Davor Juretić Professor emeritus
  OPĆE

  Davor Juretić , Profesor emeritus
  Odjel za fiziku , Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 ,  Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: http://mapmf.pmfst.unist.hr/~juretic/
  E-mail: davor.juretic@pmfst.hr

  Znanstveno područje: prirodne znanosti, Znanstveno polje: biofizika

  Područja znanstvenog interesa

  • Dizajn, testiranje i biofizikalna svojstva peptidnih antibiotika
  • Proizvodnja entropije prilikom rada enzima i biološke pretvorbe energije
  • Predviđanje sekventne lokacije uzvojnica uronjenih u membranu

  Članstva

  • American Association for the Advancement of Science (član do 1991)
  • American Biophysical Society (član od 1976 do 1991)
  • Hrvatsko biofizičko društvo (član od 1971)
  • Hrvatsko fizikalno društvo (član)
  • Institute of Physics Engleska (pridruženi član)
  • Hrvatska akademska udruga (član voditeljstva udruge od 1998 to 2007)
  • 2001., Znanstveno područno vijeće za prirodne znanosti Ministarstva znanosti i tehnologije, Zagreb
  • Od 1993 do 2006., Matično povjerenstvo za područje prirodnih znanosti – polje fizika, Rektorski zbor visokih učilišta u Zagrebu

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  • 1985-1989 – Washington, DC, SAD, Uniformed Services, University for Health Sciences, a zatim od 1986 do 1989 National Institutes of Health, Područje rada: Biofizika, fizika, bioinformatika, bioenergetika
  • 1984-1985 – Parma, Italija, Sveučilište u Parmi, Odjel za biokemiju, Područje rada: Biofizika membranskih proteina
  • 1976 – East Lansing, MI, SAD, Državno sveučilište Michigana, Područje rada: Biofizika membrana

  Priznanja i nagrade

  • Nagrada „Slobodne Dalmacije“ za znanost 1992
  • Državna nagrada za znanost „Ruđer Bošković“, 1994
  • Državno Odlikovanje Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića, 1996
  • Nagrada Matice Hrvatske za znanost za knjigu „Bioenergetika“, 1998
  • Nagrada „Slobodne Dalmacije“ za znanost 2012
  • Professor emeritus Sveučilišta u Splitu 2016
  • Nagrada za životno djelo PMF Split 2017

  Obrazovanje

  • 1972. – 1976. – Doktorat iz biofizike, State College, PA, SAD, Pennsylvania State University, Odjel za biofiziku, Doktor biofizike od 1976, PhD, nostrifikacija doktorat iz fizike
  • 1968. – 1972. – Magisterij iz teorijske fizike čvrstog stanja, PMF Zagreb, Magistar fizike od 1972
  • 1963. – 1968. – Diplomski studij fizike, inženjerski smjer, teorijska fizika, PMF Zagreb, Inženjer fizike od 1968

  Radno iskustvo

  • 2016. – danas – znanstveni savjetnik, Mediteranski institut za istraživanje života u Splitu.
  • Studeni 2015. – profesor emeritus, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • 2001. – 2015. – redoviti profesor – trajno zvanje, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu.
  • 1989. – 2001. – izvanredni profesor, a zatim redoviti profesor fizike, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu.
  • 1977. – 1985. – docent, Pedagoški fakultet u Rijeci. Nastava iz fizike i biofizike; istraživanja iz biofizike i bioenergetike
  • 1968. – 1972. – asistent, Institut “Ruđer Bošković“, Zagreb. Područje rada: Teorijska fizika čvrstog stanja
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Projekti

  • 1996-2001 projekt 177060: Predviđanje strukture i djelovanja membranskih polipeptida , Voditelj: Davor Juretić, financiranje MZOŠ
  • 2002-2006 projekt 0177163: Predviđanje strukture i djelovanja membranskih polipeptida , Voditelj: Davor Juretić, financiranje MZOŠ
  • 2007-2013 projekt 177-1770495-0476: Pazvoj i primjene maksimalne proizvodnje entropije, Voditelj: Davor Juretić, financiranje MZOŠ
  • 2009-2011 Ko-voditeljstvo bilateralnog projekta Hrvatska-Italija: Konstrukcija i sinteza selektivnih peptidnih antibiotika.
  • 2010 Ko-voditeljstvo Alpe-Adria projekta: Konstrukcija, sinteza i kontrola terapeutske aktivnosti novih selektivnih peptidnih antibiotika.
  • 2007-2011 Ko-voditeljstvo bilateralnog projekta Hrvatska-Slovenija: Princip maksimalne proizvodnje entropije i biokemijske mreže reakcija ustanicama.
  • 2014-2018 Voditelj i od 2016 suradnik na HRZZ projektu BioAmpMode 8481: Biofizikalna konstrukcija antimikrobnih peptide i novi molekularni deskriptori.

