Unatoč mnogobrojnim izazovima koje je donijela 2021. godina, zadovoljstvo nam je ustvrditi kako u novu godinu ulazimo sa značajno poboljšanim infrastrukturnim uvjetima. Uz već ranije nabavljenu opremu, sredstvima sveučilišnog projekta Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PF-ST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta (KK.01.1.1.02.0018) proteklih nekoliko mjeseci dovršeno je opremanje znanstvenih laboratorija Odjela za biologiju, kemiju i fiziku suvremenim laboratorijskim namještajem, te je uređeno centralno skladište za kemikalije.
Znanstveno-istraživačka infrastruktura Odjela za biologiju značajno je ojačana novopribavljenom opremom za analizu sastava i strukture staničnih molekula – RNA, DNA i proteina, ukupne vrijednosti veće od 4 milijuna kuna.
Nabavljeni su uređaji za sekvenciranje sljedeće generacije (next generation sequencing) Next Seq500 te iSeq100 (illumina) koji omogućuju visokoprotočno određivanje sekvenci nukleinskih kiselina, odnosno sekvenci cjelokupnog genoma, eksoma i transkriptoma, uz primarnu analizu podataka (identificiranje polimorfizma nukleotida i strukturnih varijanti, sekvenciranje amplikona, sekvenciranje metilacijskog uzorka, ChIP-Seq). Primjene ove tehnike su moguće u raznim sferama: u području genomike raka i ispitivanje utjecaja fitoterapeutika na maligno promijenjene stanice, u agronomiji za karakterizaciju i poboljšanje važnih usjeva, za metagenomske analize kao što su analize humanih patogena rezistentnih na antibiotike koji se ne mogu identificirati klasičnim kultiviranjem na hranjivim podlogama, u području epidemiologije, forenzike te personalizirane medicine.
Novi sustav za gel-elektroforezu u pulsirajućem polju (PFGE) Chef-Mapper (Biorad) omogućuje genotipizaciju ili utvrđivanje genetskog otiska mikroorganizama metodom koja se posljednjih četiri desetljeća smatra se zlatnim standardom u epidemiološkim studijama patogenih organizama.
Nabavljen je i računalni program za snimanje i analizu comet uzoraka (LUCIA Comet assay) koji se koristi se za evaluaciju rezultata testova genotoksičnosti odnosno analize oštećenja genetičkog materijala.
Protočni citometar NovoCyte (Agilent) omogućuje selektivno razdvajanje stanica na temelju fluorescencije i raspršenja svjetla uz istovremeno određivanje zrnatosti i veličine stanica.
Odjel za fiziku opremljen je višeprocesorskim računalom – serverom UniST-Phy (36 jezgri, 192 GB DDR4) koje se koristi se za proračune koji zahtijevaju veće resurse od prosječnog stolnog računala. Ovo proces čini vremenski efikasnijim, jer se izbjegavaju liste čekanja dostupnosti vanjskih resursa, a koristi se i za dobivanje preliminarnih rezultata prije masovnog pokretanja simulacija na puno većim klasterima. Primarno se primjenjuje za znanstvena istraživanja u području razvoja metoda za simuliranje kompleksnih sustava i procesa, teorijsku procjenu svojstava materije i sl.
Odjel za kemiju je opremljen FT-NIR-spektrometrom Tango (Bruker) s pripadajućim priborom, čija je ukupna vrijednost nešto više od pola milijuna kuna. Uređaj omogućuje jednostavnu, brzu i nedestruktivnu identifikaciju različitih vrsta materijala i kvantificiranje sastojaka te ima vrlo široku primjenu. U prehrambenoj industriji se obično koristi za analizu sastava kao što je brzo mjerenje masti, proteina, vlage, šećera, itd. Nekoliko specifičnih primjena FT-NIR u analizi hrane uključuju određivanje kolesterola u mliječnim proizvodima, analizu jestivih ulja i masti, mliječnih proizvoda i pića. Analitičke mogućnosti instrumenta omogućavaju njegovu primjenu i u drugim područjima kao što su farmacija, biotehnologija, prehrambena, kemijska i petrokemijska industrija te industrija polimera.
Opremanje Fakulteta sredstvima infrastrukturnog projekta nastavit će se i u idućoj godini do njegovog završetka planiranog za kraj 2022. godine.

Start typing and press Enter to search

Skip to content