Zadovoljstvo nam je pozvati vas na 53. Fakultetski seminar koji će se održati na temu FIZIKE OKOLIŠA, u četvrtak, 12. svibnja 2022., s početkom u 11:15, u B1-08, a bit će ga moguće pratiti i  online putem poveznice https://meet.google.com/gym-qvdq-dmn

Predavanje će održati dr. sc. Ivica Vilibić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju s Instituta Ruđer Bošković na temu:

Meteorološki tsunamiji – od male ‘vale do velikog oceana

Sažetak predavanja:

Još od srednjeg vijeka postoje legende o „podivljalom moru“ u raznim dijelovima svijeta, poglavito Sredozemlja, i to na mjestima koja su zaštićena od nevera kao što su npr. Zaljev Vele Luke, Zaljev Vrboska, Starigradski zaljev, Malološinjski zaljev u Jadranu. Stoga je taj fenomen ostao u sjećanju stanovništva, ponegdje dobio i vlastiti ime za nj (npr. šćiga, rissaga, abiki, marrobbio, milghuba), a valovi perioda od nekoliko minuta do nekoliko sati su mogli poprimiti visine i od nekoliko metara. Razvojem tehnologije mjerenja razine mora minutne razlučivosti su postala stvarnost, u pojedinim ugroženim valama i na globalnoj skali, a atmosfersko-oceanski modeli su počeli uspješno reproducirati ove događaje. U ovom predavanju će se stoga ukratko opisati hodogram istraživanja meteoroloških tsunamija, od pojedinačnih događaja u pojedinim ‘valama i manjim područjima, preko povezanih događaja bilježenim u pojedinim dijelovima svijeta, globalnoj statistici visokofrekventnih oscilacija razine mora, pa do nastanka meteoroloških tsunamija zbog eksplozivnih erupcija vulkana ili udara asteroida.

Životopis:

Ivica Vilibić je znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u Zavodu za istraživanje mora i okoliša Instituta Ruđer Bošković, gdje se aktivno bavi raznim temama iz područja znanosti o moru, napose meteorološkim tsunamijima, dinamikom vodenih masa u Jadranu i Mediteranu, klimatskim trendovima i varijacijama, klimatskim modeliranjem visoke razlučivosti, interdisciplinarnim istraživanjima mora, te uvođenjem novih matematičkih metoda u oceanografiji. Vodio je i bio suradnik u više desetaka nacionalnih i međunarodnih projekata, financiranih od raznih hrvatskih i međunarodnih zaklada i agencija, kao što su Američka administracija za more i atmosferu (NOAA), Okvirni istraživački programi EU (FP5, FP6, FP7, Obzor 2020), Hrvatska zaklada za znanost, Fond Jedinstvo uz pomoć znanja, bilateralni HR-IT i HR-USA projekti, i drugi. Objavio je preko 135 izvornih znanstvenih radova prema Web of Science Core Collection bazi, dok broj citata iznosi preko 3 000, a H-index 31. Bio je recenzent više desetaka međunarodnih i domaćih projekata, te stotinjak znanstvenih radova. Vodio je desetak doktorskih i diplomskih studenata te poslijedoktoranada, uključujući i dvoje laureata Državne nagrade za znanost, koju je i sam dobio 1999. i 2012. godine. Organizirao je nekoliko međunarodnih znanstvenih konferencija i radionica, uključujući Prvu svjetsku konferenciju o meteorološkim tsunamijima (Split, svibanj 2019. godine). Kao nacionalni predstavnik sudjelovao je u radu Međuvladine oceanografske komisije (IOC) i njezinih tijela, dok je bio član, predsjednik, predstavnik ili ekspert u više stručnih nacionalnih i međunarodnih tijela kao što su Nacionalno povjerenstvo za Okvirne istraživačke programe EU, Programski odbor za FP7, Obzor 2020 i Obzor Europa EU, Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, Europska mreža ureda za znanstvenu čestitost (ENRIO), znanstveni odbor Hrvatske zaklade za znanost, Europski odbor za more (EMB), Europski sustav opažanja u oceanima (EuroGOOS), inicijativa BLUEMED, i drugo.

Start typing and press Enter to search

Skip to content