  Suradnje

  Znanstvene publikacije Davora Juretića od 1971 do 2018 imaju ukupno 2002 citata prema Google Scholar (6. lipnja 2018.) a suradnje se vide kroz spisak ko-autora redom prema broju zajedničkih radova (nisu nabrojeni neki inozemni ko-autori koji se pojavljuju samo na jednoj ili dvije publikacije):
  Paško Županović (rad o maxEP principu i fotosintezi s 59 citata), Bono Lučić (rad o molekularnim deskriptorima s 91 citata), Alessandro Tossi (rad o adepantinima kao novoj klasi peptidnih antibiotika s 61 citata), Nada Ilić, Nenad Trinajstić, Hans V. Westerhoff (rad o magaininima iz PNAS s 302 citata i iz FEBS J. s 137 citata), Damir Vukičević, Damir Zucić, Richard W. Hendler, Viktor Bojović, Milan Brumen, Srećko Botrić, Andrej Dobovišek, Domagoj Kuić, Michael A. Zasloff, Dubravka Kotnik-Karuza, Juraj Simunić, Ana Jerončić, Željana Bonačić Lošić, Robert Wayne Williams (rad o predviđanju sekundarne strukture proteina s 176 citata), Dražen Petrov, Nikolinka Antcheva, Tomislav Rončević, Sonja Nikolić, Mario Novković, Larisa Zoranić (rad o predviđanju topologije membranskih proteina s 204 citata), Frances Separović, Goran Gajski, Marija Tonkić, Ivana Goić-Barišić, Roderick C. Dewar, Paolo Riccio, Lanfranco Massoti, Paolo Cavatorta, Ivone Pasquali-Ronchetti, Fritz Kamp, Filomena Guida, Nedia Kamech, Lucija Krce, Yogesh Sonavane, Monica Benincasa, Ana Maravić, Marco Sani, Marijana Mijaković, Tomislav Donđivić, Mara Kozić, Tahar Bouceba, Daniela Xhindoli, Ali Ladram, Christophe Piesse, Julie Vasseur, Valentina Tessera, Marko Jagodič, J. Lee Rosner, Anthony DE Wall, Ana Vaz Gomez, Ans P.M. Jongsma, Albert Riethorst, Roko Pešić, Albin Jurić, Fritz Kamp, Byungkook K. Lee, Hao-Chia Chen, Judith H. Brown, John L. Morell, Greta Pifat, Albert Shi-Po Chang, Sheila Loughran, Franjo Sokolić, Aleksandra Frković, Christina Motolla, Domenico Romeo, Ana Alebić-Juretić, Marin S. Tomaš, Marjan Šunjić.
  Nakon odlaska u mirovinu u listopada 2015 dobio sam počasno zvanje professor emeritus i od tada radim s dijelom radnog vremena na Mediteranskom institutu za istraživanje života (MedILS) kao znanstveni savjetnik. Surađujem s dr. Fransoa Xavier Pellay i Tinkom Vidović sa MedILS-a. Također još znanstveno surađujem s nekim kolegama, studentima i bivšim studentima PMF-a u Splitu. To su student Petar Kablar, alumni MSc Luka Gujinović, Dr. Mara Kozić (sada u Engleskoj) Dr. Mario Novković (sada u Švicarskoj), Dr. Juraj Simunić (sada na Instuturu Ruđer Bošković Institutu u Zagrebu), dr. Nada Ilić, prof. dr. Larisa Zoranić i prof. dr. Željana Bonačić-Lošić. Suradnja s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Splitu uključuje prof. dr. Mariju Tonkić i prof. dr. Ivanu Goić-Barišić. Također surađujem s dr. Goranom Gajskim iz Istituta za medicinu rada u Zagrebu.
  Međunarodne suradnje uključuju Prof. Dr. Alessandro Tossi, Department of Life Sciences, University of Trieste, Trst, Italija; Dr. Andrej, Sveučilište u Mariboru, Slovenija i Prof. Dr. Frances Separovic, School of Chemistry, University of Melbourne, Melbourne, Australia.
  Pozvana predavanja

