SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 28. rujna 2020.g.

OBRANA ZAVRŠNOG PREDDIPLOMSKOG
ISPITA

Kandidat: Kristina Ćaleta

Preddiplomski studij: Matematika

Povjerenstvo za polaganje završnog preddiplomskog ispita:

1. red. prof. dr. sc. Saša Krešić Jurić – predsjednik
2. dr. sc. Ana Laštre – članica
3. izv. prof. dr. sc. Jurica Perić – član

Datum, sat i mjesto polaganja završnog preddiplomskog ispita:

29. rujna 2020. u 1100 sati
Soba: B3-16

Start typing and press Enter to search

Skip to content