Ivo JukićAsistent na projektu
  OPĆE

  Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska , Odjel za fiziku
  Telefon: +385 21 619 269, E-mail: ijukic@pmfst.hr
  Lokacija:  soba B3-58, Ruđera Boškovića 33, Split
  Znanstveno područje: prirodne znanosti,  Znanstveno polje: fizika

  Područja znanstvenog interesa

  • računalne simulacije realnih i modeliranih tekućina
  • dinamika u sustavima u kojima postoji mikrosegregacija

  Članstva

  • Fizikalno Društvo Split

  Priznanja i nagrade

  • priznanje Hrvatskog fizikalnog društva, 2019. godine, za sudjelovanje u inicijativi priprema maturanata za državnu maturu iz fizike
  • Dekanova nagrada za uspjeh postignut na preddiplomskom sveučilišnom studiju Fizika 2018. godine

  Obrazovanje

  • 2019. – danas Doktorski studij “Biofizika”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2017. – 2019. Diplomski studij “Računarska fizika”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Magistar fizike
  • 2014. – 2017. Preddiplomski studij “Fizika”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Prvostupnik fizike

  Radno iskustvo

  • 2019 – danas. asistent na projektu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Projekti

  • 2019. -danas „Dinamika u sustavima u kojima postoji mikrosegregacija“, Šifra projekta, HRZZ – doc. dr. sc. Bernarda Lovrinčević

  Start typing and press Enter to search

  Josipa Šćurla Skip to content