Biljana ApostolskaFull professor
  GENERAL

  Department of biology, Faculty of Sciences, University of Split, Croatia
  Phone: +385 21 619 262 , Location: room B2-55, Ruđera Boškovića 33, Split
  Personal web page: , E-mail: radja@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti , Znanstveno polje: Bilogija

  Scientific interest

  • Freshwater ecology
  • Ecology of underground waters
  • Molecular systematics

  Memberships

  • Croatian Biological Society
  • Croatian Biospeleological Society
  • Speleological society „Špiljar“

  Education

  • 10.11 2006. PhD, Faculty of Science, University of Zagreb – Biology
  • 1996. – 1999. Master of Science , Faculty of Science, University of Zagreb – Biology
  • 1983.-1987. Bachelor of Science , Faculty of Science, University of Zagreb – Bachelor of buology and chemistry

  Work experience

  • 1988.-1993. – Bachelor in Elementary school„Stjepan Radić“ – Vrba
  • 1995.- 1999. – young assistant , Dpt. of Biology, Faculty of Science, University of Split
  • 1999. – 2006. – Master assistent, Dpt. of Biology, Faculty of Science, University of Split
  • 2006. – 2011. –PhD assistant, Dpt. of Biology, Faculty of Science, University of Split
  • 2011. – 2017. – Assistant professor, Dpt. of Biology, Faculty of Science, University of Split
  • 2017. – Associate professor, Dpt. of Biology, Faculty of Science, University of Split
  SCIENTIFIC ACTIVITY

  Matični broj znanstvenika : 210062
  ReasercherID : D-5160-2017
  GoogleScholar
  Hrvatska znanstvena bibliografija

  Projects

  • 2001.- 2003. Technological project MZOŠ „ Ecological farming of Helix“

  Reviewer

  • Hydrobiologia, 2011
  • Croatian Waters, 2014
  • Journal of Insect Conservation 2014
  • Journal of Basic and Applied Zoology 2017
  COURSES

  Undergraduate

  • General Zoology, Laboratory skills of General Zoology, Field training from general Zoology, Dpt. of Biology, Faculty of Science, 1995- today
  • Invertebrates, Laboratory skills of Invertebrates, Field training from Invertebrates, Dpt. of Biology, Faculty of Science, 1995- today
  • Ecology of underground waters, Dpt. of Biology, Faculty of Science, 2011- today

  Graduate

  • Macroinvertebrates of karst rivers, Dpt. of Biology, Faculty of Science, 2011 – today

  Mentor – Undergraduate thesis

  • Dijana Barić Perić (2012). Ekološki uzgoj jestivih puževa
  • Božana Caktaš (2012). Biologija i ekologija morskih pasa
  • Mate Rončević (2012). Biologija i ekologija pingvina
  • Maja Rilje (2013). Biologija i ekologija skupine vukova u Hrvatskoj
  • Gordana Raos (2013). Biologija i ekologija skupine bodljikaša u Hrvatskoj
  • Marina Raboteg (2014) Meduze
  • Darija Močić (2014) Biologija i ekologija koralja Jadranskog mora
  • Anita Mustapić (2014) Kukci – prenositelji zaraznih bolesti
  • Martina Karamatić (2014) Biologija i ekologija skupine leptira
  • Nikolina Storić (2014) Morski konjic
  • Josipa Biluš(2014) Ekologija i ekofiziologija morskih pasa
  • Tatjana Matić (2014) Pregled ornitofaune rijeke Neretve
  • Maja Omrčen (2014) Biologija i ekologija krokodila (Crocodilia)
  • Vera Ožegović (2014) Biologija i ekologija vrste čovječje ribice (Proteus anguinus)
  • Zoran Butigan (2014) Građa i sistematika štipavaca
  • Vanessa Krasnić (2016) Krpelji-prenositelji meningitisa
  • Tea Barić (2016) Komarci-prenositelji bolesti

  Graduate thesis

  • Ana Žilić (2012)Sastav zajednice skupine kukaca (Insecta) rijeke Jadro
  • Ana Đuranac (2012) Morfometrijske značajke kućica Eobania vermiculata sa Šolte i Splita
  • Tereza Čuzela Papata (2013) Rasprostranjenost kopnenih puževa (Gastropoda) prema sastavu biljnih zajednica otoka Murtera
  • Ivana Bakota (2013) Kvaliteta vode rijeke Žrnovnice prema Ilirskom biotičkom indeksu
  • Zorana Krpo (2013) Ilirski biotički indeks (IBI) rijeke Pantan
  • Bruna Lušić (2013) Sastav faune kukaca (Insecta) Mućkog polja
  • Nikolina Smolić (2014) Biotički indeks rijeke Krke
  • Viki Ivičević (2014) Morfometrijske značajke puževa (Gastropoda) na otoku Visu
  • Vedrana Mijić(2014) Morfometrijske značajke puževa (Gastropoda) na području Makarske
  • Vesna Knezović (2014) Strukturna zajednica makrozoobentosa gornjeg toka rijeke Rude
  • Marela Juračić (2014) Sastav malakofaune na području Opuzena
  • Slavica Bubalo (2014) Morfometrijske značajke populacije šarenog puža Eobania vermiculata na otoku Hvaru
  • Vedrana Šilović (2014) Morfometrijske značajke puževa (Gastropoda) na otoku Hvaru
  • Mate Rončević (2014) Utjecaj uvjeta staništa na veličinu i gustoću populacije Helix cincta na zadarskom području
  • Nikolina Storić (2016) Primjena Ilirskog biotičkog indeksa (IBI) na krške tekućice Srednje Dalmacije: rijeka Zrmanja
  • Josipa Biluš (2016) Primjena ilirskog biotičkog indeksa (IBI) na krške tekućice Srednje Dalmacije: rijeka Jadro
  • Tatjana Matić (2016) Primjena Ilirskog biotičkog indeksa (IBI) na krške tekućice Srednje Dalmacije: srednji tok rijeke Cetine
  • Maja Omrčen(2017) Primjena Ilirskog biotičkog indeksa (IBI) na krške tekućice Srednje Dalmacije: gornji tok rijeke Cetine
  • Dorotea Kurtov (2017) Primjena Ilirskog biotičkog indeksa (IBI) na krške tekućice Srednje Dalmacije: tokovi Pećina i Biba

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content