SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 28. rujna 2020.g.

OBRANA ZAVRŠNOG PREDDIPLOMSKOG
ISPITA

Kandidat: Marija Brajković

Preddiplomski studij: Matematika

Povjerenstvo za polaganje završnog preddiplomskog ispita:

1. izv. prof. dr. sc. Jurica Perić – predsjednik
2. dr. sc. Aljoša Šubašić – član
3. Dino Peran, mag. math – član

Datum, sat i mjesto polaganja završnog preddiplomskog ispita:

30. rujna 2020. u 1300 sati
Soba: B3-68

Start typing and press Enter to search

Skip to content