  1. D. Juretić: “ ESR studija uloge lecitina u održavanju fizikalnih karakteristika membrana Neurospore crasse”, VII jugoslavenski simpozij iz biofizike, Haludovo 1977 – Sinopsisi radova str. 36 (sažetak predavanja).
  2. D. Juretić: “The physical studies of the membranes of Neurospora crassa chol-1 mutant”, Instituto di Chimica Biologica, Univ. of Trieste, Trieste, Italy (1978). (Pozvano predavanje).
  3. D. Juretić: “The use of spin labels in the measurement of physical properties of Neurospora crassa membranes” Regional meeting of biologists and biochemists from Yugoslavia and Trieste, Trieste, Italy (1979). (Pozvano predavanje).
  4. D. Juretić: “Uloga potencijala membrane pri stimulaciji respiracije goveđih neutrofila”, Institut “J. Stefan”, Ljubljana (1980). (Pozvano predavanje).
  5. D. Juretić: “Statička fluorescencija proteina”, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb (1985). (Pozvano predavanje).
  6. D. Juretić: “Novije hipoteze o molekularnom mehanizmu pamćenja i postulat o ulozi receptora za serotonin”, Medicinski fakultet u Rijeci (1985). (Pozvano predavanje).
  7. D. Juretić: “Near equilibrium and far from equilibrium efficiency of proton pumps”, Uniformed Services University of Health Sciences, Bethesda, Maryland, SAD, (1986). (Pozvano predavanje).
  8. D. Juretić: “Proton Pump Models with Slip: Efficiency and Free-Energy Dissipation”. National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, SAD, (1988). (Pozvano predavanje).
  9. D. Juretić: “Synergism and cooperativity in the action of magainin antibiotics on E. coli, mitochondria and cytochrome oxidase vesicles”, Dipartimento di Biochimica, Biofisica e Chimica delle Macromolecule, Universita degli Studi di Trieste, Trieste, Italy (1989). (Pozvano predavanje).
  10. D. Juretić: “Magainini i stanična energetika”, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb (1989). (Pozvano predavanje).
  11. D. Juretić, “Statistical analysis of known secondary structures in proteins and protein folding problem”, The 5-th international course and conference on the interface between mathematics, chemistry and computer science, Dubrovnik, June (1990)-Proc. p. 20 (sažetak pozvanog predavanja).
  12. D. Juretić “How the conformation of an amino acid residue depends on the physical attributes of its sequence neighbors”, 9-th Regional meeting of biochemists, biophysicists and biotechnologists of Austria, Italy and Yugoslavia, Opatija, March (1990)-Proc. p. 13 (sažetak pozvanog predavanja).
  13. D. Juretić “Magainins and membrane-linked free-energy transduction”, International conference on biophysics of membrane processes, Opatija, May 1990)-Proc. p. 25 (sažetak pozvanog predavanja).
  14. D. Juretić, N. Trinajstić i B. Lučić, “Protein secondary structure conformations and associated hydrophobicity scales”, MATH/CHEM/COMP 1991, Dubrovnik, Hrvatska. A Conference on the Interfaces Among Mathematics, Chemistry and Computer Science. -Proc. p. 10 (sažetak pozvanog predavanja).
  15. D. Juretić, “Hydrophobicity preferences and secondary structure prediction for membrane proteins”, 1. Slovenian Symposium on Biophysics, Gozd Martuljek (1992). -Proc. p. SP10 (sažetak pozvanog predavanja).
  16. D. Juretić, “The performance of nearest-neighbor algorithms in predicting protein secondary structure”, MATH/CHEM/COMP’93, The 8-th international course & conference on interfaces among mathematics, chemistry & computer science, Rovinj (1993). Sinopsisi radova st. 17 (sažetak pozvanog predavanja).
  17. D. Juretić: “Membrane proton pumps: topology and kinetics”, MATH/CHEM/COMP’94, The ninth Dubrovnik international course & conference on the interfaces among mathematics, chemistry and computer science, Dubrovnik 1994. (pozvano predavanje)
  18. D. Juretić i B. Lućić: “Predicting secondary structure of membrane proteins: Amino acid attributes and preference functions”. International Summer School on Biophysics: Supramolecular Structure and Function. Rovinj 1994. (pozvano predavanje).
  19. D. Juretić: “Structural and kinetic models for membrane ion pumps”, Godišnji sastanak hrvatskih biokemičara HB 94, Opatija 1994. (plenarno predavanje).
  20. D. Juretić: ” Život i smrt staničnih struktura”. Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU Split. 4. svibnja 1994. (pozvano predavanje).
  21. D. Juretić: ” Learning from nature: The recognition of transmembrane segments in integral membrane proteins “. Brioni International Conferences on Interdisciplinary Topics in Physics and Chemistry V. Complexity and Order in Matter. Brioni (1995). (pozvano predavanje).
  22. D. Juretić: ” Improved sequence analysis with the Kyte-Doolittle preference functions”. MATH/CHEM/COMP’ 95, The Tenth Dubrovnik International Course & Conference on the Interfaces between Mathematics, Chemistry and Computer Sciences. Dubrovnik, Croatia 1995 (pozvano predavanje).
  23. D. Juretić: “Iznašašće druge polovine genetičkog koda: hidrofobne alfa-uzvojnice u sekvenciji membranskih proteina “. Predavanje u seriji seminara: Granična područja klasične i kvantne fizike, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 1996. (pozvano predavanje).
  24. D. Juretić: “Prediction of membrane-buried helices with preference functions: application to voltage-gated ion channels” . MATH/CHEM/COMP’ 97. The Twelth Dubrovnik International Course & Conference on the Interfaces among Mathematics, Chemistry and Computer Sciences. Dubrovnik, Croatia 1997. (pozvano predavanje).
  25.D. Juretić: “Sequence analysis of membrane proteins. The twilight zone”. MATH/CHEM/COMP ’98, Dubrovnik, 1998. (pozvano predavanje).

