SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 29. rujna 2022. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: Tea Bočina

Diplomski studij: Matematika
Smjer: Statistika i računarstvo

Naslov diplomskog rada:

SKRIVENI MARKOVLJEVI MODELI S PRIMJENAMA U BIONFORMATICI

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. doc. dr. sc. Ivo Ugrina Predsjednik-ica
2. prof. dr. sc. Milica Klaričić Bakula Član-ica
3. izv. prof. dr. sc. Jurica Perić Član-ica

Datum i sat obrane:
30. rujna 2022. u 15:00 sati
B3-48

Start typing and press Enter to search

Skip to content