O studiju

Koncepcija Diplomskog sveučilišnog studija Matematika, smjer: računarstvo, primjetno se razlikuje od one ponuđene na tehničkim fakultetima ili menadžerski orijentiranim studijima a temelji se na nastavnim sadržajima koji omogućavaju istovremeno stjecanje kompetencija iz matematike, računarstva i softverskoga inženjerstva: matematička logika; teorija izračunljivosti; teorija algoritama;  matematička teorija računarstva; alati za razvoj softvera. Ovaj studij se temelji na matematičkoj teoriji računarstva, pri čemu se usredotočuje na temeljna znanja iz računarstva koja su neposredno primjenjiva u aktualnom softverskom inženjerstvu, ali koja ipak odolijevaju brzim promjenama informacijske i komunikacijske tehnologije. Za očekivati je da će se studenti koji završe ovaj smjer znati prilagođavati novim tehnologijama te da će se na dulji period pokazati boljim softverskim inženjerima od onih koji su se osposobljavali na tehničkim studijima i to  zbog sposobnosti matematičkog modeliranja te snalaženja u apstraktnim pristupima rješavanju problema iz područja računarstva i softverskog inženjerstva.

Nastavni plan i program: Diplomski sveučilišni studij Matematika; smjer: računarski

I semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   1.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM205 Kriptografija 30 15 15 5
PMM204 Matematička teorija računarstva 45 15 5
PMM911 Statistika u računarstvu 30 30 5
PMIH21 Strojno učenje 30 30 5
PMII40 Uvod u obradu prirodnog jezika 30 30 5
PMIH25 Uvod u podatkovnu znanost 30 30 5
Ukupno obvezni 195 15 150 30
Izborni predmeti
PMM306 Financijska matematika 30 30 5
PMM201 Vektorski prostori I 30 30 6
Napomena: Bira se barem jedan predmet iz izbornih grupa  za 1. i 2. semestar zajedno.
II semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   2.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM806 Teorija grafova 30 30 5
PMM210 Numerička linearna algebra 30 30 5
PMM129 Izračunljivost 30 15 5
PMIH20 Rudarenje podataka 30 30 5
PMID45 Programske paradigme 30 30 5
Ukupno obvezni 150 135 25
Izborni Izborna grupa Matematika
PMM915 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 30 30 6
PMM114 Uvod u topologiju 30 30 6
Bira se barem jedan predmet iz izbornih grupa  za 1. i 2. semestar zajedno.
Izborna grupa Informatika
PMID60 Jezični procesori 30 30 5
PMIH12 Raspodijeljene i nerelacijske baze podataka 30 30 5
III semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   3.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM922 Optimizacija 30 15 5
PMM127 Teorija igara 45 15 5
PMM920 Složenost algoritama 30 30 6
PMID40 Paralelno programiranje 30 30 5
PMM808 Teorija kodiranja 30 30 5
Ukupno obvezni 165 15 105 26
Izborni Izborna grupa Matematika
PMM912 Metrički prostori 45 15 6
PMM913 Mjera i integral 30 30 6
PMM710 Matematička stručna praksa 5
PMM306 Financijska matematika 30 30 5
PMM201 Vektorski prostori I 30 30 6
Izborna grupa Informatika
PMII30 Inteligentni agenti 30 30 5
PMII50 Računalna grafika 30 30 5
PMII15 Arhitekture neuronskih mreža 30 30 5
PMID50 Uvod u programsko inženjerstvo 30 30 5
Bira se ukupno barem 7, odnosno barem 6 ECTS bodova (ovisno o broju upisanih ECTS bodova izbornih predmeta za 2. semestar), tj. jedan ili dva predmeta iz grupa izbornih predmeta za 3. i 4. semestar zajedno, a od toga barem jedan predmet iz izbornih grupa Matematika za 3. i 4. semestar zajedno. O broju odabranih predmeta za 3. odnosno 4. semestar student sam odlučuje.
IV semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   4.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM118 Numerička analiza 30 30 5
PMM991 Diplomski rad 30 22
Ukupno obvezni 60 30 60 27
Izborni Izborna grupa Matematika
PMM228 Vjerojatnost I 30 30 6
PMM915 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 30 30 6
PMM215 Normirani prostori 45 15 6
PMM710 Matematička stručna praksa 5
PMM502 Analiza kompleksnih mreža 30 30 5
PMM503 Financijski praktikum 30 30 5
PMM504 Statistika u biomedicini 30 30 5
Izborna grupa Informatika
PMII20 Kognitivni sustavi 30 30 5
Vizualizacija podataka 30 30 5
Strojno učenje u bioinformatici i medicini 30 30 5
PMII40 Obrada prirodnog jezika 30 30 5
PMIC31 Računalni vid 30 30 5
PMII20 Podaci i etika 15 15 2,5
PMIC50 Raspodijeljeni sustavi 30 30 5
PMID60 Jezični procesori 30 30 5
PMIH30 Interakcija čovjeka i računala: osnove i principi 30 30 5
Bira se ukupno barem 7, odnosno barem 6 ECTS bodova (ovisno o broju upisanih ECTS bodova izbornih predmeta za 2. semestar), tj. jedan ili dva predmeta iz grupa izbornih predmeta za 3. i 4. semestar zajedno, a od toga barem jedan predmet iz izbornih grupa Matematika za 3. i 4. semestar zajedno. O broju odabranih predmeta za 3. odnosno 4. semestar student sam odlučuje.
UVJETI UPISA I RAZLIKOVNI KOLEGIJI ZA RAČUNARSKI SMJER

UVJET NA ZAVRŠENI PREDDIPLOMSKI STUDIJ RAZLIKOVNI KOLOEGIJI
preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu po upisanom programu prije ak. god. 2017/18 ako nisu položeni na preddiplomskoj razini razlikovni kolegiji su: Objektno orijentirano programiranje, Uvod u umjetnu inteligenciju, Matematička logika
preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu po upisanom programu ak. god. 2017/18
preddiplomski studij Matematika; smjer: matematički  na PMF-u u Splitu po upisanom programu poslije ak. god. 2017/18
Baze podataka, Objektno orijentirano programiranje, Uvod u umjetnu inteligenciju, Vektorski prostori I
preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu po upisanom programu prije ak. god. 2017/18 Teorija skupova, Matematička logika, Algebarske strukture, Vektorski prostori I ili Uvod u topologiju
preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu po upisanom programu ak. god. 2017/18
preddiplomski studij Matematika; smjer: računarski na PMF-u u Splitu po upisanom programu poslije ak. god. 2017/18
jedan od kolegija Vektorski prostori I ili Uvod u topologiju će bit propisani kao razlikovni i to u slučaju ako niti jedan od ta dva kolegija nije položen na preddiplomskoj razini
bilo koji preddiplomski studij matematike ili matematike s drugim predmetom U Hrvatskoj i svijetu OSTVARENIH BAREM 115 ECTS BODOVA IZ MATEMATIČKIH KOLEGIJA, ODNOSNO 39 ECTS BODOVA IZ INFORMATIČKIH KOLEGIJA. BROJ ECTS BODOVA PROPISANIH RAZLIKOVNIH KOLEGIJA MORA BITI MANJI OD 30 ECTS BODOVA

Start typing and press Enter to search

Skip to content