  26. D. Juretić , A. Jerončić and D. Zucić: “Middle-helix preferences and folding initiation sites in proteins”. MATH/CHEM/COMP’99, The fourteenth Dubrovnik international course & conference on the interfaces among mathematics, chemistry and computer sciences, Dubrovnik 1999, Book of Abstracts. p 30 (sažetak pozvanog predavanja).
  27.D. Juretić: “Transmembrane distribution of -helix preferences and triplets of positive charges in membrane protein sequences”, MATH/CHEM/COMP 2000, Dubrovnik, 2000. (pozvano predavanje). Book of Abstracts, p 28.

  28. D. Juretić: “Topological signals in integral membrane proteins”. 7. Hrvatski biološki kongres. Hvar, 2000. (plenarno predavanje).
  29. D. Juretić: “Preferred clusters of basic residues in cytoplasmic domains of integral membrane proteins”. MATH/CHEM/COMP 2001, Dubrovnik 2001, (pozvano predavanje), Book of Abstracts, p 44.
  30. D. Juretić: “Far-from-equilibrium biochemical circuits”. MATH/CHEM/COMP 2002, Dubrovnik, 2002. (pozvano predavanje). Book of Abstracts, p 38.
  31. D. Juretić: “Life and entropy production”, Brijuni conference – Space, Time and Life. NATO Advanced Research Workshop 2002. Brijuni 2002. Book of Abstracts, p 27. (pozvano predavanje).
  32. D. Juretić Optimization of free-energy transduction when maximal entropy production is required in irreversible transitions: example of bacterial photosynthesis // 1-st meeting of INRA project (2004-05), Bordeaux, Francuska / Dewar, Roderick (ur.). 2004. (pozvano predavanje).
  33. Juretić, Davor; Županović, Paško. Enzyme evolution and entropy production // MATH/CHEM/COMP/2004 / Graovac, Ante (ur.). Zagreb : Institut Ruđer Bošković, 2004, 31 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).
  34. Juretić, Davor; Županović, Paško; Botrić, Srećko. The maximum entropy production principle as the guidline for predicting evolution of complex systems // MATH/CHEM/COMP 2005, Dubrovnik International Course & Conference on the Interfaces among Mathematics, Chemistry and Computer Sciences, Dubrovnik, Hrvatska 2005 / Graovac, Ante ; Pokrić, Biserka ; Smrečki, Vilko (ur.). Zagreb : Institut Ruđer Bošković, 2005, 31 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).
  35. Juretić, Davor; Županović, Paško; Dewar, Roderick. Maximum entropy production as a selection principle for the evolution of enzymatic catalysis // 2-nd meeting of INRA project (2005), Bordeaux, Francuska 2005 (pozvano predavanje, sažetak, znanstveni).
  36. Juretić, Davor. “Predictions of Membrane Protein Topology” Predviđanja topologije membranskih proteina // 1st South Eastern European Workshop on Practical Approaches to Computational Biology / Tomić, Sanja ; Wade, Rebecca (ur.). Opatija, Hrvatska 2005: Book of Abstracts, Institut Ruđer Bošković, 2005, 2-2 (plenarno predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).
  37. Juretić, Davor; Županović, Paško; Dewar, Roderick. Evolution and selection in physics and in biology // From Solid State to Biophysics III, Cavtat, Hrvatska / Pavuna, Davor (ur.). Book of Abstracts, Zagreb, 2006, 94-94 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).
  38. Juretić, Davor; Županović, Paško; Dewar, Roderick. Kinetic design of the rotary enzyme ATP synthase is consistent with maximal entropy production principle // 4th International Meeting on Maximum Entropy Production in Physics and Biology / Županović, Paško i Juretić Davor (ur.). Split, Hrvatska 2006, Zbornik radova 12-12 (pozvano predavanje, sažetak, znanstveni).
