Biljana ApostolskaIzvanredni profesor
  OPĆE

  Odjel za biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 262 , Lokacija:  soba B2-55, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: , E-mail: radja@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Bilogija

  Područja znanstvenog interesa

  • ekologija kopnenih voda
  • ekologija podzemnih staništa
  • molekularna sistematika

  Članstva

  • Hrvatsko biološko društvo
  • Hrvatsko biospeleološko društvo
  • Speleološko društvo „Špiljar“

  Obrazovanje

  • 10.11 2006. Doktorat znanosti , Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Doktor prirodnih znanosti, polje Biologija
  • 1996. – 1999. Poslijediplomski studij “Biologija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Magistar prirodnih znanosti, polje Biologija
  • 1983.-1987. Studij “Biologija i Kemija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Profesor biologije i kemije

  Radno iskustvo

  • 1988.-1993. – profesorica biologije i kemije u Osnovnoj školi „Stjepan Radić“ – Vrba
  • 1995.- 1999. – mlađi asistent , Odjel za biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 1999. – 2006. – asistent, Odjel za biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2006. – 2011. – viši asistent, Odjel za biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2011. – 2017. – docent, Odjel za biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2017. – izvanredni profesor, Odjel za biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika :  210062
  ReasercherID :  D-5160-2017
  GoogleScholar
  Hrvatska znanstvena bibliografija
  [php_everywhere]

  Projekti

  • 2001.- 2003. Tehnologijski projekt MZOŠ-a „Ekološki uzgoj jestivih puževa roda Helix“

  Recenzije

  • časopis Hydrobiologia 2011
  • časopis Hrvatske vode 2014
  • časopis Journal of Insect Conservation 2014
  • časopis Journal of Basic and Applied Zoology 2017
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Opća zoologija, Praktikum iz Opće zoologije, Terenska nastava iz Opće zoologije Odjel za biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet , 1995- danas
  • Beskralješnjaci, Praktikum iz beskralješnjaka, Terenska nastava iz beskralješnjaka, Odjel za biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet , 1995- danas
  • Ekologija podzemnih staništa, Odjel za biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet , 2011- do danas

  Diplomska nastava

  • Makrozoobentos krških tekućica , Odjel za biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet , 2011- do danas

  Mentoriranje završnih radova

  • Dijana Barić Perić (2012). Ekološki uzgoj jestivih puževa
  • Božana Caktaš (2012). Biologija i ekologija morskih pasa
  • Mate Rončević (2012). Biologija i ekologija pingvina
  • Maja Rilje (2013). Biologija i ekologija skupine vukova u Hrvatskoj
  • Gordana Raos (2013). Biologija i ekologija skupine bodljikaša u Hrvatskoj
  • Marina Raboteg (2014) Meduze
  • Darija Močić (2014) Biologija i ekologija koralja Jadranskog mora
  • Anita Mustapić (2014) Kukci – prenositelji zaraznih bolesti
  • Martina Karamatić (2014) Biologija i ekologija skupine leptira
  • Nikolina Storić (2014) Morski konjic
  • Josipa Biluš(2014) Ekologija i ekofiziologija morskih pasa
  • Tatjana Matić (2014) Pregled ornitofaune rijeke Neretve
  • Maja Omrčen (2014) Biologija i ekologija krokodila (Crocodilia)
  • Vera Ožegović (2014) Biologija i ekologija vrste čovječje ribice (Proteus anguinus)
  • Zoran Butigan (2014) Građa i sistematika štipavaca
  • Vanessa Krasnić (2016) Krpelji-prenositelji meningitisa
  • Tea Barić (2016) Komarci-prenositelji bolesti

  Mentoriranje diplomskih radova

  • Ana Žilić (2012)Sastav zajednice skupine kukaca (Insecta) rijeke Jadro
  • Ana Đuranac (2012) Morfometrijske značajke kućica Eobania vermiculata sa Šolte i Splita
  • Tereza Čuzela Papata (2013) Rasprostranjenost kopnenih puževa (Gastropoda) prema sastavu biljnih zajednica otoka Murtera
  • Ivana Bakota (2013) Kvaliteta vode rijeke Žrnovnice prema Ilirskom biotičkom indeksu
  • Zorana Krpo (2013) Ilirski biotički indeks (IBI) rijeke Pantan
  • Bruna Lušić (2013) Sastav faune kukaca (Insecta) Mućkog polja
  • Nikolina Smolić (2014) Biotički indeks rijeke Krke
  • Viki Ivičević (2014) Morfometrijske značajke puževa (Gastropoda) na otoku Visu
  • Vedrana Mijić(2014) Morfometrijske značajke puževa (Gastropoda) na području Makarske
  • Vesna Knezović (2014) Strukturna zajednica makrozoobentosa gornjeg toka rijeke Rude
  • Marela Juračić (2014) Sastav malakofaune na području Opuzena
  • Slavica Bubalo (2014) Morfometrijske značajke populacije šarenog puža Eobania vermiculata na otoku Hvaru
  • Vedrana Šilović (2014) Morfometrijske značajke puževa (Gastropoda) na otoku Hvaru
  • Mate Rončević (2014) Utjecaj uvjeta staništa na veličinu i gustoću populacije Helix cincta na zadarskom području
  • Nikolina Storić (2016) Primjena Ilirskog biotičkog indeksa (IBI) na krške tekućice Srednje Dalmacije: rijeka Zrmanja
  • Josipa Biluš (2016) Primjena ilirskog biotičkog indeksa (IBI) na krške tekućice Srednje Dalmacije: rijeka Jadro
  • Tatjana Matić (2016) Primjena Ilirskog biotičkog indeksa (IBI) na krške tekućice Srednje Dalmacije: srednji tok rijeke Cetine
  • Maja Omrčen(2017) Primjena Ilirskog biotičkog indeksa (IBI) na krške tekućice Srednje Dalmacije: gornji tok rijeke Cetine
  • Dorotea Kurtov (2017) Primjena Ilirskog biotičkog indeksa (IBI) na krške tekućice Srednje Dalmacije: tokovi Pećina i Biba

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content