SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 10. rujna 2019.g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: JOSIPA TOKIĆ
Preddiplomski studij: INFORMATIKA

Naziv završnog rada:

Proširena stvarnost i JavaScript

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

1. izv. prof. dr. sc. Saša Mladenović – predsjednik
2. dr. sc. Goran Zaharija – član
3. Divna Krpan, viši predavač – član

Datum i sat obrane: 13. rujna 2019. u 930 sati
Soba: B2-75

Start typing and press Enter to search

Skip to content