  39. Juretić, Davor; Bojović, Viktor; Lučić, Bono. Sequence attributes for estimating the therapeutic index of peptide antibiotics // The 2nd Opatija Meeting on Computational Solutions in the Life Sciences, Opatija, Hrvatska 2007 / Darko Babić, Nađa Došlić, David Smith, Sanja Tomić, Kristian Vlahoviček (ur.). Knjiga sažetaka: Zagreb, Ruđer Bošković Institute, Croatia, 2007. 19-19 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
  40. Juretić, Davor; Lučić, Bono; Bojović, Viktor; Ilić, Nada. Designing peptide antibiotics with potential medical applications // The 1st Split Meeting on Development and Applications of Novel Methods and Models in Computational Biophysics and Structural Bioinformatics, 2007, Split, Hrvatska (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).
  41. Juretić, Davor; Bonačić-Lošić Željana; Županović, Paško; Dewar, Roderick.
  Optimization of enzymatic kinetics by using MaxENT and MEP entropy principles // The 1st Split Meeting on Development and Applications of Novel Methods and Models in Computational Biophysics and Structural Bioinformatics, 2007, Split, Hrvatska.
  (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, sažetak)
  42. Juretić, D.; Vukičević, D.; Bojović, V.; Ilić, N.; Lučić, B. Design principles for peptide antibiotics and toxins // From Solid State to Biophysics, 4-th conference, Cavtat, Croatia, June 2008. (pozvano predavanje, sažetak, znanstveni).
  43. Juretić, Davor. Enzymes and living cells as functionally optimized systems for coupling thermodynamic to biological evolution // Entropy in Biomolecular Systems – MedILS Workshop, Split, Croatia, August 2008. (pozvano predavanje, sažetak, znanstveni)
  44. Juretić, Davor. Selectivity prediction for frog-type peptide antibiotics against Gram-negative bacteria // The 3rd Adriatic Meeting on Computational Solutions in the Life Sciences, Primošten, Hrvatska, 2009 / Tomić, Sanja ; Smith, David (ur.). Zagreb : Centre for Computational Solutions in the Life Sciences, Ruđer Bošković Institute, 2009. 40-40 (pozvano predavanje, sažetak, znanstveni).
  45. Juretić, Davor; Vukičević, Damir; Petrov, Dražen; Novković, Mario; Ilić, Nada; Antcheva, Nikolinka; Tossi, Alessandro. Computational methods for using known antimicrobial peptide sequences to identify or design novel non-homologous peptides // Book of Abstracts AMP2010 / Juretić, Davor ; Separovic, Frances (ur.). Split, Hrvatska: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. 20-20 (pozvano predavanje, sažetak, znanstveni).
  46. Juretić, Davor. Structural asymmetries and biological activity of membrane-transforming-peptides // Book of Abstracts: Visualization and modeling in Chemistry 2010. 15-15. Split, Hrvatska (pozvano predavanje, sažetak, znanstveni).
  47. Juretić, Davor; Vukičević, Damir; Ilić, Nada; Novković, Mario; Simunić, Juraj, Bojović, Viktor; Kamech, Nedia, Tossi, Alessandro. In Silico strategies for finding new AMPs. New Antimicrobials Workshop in Trieste 2012. Book of Abstracts 23-24. (pozvano predavanje)
  48. Juretić, Davor. Peptide antibiotics: do they have a future or not? From Solid State to BioPhysics VI, Cavtat, Hrvatska, 2012 (pozvano predavanje, sažetak, znanstveni).
  49. Juretić Davor: Bioinformatika antimikrobnih peptida: od skupljanja podataka do web servera za automatski dizajn peptidnih antibiotika. HAZU 2012 simpozij: Bioinformatika i biološka fizika. (pozvano predavanje)
  50. Juretić Davor: „Host defense peptides as natural product scafollds for a disagn of next generation antibiotics“ Split, 2014, First Adriatic Symposium on Biophysical Approaches in Biomedical Studies, Split, August, 2014
  DJ napomena: Držao sam još oko 100 predavanja ili izlaganja postera na domaćim i stranim konferencijama.

