika na preddiplomskom studiju Fizika i Matematika i fizika uz polaganje eventualnih razlikovnih ispita. Trajanje studija je 4 semestra (2 akademske godine). Polaganjem svih ispita i obranom diplomskog rada stječe se 120 ECTS bodova i zvanje magistar/magistra fizike (mag. phys.).

Studenti koji uspješno završe ovaj studij mogu, uz eventualno polaganje nekoliko razlikovnih ispita, upisati neki od srodnih poslijediplomskih studija na sveučilištima u Hrvatskoj i svijetu.

Studij obrazuje stručnjake sposobne primjenjivati suvremene znanstvene spoznaje na praktične probleme vezane uz termodinamičke uređaje i mehaničke sustave. Izbor termodinamičkih uređaja i mehaničkih sustava, kojima se posvećuje posebna pozornost u programu, napravljen je u skladu s potrebama industrije u Dalmaciji, a to su u prvom redu cementna i brodograđevna industrija.

Stručnjaci ove vrste mogu raditi u razvojnim laboratorijima tvornica cementne i brodograđevne industrije,  institutima koji se bave primjenom fizike na tehničke probleme, osnivati i voditi spin – off  tvrtke koje se bave poslovima koji vezanim uz termodinamičke uređaje.

Predmeti po semestrima

I semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMP201 Fizika čvrstog stanja 30 0 30 0 6
FESL07 Inženjersko modeliranje 45 0 30 0 7
PMP200 Kvantna fizika II 30 0 30 0 6
Termodinamički uređaji
FESC14 Toplinski strojevi 30 0 30 0 6
PMP2A3 Osnove procesa i sustava klimatizacije 30 0 30 0 7
Mehanički sustavi
PMP20B Mehanika neprekidnih sredina 45 0 0 0 5
Ukupno obvezni Termodinamički uređaji (TU) 32
Mehanički sustavi (MS) 24
 

 

 

 

Izborni

 

Ukupno izborni

Termodinamički uređaji 0
Mehanički sustavi-barem 6 ECTS-a 6
PMP401 Specijalna teorija relativnosti 30 0 15 0 4
PMP122 Eksperimentalne metode moderne fizike 30 15 0 0 4
PMP273 Fizika plazme i fuzijska tehnologija 45 0 30 0 6
Bira se   1 ili 2  (za MS)  izborna predmeta  (mogu se birati i iz II. semestra)
II semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMP20C Elektronički elementi 30 0 30 0 6
PMID30 Objektno orijentirano programiranje 30 0 30 0 6
PMT064 Automatika I 30 0 15 0 5
FESM04 Racionalno korištenje energije 30 0 30 0 5
Mehanički sustavi
FESL12 Vibracije 60 0 0 0 6
Ukupno obvezni Termodinamički uređaji 22
Mehanički sustavi 28
 

 

 

 

 

 

Izborni

 

 

Ukupno izborni

Termodinamički uređaji-barem 6 ECTS-a 6
Mehanički sustavi-barem 2 ECTS-a 2
PMP203 Nuklearna fizika 30 0 30 0 5
PMT179 Obnovljivi izvori energije 15 15 0 0 2
PMP103 Povijest moderne fizike 30 0 0 3
PMS150 Pozitivna psihologija 15 15 0 0 2
Biraju se  2 ili 3 (za TU) odnosno 1 ili 2 (za MS)  izborna predmeta (mogu se birati i iz I. semestra)
III semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMP20D Elektronički sklopovi 45 15 30 0 7
PMT074 Automatika II 15 0 15 0 2
PMIH10 Baze podataka 30 0 30 0 5
PMT167 Praktikum iz osnova elektronike 0 0 30 0 3
FESL29 Gorivni članci 45 0 0 0 6
Termodinamički uređaj
PMP20C Termodinamika nepovratnih procesa 45 0 0 0 6
Mehanički sustavi
FESL13 Teorija mehanizama 30 15 15 0 6
Ukupno obvezni Termodinamički uređaji (TU) 29
Mehanički sustavi (MS) 29
IV semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMP016 Praktične vježbe 0 0 0 30 3
PMPSMC Diplomski rad 30 28
Ukupno obvezni 31

Voditelj studija

Start typing and press Enter to search

Skip to content