SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA FIZIKU

Split, 10. rujna 2019.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: KREŠIMIR RUIĆ

Diplomski studij: FIZIKA
Smjer: Računarska fizika

Naslov diplomskog rada:

Simulacija pionski induciranih reakcijskih sustava korištenjem GiBUU modela

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. Prof.dr.sc. Mile Dželalija – predsjednik
2. Dr.sc. Ivana Weber – članica
3. Doc.dr.sc. Bernarda Lovrinčević – članica

Datum i sat obrane: 18. rujna 2019. u 1100 sati
Soba: B-3-47

Start typing and press Enter to search

Skip to content