  Recenzije

  U zadnjih desetak godina stiže mi mjesečno barem jedna molba za recenziranjem znanstvenog rada. Prihvatim oko 50% takvih molba, pa sam po gruboj procjeni do sada recenzirao oko 50 znanstvenih radova iz barem 20 raznih međunarodnih znanstvenih časopisa.

  Članstvo uređivačkog odbora

  • Organizacija prvog simpozija iz bioinformatike u Hrvatskoj kao cijeli prvi dan međunarodne MCC konferencije u Dubrovniku lipnja 1991:
   Ante Graovac, Davor Juretić, Biserka Pokrić
   A special issue dedicated to the structure and function of proteins Periodicum Biologorum/Guest Eds (ur.) 1999. 283-370 (međunarodna recenzija, objavljeni rad).
   Ko-voditeljstvo broja znanstvenog časopisa Periodicum Biologorum iz 2005 koji je bio posvećen bioinformatici.
   Sudjelovanje u organizaciji međunarodne konferencije o primjenama principa maksimalne proizvodnje entropije: 4th international meeting on maximum entropy production in physics and biology, Split, 2006
  • Voditeljstvo programa istraživačkog rada: „ Razvoj i primjene novih biofizikalnih modela i procedura” od 2007 do 2013, koji osim projekta D. Juretića uključuje još dva projekta iz Zagreba s voditeljima Akademikom Nenad Trinajstićem i doktorom Nenadom Raosom. To je voditeljstvo dovelo do:
  • Organizacije prve konferencije iz biofizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu: “1st Split Meeting on Development and Applications of Novel Methods and Models in Computational Biophysics and Structural Bioinformatics”, Split, 2007, http://www.pmfst.hr/biophysics/konf/
  • Organizacija prve Australija-Hrvatska znanstvene konferencije i radionice za doktorske studente: Australia-Croatia Workshop on Antimicrobial Peptides AMP2010, Split 2010, koju je djelomično financirala Nacionalna Zaklada za Znanost i Grad Split http://split4.pmfst.hr/konferencija/
  • Konstrukcija i vođenje Diplomskog studija fizike – orijentacija biofizika, 2007-2014
  • Konstrukcija i vođenje Doktorskog studija biofizike od 2007-2014, koji osim PMFST kao ustanove nositeljice studija uključuje suradne ustanove:
   Institut „Ruđer Bošković“ u Zagrebu
   Institut za fiziku, Zagreb
   Medicinski fakultet, Split
   Institut za istraživanje života (MedILS), Split
   Kasnije pridružena suradna ustanova je nedavno osnovana sastavnica Sveučilišta u Splitu: Interdisciplinarni centar za naprednu znanost i tehnologiju (ICAST).
   http://www.pmfst.hr/biophysics/
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Opća fizika I, II, III (mehanika, electromagnetizam, valne pojave), Biofizika, 1989-1996;
  • Opća fizika I, II (mehanika i electromagnetizam), Biofizika, Bioenergetika, 1997-2008;
  • Opća fizika I (mehanika) 2010-2013, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu

