SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA FIZIKU

Split, 10. rujna 2019.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: IVO JUKIĆ

Diplomski studij: FIZIKA
Smjer: Računarska fizika

Naslov diplomskog rada:

Analiza odabranih svojstava Sigma-čestice u centralnim teškoionskim sudarima korištenje GiBUU modela

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. Prof.dr.sc. Mile Dželalija – predsjednik
2. Dr.sc. Ivana Weber – članica
3. Doc.dr.sc. Petar Stipanović – član

Datum i sat obrane: 18. rujna 2019. u 1200 sati
Soba: B-3-47

Start typing and press Enter to search

Skip to content