Jelena PleštinaAsistent
  OPĆE

  Odjel za matematiku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: , Lokacija:  soba B3-61, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica:, E-mail: jplestina@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Matematika
  Područja znanstvenog interesa

  • Diskretna matematika
  • Metodika nastave matematike

  Obrazovanje

  • 2017. – danas Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Matematika, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • 2013. – 2016. Diplomski sveučilišni studij Matematika, smjer teorijski, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – magistra matematike
  • 2011. – 2013. Preddiplomski sveučilišni studij Matematika, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – prvostupnica matematike

  Radno iskustvo

  • 2017. – danas, asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2016. – danas, vanjski suradnik, Pomorski fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2016. – 2017., stručni suradnik, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika :  360645
  ReasercherID :  F-5029-2017
  Hrvatska znanstvena bibliografija
  [php_everywhere]

  Projekti

  • 2016. – 2017., “Ne knjiga – nego znanje“, Sveučilište u Splitu, Pilot projekt, suradnik
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Matematika III, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2017. – danas
  • Matematika IV, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2018. – 2019.
  • Matematički programski alati I, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu,2017. – danas
  • Matematički programski alati II, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu,2018. – danas
  • Matematika I, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2016. – 2017.
  • Matematika II, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2016. – 2017.
  • Matematika, Odjel za studije mora Sveučilišta u Splitu, 2016. – 2017.

   

  Diplomska nastava

  • Primijenjena matematika, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2016. – 2019.

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content