SVEUČILIŠTE U SPLITU
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu

Split, 27. lipnja 2019.

 

Na temelju Erasmus+ Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u natječajnoj godini 2019. od 21. svibnja 2019. godine, Povjerenstvo za rangiranje kandidata donosi sljedeću

ODLUKU

o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu podučavanja  u okviru Erasmus+ programa za ak. god. 2019./2020.

  1. Rangiraju se kandidati sukladno Listi – podučavanje

 

Obrazloženje

Povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović, Izv. prof. Mladen Hraste, Izv. prof. dr. sc. Jurica Perić, na svojoj sjednici održanoj dana 26. lipnja, 2019., utvrdilo je da je Prirodoslovno-matematički fakultet od Sveučilišta u Splitu zaprimio jednu prijavu za mobilnost kandidata koje udovoljavaju uvjetima Natječaja.

Prema kriterijima sastavnice utvrđenim Natječajem rangira se kandidat sukladno listi koja je sastavni dio ove Odluke.

Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv Odluke Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici može se izjaviti žalba čelniku sastavnice u roku od 15 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici sastavnice. O žalbi odlučuje čelnik sastavnice u roku od 8 dana od dana isteka roka žalbe. Ako čelnik sastavnice ocijeni da je žalba osnovana, mijenja se rang lista sukladno novoutvrđenom stanju. Istekom roka za odlučivanje o žalbi, Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici postaje konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.

POVJERENSTVO ZA ODABIR KANDIDATA

________________________

Doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović

 

Privitak:

–              Lista – podučavanje

Obrazac rang liste podučavanje:

Br. Ime kandidata Broj dana Prihvatna ustanova Akademska/profesionalna postignuća Motivacija Diseminacija Total
Biljana Apostolska  5 University of Bremen  34 30 0 64

Start typing and press Enter to search

Skip to content