  Diplomska nastava

  • Teorijska mehanika, Statistička fizika, Kvantna fizika, Biofizika, Pedagoški fakultet (Fakultet industrijske tehnologije) u Rijeci 1977-1985
  • Bioinformatika, Biofizika i Bioenergetika, Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima, Istraživački rad iz biofizike, Istraživački rad iz bioinformatike, 2007-2014, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu

  Poslijediplomska nastava

  • Bioinformatika 2001-2005, Bioenergetika 2000-danas, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (doktorski studij PMF-a u Zagrebu)
  • 1995-2002 Biološka pretvorba energije, 1996 Izabrana poglavlja medicinske biofizike Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu (doktorski studij KTF-a) Cell Biophysics I, Bioinformatics, Biophysics and Bioenergetics of Membrane Proteins, Applications of Maximum Entropy Production Principle in Physics and Biology, 2008-2013, Doktorski studij biofizike Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu

  Mentoriranje

  Sažeto: Magistarski radovi, voditeljstvo: Bono Lučić 1994, Ana Jerončić 2004, Larisa Zoranić 2005, Mario Novković 2010, Mara Kozić 2012, Marija Miljak 15.01.2013, Josip Ivica 15.01.2013, Nataša Vučemilović-Alagić 4.10.2013. Zadnjih pet magistarskih radova napisani su na engleskom jeziku. Rezultati istraživanja s Marijom Novkovićem publicirani su s njim kao autorom ili koautorom u tri CC rada. Publicirani CC rad, koji je prikazao i neke rezultate iz magistarskog rada Larise Zoranić, skupio je više od 200 citata.
  Doktorski radovi, voditeljstvo: Nada Ilić (2008-2013), rad obranjen 12. srpnja 2013, i
  Tomislav Rončević (od 2015 do 2018).
  Opširnije:
  Lučić, Bono. „Predviđanje sekundarnre strukture membranskih proteina“./ magistarski rad. Zagreb, Prirodoslovno-matematički fakultet, 21.12.1994. Voditelj: Juretić, Davor
  Jerončić, Ana. Sačuvanost sekundarne strukture pore ionskih kanala iz superfamilije P-segmenata / magistarski rad. Split : Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja,, 23.10. 2004, 136 str. Voditelj: Juretić, Davor
  Zoranić, Larisa. Korištenje svojstava aminokiselinskih ostataka u predviđanju položaja transmembranskih segmenata integralnih membranskih proteina. / magistarski rad.
  Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet, 2.12. 2004, 115 str. Voditelj: Juretić, Davor
  Novković, Mario. „Adepantini, nova klasa dizajniranih antimikrobskih peptida“. / magistarski rad na engleskom jeziku iz Diplomskog studija Biofizika, PMFST, rujan 2010. 99 str. Voditelji: Juretić, Davor i Puizina, Jasna. Vanjski ko-mentor: Tossi, Alessandro.
  Kozić, Mara. „ Asimetrični antimikrobni peptidi i njihova mjerena svojstva“ / magistarski rad, PMFST, studeni 2012. Voditelj: Juretić, Davor.
  Miljak, Marija. „Dimeric Analogue of a natural antimicrobial peptide with improved activity and selectivity: A study connecting bioinformatics, biophysics and biochemistry.“ / magistarski rad na engleskom jeziku iz Diplomskog studija Biofizika, PMFST, siječanj 2013. Voditelj: Juretić, Davor. Ko-voditelj iz inozemstva: Tossi, Alessandro.
  Ivica, Josip. „Algorihmic and knowledge-based modifications of cell-penetrating peptide leading to its improved physicochemical properties and antimicrobial activity“ /magistarski rad na engleskom jeziku iz Diplomskog studija Biofizika, PMFST, siječanj 2013. Voditelj: Juretić, Davor. Ko-voditelj iz inozemstva: Tossi, Alessandro.
  Ilić, Nada. „ Design and testing of adepantins – functional artificial antibiotics“ / doktorski rad na engleskom jeziku u pripremi, Doktorski studij biofizike, PMFST, 2013. Voditelj Juretić, Davor. Ko-voditelj iz inozemstva: Tossi, Alessandro.

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content