O studiju

Koncepcija Diplomskog sveučilišnog studija Matematika, smjer: računarstvo, primjetno se razlikuje od one ponuđene na tehničkim fakultetima ili menadžerski orijentiranim studijima a temelji se na nastavnim sadržajima koji omogućavaju istovremeno stjecanje kompetencija iz matematike, računarstva i softverskoga inženjerstva: matematička logika; teorija izračunljivosti; teorija algoritama;  matematička teorija računarstva; alati za razvoj softvera. Ovaj studij se temelji na matematičkoj teoriji računarstva, pri čemu se usredotočuje na temeljna znanja iz računarstva koja su neposredno primjenjiva u aktualnom softverskom inženjerstvu, ali koja ipak odolijevaju brzim promjenama informacijske i komunikacijske tehnologije. Za očekivati je da će se studenti koji završe ovaj smjer znati prilagođavati novim tehnologijama te da će se na dulji period pokazati boljim softverskim inženjerima od onih koji su se osposobljavali na tehničkim studijima i to  zbog sposobnosti matematičkog modeliranja te snalaženja u apstraktnim pristupima rješavanju problema iz područja računarstva i softverskog inženjerstva.

I semester
LIST OF COURSES
Year of study:   1.
Semester:   1.
STATUS CODE COURSES HORS IN THE SEMESTER ECTS
P S V T
Mandatory PMM205 Cryptography 30 15 15 5
PMM204 Mathematical Theory of Computation 45 15 5
PMM911 STATISTICS IN COMPUTER SCIENCE 30 30 5
PMIH21 Machine Learning 30 30 5
PMII40 Introduction to natural language processing 30 30 5
PMIH25 Introduction to Data science 30 30 5
Total mandatory 195 15 150 30
Elective courses
PMM306 FINANCIAL MATHEMATICS 30 30 5
PMM201 VECTOR SPACES I 30 30 6
THE STUDENTS SELECT AT LEAST ONE COURSE FROM THE GROUP OF ELECTIVE COURSES FOR THE 1ST AND 2ND SEMESTER COMBINED.
II semester
LIST OF COURSES
Year of study:   1.
Semester:   2.
STATUS CODE COURSES HORS IN THE SEMESTER ECTS
P S V T
Mandatory PMM806 Graph theory 30 30 5
PMM210 Numerical linear algebra 30 30 5
PMM129 Computability 30 15 5
PMIH20 Data minning 30 30 5
PMID45 Programming paradigms 30 30 5
Total mandatory 150 135 25
Elective Elective group Mathematics
PMM915 Partial Differential Equations 30 30 6
PMM114 Introduction to topology 30 30 6
Bira se barem jedan predmet iz izbornih grupa  za 1. i 2. semester zajedno.
Elective group Informatics
PMID60 Compilers 30 30 5
PMIH12 Distributed and non-relational databases 30 30 5
III semester
LIST OF COURSES
Year of study:   2.
Semester:   3.
STATUS CODE COURSES HORS IN THE SEMESTER ECTS
P S V T
Mandatory PMM922 Optimization 30 15 5
PMM127 Game Theory 30 30 5
PMM920 Complexity of algorithms 30 30 6
PMID40 Parallel Programming 30 30 5
PMM808 Coding theory 30 30 5
Total mandatory 150 15 120 26
Elective Elective group Mathematics
PMM912 Metric spaces 45 15 6
PMM913 Measure and integral 30 30 6
PMM710 Mathematics in Action 5
PMM306 FINANCIAL MATHEMATICS 30 30 5
PMM201 VECTOR SPACES I 30 30 6
Elective group Informatics
PMII30 Intelligent agents 30 30 5
PMII50 Computer Graphics 30 30 5
PMII15 Deep Learning 30 30 5
PMID50 Introduction to Software Engineering 30 30 5
THE STUDENTS SELECT A TOTAL OF NO LESS THAN 7 ECTS OR AT LEAST 6 ECTS (DEPENDING ON THE NUMBER OF ENROLLED ELECTIVE COURSES AND THEIR ECTS CREDITS FOR THE 2ND SEMESTER), OR ONE OR TWO COURSES FROM THE GROUP OF ELECTIVE COURSES for the 3rd and 4th SEMESTeR combined, OF WHICH AT LEAST ONE COURSE FROM THE GROUP OF ELECTIVE COURSES MATHEMATICS for the 3rd and 4th SEMESTeR combined. THE STUDENTS INDEPENDENTLY DECIDE ABOUT THE NUMBER OF SELECTED COURSES FOR THE 3RD AND THE 4TH SEMESTER.
IV semester
LIST OF COURSES
Year of study:   2.
Semester:   4.
STATUS CODE COURSES HORS IN THE SEMESTER ECTS
P S V T
Mandatory PMM118 Numerical analysis 30 30 5
PMM991 Diploma thesis 30 22
Total mandatory 60 30 60 27
Elective Elective group Mathematics
PMM228 Probability I 30 30 6
PMM915 Partial Differential Equations 30 30 6
PMM215 Normed spaces 45 15 6
PMM710 Mathematics in Action 5
PMM502 COMPLEX NETWORKS ANALYSIS 30 30 5
PMM503 FINANCE LAB 30 30 5
PMM504 STATISTICS IN BIOMEDICINE 30 30 5
Elective group Informatics
PMII20 Cognitive systems 30 30 5
Vizualizacija podataka 30 30 5
Strojno učenje u bioinformatici i medicini 30 30 5
PMII40 Introduction to natural language processing 30 30 5
PMIC31 Computer vision 30 30 5
PMII20 Cognitive systems 15 15 2,5
PMIC50 Distributed systems 30 30 5
PMID60 Compilers 30 30 5
PMIH30 Human Computer Interaction:: Fundamentals and Principles 30 30 5
THE STUDENTS SELECT A TOTAL OF NO LESS THAN 7 ECTS OR AT LEAST 6 ECTS (DEPENDING ON THE NUMBER OF ENROLLED ELECTIVE COURSES AND THEIR ECTS CREDITS FOR THE 2ND SEMESTER), OR ONE OR TWO COURSES FROM THE GROUP OF ELECTIVE COURSES for the 3rd and 4th SEMESTeR combined, OF WHICH AT LEAST ONE COURSE FROM THE GROUP OF ELECTIVE COURSES MATHEMATICS for the 3rd and 4th SEMESTeR combined. THE STUDENTS INDEPENDENTLY DECIDE ABOUT THE NUMBER OF SELECTED COURSES FOR THE 3RD AND THE 4TH SEMESTER.
CONDITIONS OF ENROLLMENT AND POTENTIAL DIFFERENTIAL COURSES: ANY UNDERGRADUATE STUDY OF MATHEMATICS OR MATHEMATICS AND OTHER FIELD WITH AT LEAST 115 ECTS IN MATHEMATICAL COURSES AND AT LEAST 39 ECTS IN INFORMATICS / COMPUTER SCIENCE / COMPUTER ENGINEERING COURSES. TOTAL DIFFERENTIAL COURSES CAN NOT EXCEED 30 ECTS.

Start typing and press Enter to search

Skip to content